Колектив

У Жмеринському вищому професійному училищі працює 94 особи, з них 9 – керівництво, 57 – інженерно-педагогічні працівники, 28 – решта працівників (завідувач господарства, бібліотека, бухгалтерія, відділ кадрів, секретарі, лаборанти, технічний персонал).

Викладачі – 31 особа, з них:

Загальноосвітнього циклу –21

Спеціальних та загально-технічних дисциплін – 10

Спеціаліст І категорії – 3 особи

Спеціаліст ІІ категорії – 8 осіб

Спеціаліст – 2 особи

Вища категорія – 18 осіб

Викладач методист – 6 осіб

Старший викладач – 7осіб

Методист вищої категорії – 1 особа

Майстри виробничого навчання – 26 осіб

Майстри з вищою освітою – 12 осіб

Майстри з вищою освітою (І-ІІ рівня акредитації) – 14 осіб

Майстер виробничого навчання І категорії –10 осіб

Майстер виробничого навчання ІІ категорії – 4 особи

Педагогічні працівники відповідають займаним посадам, рівню кваліфікаційних характеристик, розроблених відповідно до типових та спрямованих до реальних умов.

Як і для педагогічних працівників, адміністрації так і для решти працівників розроблені та затверджені посадові інструкції відповідно до наказу Міністерства освіти і науки.

У штатному розкладі передбачені педагогічні посади, такі як художній керівник, бібліотекар, практичний психолог, соціальний педагог, сестра медична. Ці посади займають особи, які мають відповідну освіту.

Штатний розпис працівників училища складається і затверджується разом із загальною кількістю штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати відповідно до чинного законодавства.