Жмеринське ВПУ

Перейти к содержимому

Главное меню

Звіт Директора

ЗВІТ
директора Жмеринського вищого професійного училища Кузьміна В.В.
за 2017-2018 навчальний рік


I. Організація навчально-виховного
та навчально-виробничого процесу

Училище діє на підставі Статуту, затвердженого заступником Міністра освіти і науки України П.Б.Полянським №280 від 31.03.2014 p., зареєстрованого в головному управлінні статистики у Вінницькій області, код ЄДРПОУ 02539861 від 12.06.2007р.
Робота ДПТНЗ з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться  відповідно до плану роботи Жмеринського вищого професійного училища. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

План роботи містить такі розділи:
- вступ;
- теоретична підготовка;
- професійно-практична підготовка;
- виховна робота;
- методична робота;
- фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність;
- ефективність використання та збереження державного майна;
- удосконалення навчально-матеріальної бази;
- якісний склад та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- охорона праці; дотримання вимог нормативно-правових актів щодо  
 створення та забезпечення умов праці медпрацівників;
- стан виконавчої дисципліни.

Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу у Жмеринському вищому професійному училищі є:
- робочі навчальні плани за професіями професійно-технічної освіти;
- робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
- перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр;
- плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
- плани навчально-виробничої діяльності на семестр;
- плани уроків;
- розклад занять;
- розклад гуртків.

Освіта в Жмеринському ВПУ включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.
Жмеринське вище професійне училище є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 25.11.2014 р., протокол № 113  (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 р. № 3090л). Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на базі базової середньої освіти — термін навчання 3 роки, на базі повної загальної середньої освіти — термін навчання 1 – 1,5 роки, а також ведеться курсова підготовка
Учні, що прийняті на навчання на базі базової середньої освіти разом з професією одержують повну загальну середню освіту.
За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ відповідають заступники директора з навчально-виробничої, з виховної; навчальної роботи. Заступник директора з навчальної роботи складає розклад занять  відповідно до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені з замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО у Вінницькій області та затверджені директором Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

Навчання учнів ведеться у відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямах:
1. Особисто–орієнтоване навчання та виховання;
2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів;
3. Формування  професійних вмінь та навичок;
4. Використання  технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.
5. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес.

ІІ. Теоретична підготовка
Навчальний процес в училищі здійснюється відповідно до нормативних документів чинного законодавства на базі повної загальної середньої освіти і базової середньої освіти і організований таким чином, щоб було здійснено поєднання загальноосвітньої та професійної підготовки учнів.
Розклад занять має раціональний характер і змінюється протягом  навчального семестру згідно навчального плану.
Перед початком навчального року була затверджена плануюча документація, календарно – тематичні та поурочні  плани, план роботи кабінетів теоретичного навчання, план самоосвіти викладачів, план роботи гуртків, паспорти кабінетів та інша документація.
Для здійснення моніторингу якості знань учнів з основних предметів, які вони  отримали у школі, на початку І семестру були проведені діагностичні контрольні  роботи для учнів І курсу з української мови (диктант), математики, історії (наказ № 198 від 08.09.2017 р.). та проводилися заходи з усунення прогалин в знаннях учнів.
Для  запобігання та ліквідації неуспішності учнів та підготовці їх до державної кваліфікаційної атестації проводились додаткові заняття та консультації. Для цього був складений розклад консультацій.
У жовтні підготували і провели предметні олімпіади із загальноосвітніх предметів: української мови і літератури, англійської мови, історії, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, географії,  інформатики, інформаційних технологій  (наказ №228 від 27.09.2017 р), в результаті яких проведений аналіз (наказ №260 від 01.11.2017р.).  
Учні І,ІІ, ІІІ курсів взяли участь у Восьмому Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». А також в обласному учнівському конкурсі з іноземної мови «Світ моїх захоплень», де посіли ІІІ місце.
Проводився І етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика та І етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Переможці конкурсів:
- учень групи № 4 Охотюк Владислав В’ячеславович посів  ІІ місце в ІІІ етапі конкурсу імені Тараса Шевченка
- учениця групи №19 Шпак Анастасія посіла ІІІ місце в ІІІ етапі конкурсу імені Петра Яцика.
За перемогу в конкурсах учні нагороджені дипломами 2 та 3 ступеню Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

У І та ІІ семестрах 2017-2018 н. р. проведено директорські контрольні роботи з професійно – теоретичних, загально – технічних дисциплін та загальноосвітніх предметів для учнів І, ІІ, ІІІ курсів і груп ТУ (накази №286 від 21.11.2017р.,  №38 від 19.02.2018 р., №98 від 18.04.2018 р.) та їх  аналіз (накази № 328 від 28.12.2017 р,  № 152 від 15.06.2018 р.).  

У зв’язку із завершенням загальноосвітньої підготовки та згідно робочого навчального плану та програми, методичними комісіями була проведена підготовка до проведення державної підсумкової атестації в групах ІІІ курсу (накази №292 від 05.12.2017 р., №39 від 19.02.2018 р., №60 від 13.03.2018 р., №94 від 13.04.2018 р., №106 від 25.04.2018 р., №110 від 05.05.2018 р). Результати проведення ДПА обговорені на засіданнях методичних комісій та педагогічній раді.

За підсумками ДПА успішність учнів з української мови:
- високий рівень – 0%
- достатній рівень – 1,85 %
- середній рівень – 47,53 %
- початковий рівень –  50,62 %
За підсумками ДПА успішність учнів з математики:
- високий рівень – 7,4 %
- достатній рівень – 77,2 %
- середній рівень – 14,2 %
- початковий рівень – 1,2 %
За підсумками ДПА успішність учнів з іноземної мови:
- високий рівень –  8,1 %
- достатній рівень –  44,4%
- середній рівень – 46,3%
- початковий рівень –  1,2%


          Найвища успішність знань із спецпредметів професії «Провідник пасажирського вагона, касир квитковий, касир багажний, прийомоздавальник вантажу та багажу», «Перукар (модельєр), манікюрник», «Слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста електровоза, помічник машиніста тепловоза», «Кухар, бармен, офіціант», «Електромонтер контактної мережі».
З метою контролю виконання навчальних планів і програм перевірялися журнали теоретичного навчання (накази № 267 від 03.11.2017 р., №7 від 11.01.2018 р., № 153  від 18.06.2018р.).  
Протягом звітного періоду здійснювалася перевірка стану викладання предметів «Захист Вітчизни », «Фізична культура і здоров’я».
Інженерно – педагогічний колектив училища слідкує за новими наказами, листами НМЦ ПТО, в навчальний процес постійно впроваджує інноваційні технології та досягнення передової педагогічної сучасної науки.

ІІІ. Навчально-виробнича діяльність


Всього в училищі - 472 учнів
Бюджет – 458 учнів
Контракт - 14 учнів

І курс - 186 учнів
ІІ курс - 124 учнів
ІІІ курс - 162 учні

Курсова підготовка 30 учні

Випуск учнів за 2017 - 2018 навчальний рік - 181
На базі 9 класів - 162
На базі 11 класів - 62

Курсова підготовка - 133

Диплом з відзнакою - 34

Організація та проведення робітничої практики учнів випускних груп
  Укладено договір № 1 від 04.09.2017 р. про надання навчально - виробничих ділянок для проходження учнями училища виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах між Жмеринським ВПУ та Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" та приватними підприємцями.

Група № 26
"Помічник машиніста електровоза; Слюсар з ремонту рухомого складу"
Випуск всього - 25 учнів
Проходження практики з 12.02.2018 р. - 23.03.2018 р.
ТЧ 4 - 19 учнів
ТЧ 5 - 6 учнів

Група № 4
"Слюсар з ремонту рухомого складу; Помічник машиніста електровоза; Помічник машиніста тепловоза"
Випуск всього - 29 учнів
Проходження практики з 04.05.2018 р. - 21.06.2018 р.
ТЧ 4 - 27 учнів
ТЧ 5 - 2 учні

Група № 15
"Провідник пасажирського вагона; Касир квитковий; Касир багажний; Прийомоздавальник вантажу та багажу"
Випуск всього - 22 учні
Проходження практики з 12.03.2018 р. - 22.06.2018 р.
ВЧ 2 ст. Жмеринка - 17 учнів
ВЧ 3 ст. Хмельницький - 5 учнів

Група № 17
"Провідник пасажирського вагона"
Випуск всього - 19 учнів
Проходження практики з 16.02.2018 р. - 21.06.2018 р.
ВЧ 2 ст. Жмеринка - 15 учнів
ВЧ 3 ст. Хмельницький - 4 учнів

Група № 21
"Електромонтер контактної мережі"
Випуск всього - 22 учні
Проходження практики з 22.01.2018 р. - 22.06.2018 р.
ЕЧ 3 Дистанція електропостачання ст. Жмеринка - 22 учні

Група № 30
"Кухар; Офіціант; Бармен"
Випуск всього - 18 учнів
Проходження практики з 05.02.2018 р. - 29.03.2018 р.
Кафе "Людмила" - 2 уч.
Кафе "ПАБ" - 1 уч.
Кафе "Уют" - 1 уч.
Кафе "Стоп - експресс" - 1 уч.
Кафе "Піраміда" - 1 уч.
Кафе "Здоров'я" - 1 уч.
Кафе "Жмеринбург" - 1 уч.
Кафе "Бонус" - 1 уч.
Кафе "Хуторок" - 3 уч.
Кафе "Дубовий гай" - 2 уч.
Кафе "Калиба" - 2 уч.
Кафе "Камелот" - 2 уч.


Група № 19
"Кухар; Офіціант; Бармен"
Випуск всього - 28 учнів
Проходження практики з 04.05.2018 р. - 21.06.2018 р.
Кафе "Козак" - 2 уч.
Кафе "Людмила" - 2 уч.
Кафе "ПАБ" - 1 уч.
Кафе "Пикник" - 2 уч.
Кафе "Стоп - експресс" - 1 уч.
Кафе "Круїз" - 2 уч.
Кафе "Піраміда" - 3 уч.
Ресторан "Ермітаж" - 2 уч.
Кафе "Здоров'я" - 1 уч.
Кафе "Жмеринбург" - 1 уч.
Кафе "Хуторок" - 1 уч.
Кафе "Дубовий гай" - 2 уч.
Кафе "Калиба" - 2 уч.
Кафе "Дворік" - 2 уч.
Кафе "Меридиан" - 2 уч.
Кафе "Камелот" - 2 уч.

Група № 7
"Монтер колії; Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів; Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колії та штучних споруд мережі"
Випуск всього - 16 учнів
Проходження практики з 28.05.2018 р. - 22.06.2018 р.
ПЧ-9 - 16 учнів

Група № 6
"Перукар (перукар – модельєр); Манікюрник"
Випуск всього - 17 учнів
Проходження практики з 13.04.2018 р. - 22.06.2018 р.
Перукарня "Глорія" - 1 уч.
Перукарня "Каньон" - 2 уч.
Перукарня "Чайка" - 2 уч.
Перукарня "Анюта" - 4 уч.
Перукарня "Стіль" - 4 уч.
Перукарня "Естель" - 4 уч.

Група № 13
" Слюсар з ремонту рухомого складу; Оглядач вагонів"
Випуск всього - 16 учнів
Проходження практики з 28.05.2018 р. - 22.06.2018 р.
ВЧДе 4 - 16 учнів


ІV. Виховна  робота
Організація навчально-виховної роботи здійснюється і контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи у відповідності до річного плану виховної роботи.  В  2017-2018 н.р. училище спрямувало роботу на  виконання  виховної проблеми: «Співпраця  училища  і  сім’ї в  питаннях  національно-патріотичного виховання»
Виховна  робота  у  навчальному закладі  здійснюється  за  такими напрямами:  громадянське  виховання,  родинно-сімейне, військово-патріотичне, трудове (професійне), художньо-естетичне,  моральне, екологічне, формування  здорового  способу  життя, сприяння  творчому  розвитку особистості, правове (превентивне)  виховання.
 
Для втілення виховної проблеми в життя училище працює  над відповідними регіональними програмами, які забезпечуть втілення в життя національно-патріотичного виховання, профілактики злочинності та правопорушень учнів, реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,  боротьби з  незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та реалізації Конвенції ООН про права дитини» та здійснює програму «Репродуктивне здоров'я нації».
Основне  завдання,  яке  об’єднувало  всі  напрями  виховної  діяльності,  було  спрямоване  на  формування  особистості  учня  і  підготовки  його  до  життя.

Річний  план виховної  роботи  доповнюється Планами

планом  роботи  учнівського  самоврядування;
планом  Ради  з правоосвітньої  та  профілактичної  виховної  роботи;
планом  взаємодії  училища з відділом  у справах  дітей  УСПС;  
планом  співпраці  із лікарнями з медико-санітарної  роботи;
планом  батьківського  комітету  училища;
планом  гуртків;
планом бібліотеки;
планом психолога та соціального педагога;
планом методоб’єднання  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання.

Школою  педагогічної  майстерності  для  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання  були  відкриті  уроки  та  виховні  заходи,  а  також  засідання  методоб’єднання  класних  керівників.

В організації виховної роботи використовуються інноваційні підходи:
1) Виховна  діяльність в  училищі розподілена  за  періодами (по місяцях) відповідно всім напрямам виховної роботи. Кожен  місяць  має  тематичне  спрямування. Розроблені методичні бюлетені.
2) Кожен тиждень  має  своє  виховне  призначення:
- 1-й тиждень – збори  в групах;
- 2-й тиждень – година класного  керівника;
- 3-й тиждень – виховна  година  майстра  виробничого  навчання;
- 4-й тиждень – робота учнівського  самоврядування.
3) Сплановані  загальноучилищні  заходи  та  відкриті  виховні  заходи  в  групах.
4) Працюють сім центрів учнівського самоврядування та гуртки: тематичні, предметні, технічної творчості та гуртки за інтересами.
5) Класні керівники ведуть журнали виховної роботи, де сплановано всі ділянки роботи.
6) Проведені тематичні тижні: «Хочеш бути громадянином України – навчись бути громадянином свого училища»;  «Безпека дорожнього руху»; «Здоров'я»; «Незалежності України»;  «Берегині книжкового скарбу»; «Милосердя і турботи»; «Тиждень права»; «Антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди»; «Пам’яті жертв  Голодомору»;  
«39-45. Ніколи знову!».

В училищі проведено такі тематичні місячники:
1. Сприяння творчому розвитку особистості – вересень
2. Трудового виховання та формування здорового  способу життя – жовтень.
3. Морально-правового, превентивного виховання – листопад
4. Громадянського та військово-патріотичного виховання – грудень
5. Національно - патріотичного виховання – січень
6. Художньо - естетичного виховання – лютий
7. Родинно -  сімейного виховання – березень
8. Екологічного виховання – квітень
9. Патріотичного виховання – травень


Тематичні  тижні
1. «Історія нашого училища»;  «Безпека дорожнього руху»; тиждень здоров'я; Незалежності України;  «Берегині книжкового скарбу»; «Милосердя і турботи»; «Природо охоронної акції»; «Прав людини»; «Антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди»; «Пам’яті жертв  голодомору»; «Тиждень права»;  «Здоров’я »; «Пам’ятайте, оберігайте, дорожіть».

У виховній роботі основна увага приділялась морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередженню негативних явищ серед молоді. Працювала Рада з профілактики правопорушень.
    На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Спільно з класними керівниками та майстрами виробничого навчання контролюється питання проживання учнів на квартирах.

З  метою  профілактики  та попередження  злочинності  і  правопорушень  в  училищі  були розроблені  наступні  заходи:
- спланована  робота  штабу  з профілактики (засідання  проводяться  один  раз  на місяць  і в разі потреби);
- розроблені  спільні заходи з кримінальними відділами  у справах  неповнолітніх;
- традиційно проводились дні  правових  знань  із  залученням  працівників  правоохоронних  органів;
-  працював  клуб  правових  знань  «Людина  і  Закон»;
- ретельно  велись  протоколи  засідань  штабу.
Розроблені  заходи  щодо  запобігання  дитячої  бездоглядності, ведеться облік  роботи з важковиховуваними  учнями  та  психолого-педагогічне  спостереження. Проводились  зустрічі  з працівниками  кримінальної поліції. В кожному  кабінеті  є правові  куточки  з необхідними  бюлетенями.

Робота Ради з профілактики здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів:
1. Конституція України;
2.  Концепції превентивного виховання дітей та молоді;
3.  Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки;
4.  Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року №895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»;
5.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2006 р. №229  «Про схвалення Концепції  Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-20016 роки»»;
6. Регіональна програма по профілактиці злочинності та  
    правопорушень учнів професійно-технічних навчальних закладів на  
    2012-2015 роки;

На засіданні рад з профілактики правопорушень розглядались наступні питання:
 про охоплення гуртковою роботою дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 про роботу соціально-психологічних служб навчальних закладів з учнями відповідних категорій;
 про стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням занять учнями;
 про роботу з батьками учнів, що опинились у складних життєвих обставинах;
 про стан роботи по співпраці з батьківським комітетом, учнівською радою, соціальними службами для молоді, правоохоронними органами та іншими суб’єктами роботи з підлітками

Протягом року  учнівське  самоврядування здійснювало відповідну роботу за планом на І та ІІ семестри:

 Працювали різноманітні гуртки: тематичні, предметні, технічної творчості та гуртки за інтересами. Діяло 8 спортивних секцій. Гуртківці протягом року брали активну участь в обласних конкурсах, проектах і в результаті  отримали дипломи, грамоти і нагороди
Добре організована спортивна робота.
Діє декілька  спортивних секцій. Гуртківці протягом року брали активну участь в обласних конкурсах, проектах і в результаті  отримали дипломи, грамоти і нагороди.
Протягом 2017-2018 навчального року були проведенні спортивні заходи:
В вересні місяці згідно плану був проведений захід «День Здоров'я. До програми змагань входило декілька видів змагань,було розіграно грамоти. Також у вересні відбулись змагання з футболу присвячені пам’яті викладача фізичної культури Степаненка В.М. серед учнів І-ІІІ курсів та груп ТУ. призові місця учні груп №1,2,13,27,17,32.
На базі училища було створено Козацький пластунський рух, в якому приймають участь не тільки учні училища але й жителі міста Жмеринки, було проведено польові виходи, різноманітні екскурсії а також навчання з цивільної оборони та тактичної підготовки.
Протягом навчального року кафедра фізичного виховання працювала злагоджено, цілеспрямовано, про що свідчать результати роботи.

• Відзначити  грамотами  класних керівників та майстрів в/н, які провели відкриті виховні заходи на високому методичному рівні:
Котляр Т.В., Макогонюк Н.В., Ковальчук О.П., Печуляк О.В., Маковей Т.М., Бондар Л.В., Крайнік О.А., Твердохліб О.В., Любчак І.О., Мосейчук О.А.
• Відзначити участь в обласних конкурсах:

- Маковей Т.М. за перемогу в обласному конкурсі «Молодь обирає здоров'я» - Наказ №62 від 04.04.2018 р.
- Савчук О.М., Крайнік О.А.  за участь та перемогу в обласному етапі конкурсу малюнків «Здай кров заради життя» - Наказ №63 від 06.04.2018р. (диплом ІІІ ступеня - Сайчук Олег)
- Вієцька А.А. – за перемогу в обласному конкурсі великодніх композицій «Воскресни, писанко» (Диплом І ступеня – Тимофішина Іванна та Скрипник Аліна) – Наказ №66 від 12ю04 2018 р
- Мосейчук О.А. , Свистун Т.А., Червоняк Г.В., Западинський О.А. за перемогу в обласному конкурсі «Моральний вчинок» - Наказ №68 від 16.04.2018 р
- Котляр Т.В. за участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок» (відеоролик)
- Вієцька А.А. за участь в Обласному огляді художньої самодіяльності «Подільські зорі» на тему «Планета миру і добра» - наказ №233 від 23.04.2018
- Вієцькка А.А., Лужних Ю.Ю. за перемогу в обласному конкурсі «Знай і люби свій край» - наказ №38 від 22.02.2018 (Диплом 2 ступеня – Голуб Юліан)
- Мосейчук О.А., Запидинська С.І., Маковей Т.М., Підгаєць Н.В., Гулик І.О., Бевз О.І., Позняк О.В., Радзивіл С.В. за перемогу в обласній виставці новорічних композицій «Зима -  пора чудес» - Наказ №11 від 10.01.2018 р
- Савчук О.М за участь в обласній акції «Серце до серця»
- Котляр Т.В. за участь в обласному конкурсі соціальних відео роликів «Чесність починається з тебе»
- Свистун Т.А. за участь в обласному літературному конкурсі «Ми за тверезе життя»
- Свистун Т.А., Шевчук Т.В., Котляр Т.В.  за участь в обласному конкурсі «Душа у слові, слово - у душі»
- Вієцька А.А. за участь в обласному конкурсі газет до 8 Березня
- Шевчук Т.В. за перемогу в 17 Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» (переможець - Охотюк В.В.)
- Котляр Т.В. за участь в обласному конкурсі «Роль жінки у розбудові сучасної України»
- Котляр П.П., Каспрук Г.Є. за участь  у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина - Україна»

Відзначити грамотами роботу учнівського самоврядування груп № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 21. (кл.кер.: Печуляк О.В.,  Котляр Т.В., Макогонюк Н.В., Крайнік О.А., Маковей Т.М., Бондар Л.В., Молчанюк І.А., Любчак І.О., Мосейчук О.А., Червоняк Г.В.)
• Відзначити грамотами, за перемогу в конкурсі «Краща навчальна група»:
- І місце – група №15 (кл.кер.Мосейчук., майстер в/нЗападинська С.І.);
- ІІ місце – група №21 (кл.кер. Червоняк г,В., майстер в/н Западинський О.А.);
- ІІІ місце – група №4, 7 (кл.кер. Крайнік О.А., майстер в/н Олійник А.Є., кл.кер. Гулик І.О., майстер вБевз О.І.
Відзначити грамотами, за перемогу в конкурсі «Містер училища» серед учнів І курсу:
- І місце – Баляну Іван (гр№11)
- ІІ місце – Побережний Микола (гр №1)
Відзначити грамотою за кращу підготовку до конкурсу агітбригад серед учнів:
-  І Місце -  групу № 8 (кл.кер. - Маковей Т.М. , майстер в/н – Підгаєць Н.І.)
- ІІ Місце – групу №3 (кл.кер.Макогонюк Н.В. майстер в/н Тесленко І.М.)
- ІІІ Місце – групу № 12(кл.кер. Зворикіна І.П. майстер в/н – Бевз Н.М.)
Відзначити грамотами за участь і підготовку учнів до конкурсу агітбригад «Молодь обирає здоров'я»
- кл.кер.Ковальчук О.П.  майстер в/н Позняк О.В. - група №9
- кл.кер. Шевчук Т.В. майстер в/н Гніца Н.М. - група №5
- кл.кер.Котляр Т.В. - група № 2
• Відзначити грамотами за перемогу в конкурсі газет присвячених Міжнародному дню жінки серед учнів І - ІІІ курсів:
- І місце – №15 (кл.кер. - Мосейчук О.А., майстри в/н - Западинська С.І., Вієцька А.В.)
- ІІ місце – група №6 (кл.кер. - Твердохліб О.В.. майстер в/н – Радзивіл С.В.)
- ІІІ місце – група №10 (кл.кер. - Бондар Л.В., майстер в/н  - Волкова Т.В.)
• Відзначити грамотами за перемогу у конкурсі газет до Дня Захисника України:
- І місце - гупа №21 (кл.кер.-Червоняк Г.В., майстер в/н - Западинський О.А.)
- ІІ місце – група №15 (кл.кер. – Мосейчук О.А., майстри в/н – Западинська С.І., Вієцька А.В.)
- ІІІ місце – група №12 (кл.кер. – Зворикіна І.П., майстер в/н – Бевз Н.М

Проведено за І семестр
1.1. Класними керівниками:
Вересень:

І – курс -  «Я- громадянин України» - година спілкування.
ІІ – курс – «Любіть Україну – як сонце любіть » (конференція)
ІІІ –курс – «Що для мене є моя Україна»
Жовтень:
І курс – «Відверта розмова про ввічливі слова і ввічливі вчинки» (бесіда)
ІІ курс – «Дивись не забудь – людиною будь» (круглий стіл)
ІІІ курс – «Вічні цінності людини моїми очима і очима В. Сухомлинського»  (диспут)
Листопад:
І- курс – година спілкування «Конвенція ООН про права дитини»
ІІ- курс - година спілкування «Бути на Землі людиною»
ІІІ- курс – круглий стіл «Адміністративні правопорушення та  
відповідальність  неповнолітніх».
Грудень:
І курс – бесіда «Від наркотиків до ВІЛ – СНІДу один крок»
ІІ курс –  виховний захід «Бути військовим – почесний обов’язок »
ІІІ курс – «Я і майбутнє України»

1.2. Майстрами виробничого навчання проведенні такі заходи в групах:
Вересень:

І – курс -  «Сторінки історії нашого училища ».
ІІ – курс – «Державна символіка незалежної України
ІІІ –курс –« Хочеш бути громадянином України – навчись бути     
громадянином свого училища».
Жовтень:
І курс – «Друг – це означає другий я»
ІІ курс – «Знати правду про ВІЛ інфекцію»
ІІІ курс – «Твоє здоров'я в твоїх руках»
Листопад:
І- курс – бесіда «Я і мої права».
ІІ курс – бесіда – роздум «Кримінальна відповідальність  
неповнолітніх»
ІІІ- курс – мозковий штурм «Проблеми підлітків сьогодні»
Грудень:
    І курс – урок мужності:  «Зустріч з воїнами афганцями»
    ІІ курс – виховний захід  «Ми роду козацького діти»
    ІІІ курс – бесіда «Я майбутній воїн»

ІІ. Проведено загальноучилищні заходи
2.1. У вересні:

1) Лінійка, присвячена Дню Знань;
2) 1-й урок на тему: «Європейські цінності – основа демократичної  України» (кл. керівники);
3) День здоров'я – 15.09 (Любчак В.П.)
4) Вечір, до Дня партизанської слави  - 21.09 (Мінтус Л.В.);
5)Вечір, до міжнародного Дня миру – 19.09 (бібліотека);
6) Рейд по групах з попередження правопорушень;
2.2. У жовтні:
1) Посвята в робітничий клас - 5.10 Мінтус Л.В.
2)  Вечір присвячений Дню Захисника України - 12.10 Мінтус Л.В
3) День Українського Козацтва- Козацькі забави присвячений Дню Захисника України -13.10.Любчак В.П.
4) Турнір, на честь пам’яті Володимира Степаненка – 20.10., Любчак В.П.
5) Пожежна евакуація учнів – 20.10  
6) Вечір присвячений визволенню України  «Людської пам’яті печаль» -26.10, бібліотека: Бабич Л.С., Вієцька С.А.
2.3. У листопаді:
1) Святковий вечір присвячений Міжнародному дню студента - 16.11. Мінтус Л.В.
2) Заходи присвячені Дню української писемності;  -9.11 каф. літ-ри
3) Захід присвячений Дню пам’яті жертв голодоморів  - 22.11 Любчак І.О.
4) Педради І, ІІ, ІІІ, курсів – 20.11, 21.11, 22.11 – адміністрація
2.4. У грудні:
5) 1) Тиждень права
6) 2) Зустріч з працівниками Бюро правової допомоги до 69 річниці Декларації ООН про права людини – 12.12.17 – Каспрук Г.Є., Котляр П.П.
7)  Юридичний аукціон – 13.12.17– Котляр П.П.
8) Година спілкування «Торгівля людьми» - 14.12.17 – Любчак І.О.
9)  Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» - 19.12.17 – Западинськка С.І.
10) Інтелектуальна гра «Знавці своєї справи» - 19.12.17 – Кочмарук І.М.
11) Конференція «Моє право на працю» -20.12.17 - Каспрук Г.Є.
12) Виховна година «Поїздка ціною в життя. Зачепінг» - 22.12.17 – Марценюк В.В.
ІІІ. Відповідно графіку проведено заходи класними керівниками та майстрами в/н
3.1. У вересні:

1) Котляр Т.В. «В нас єдина мета – Україна свята» - 19.09;
2) Тесленко І.М. «Сторінки історії нашого училища» - 26.09;
3) Крупчук В.С. «Правила поведінки в училищі та громадських місцях» - вересень;
4) Маковей Т.М. «Від проголошення Незалежності до нової України» - 20.09;
5) Підгаєць Н.І. «Усний журнал: Символіка Незалежної України» -  26.09;
6) Волкова Т.В. «Державна символіка України» - вересень;
3.2. У жовтні:
1) Тренінг «Життєві цілі» - 5.10, групи №7, 14 – Ружицька Н.І., Бевз О.І., Крупчук В.С.
2)  «Природа – наш дім, а ми господарі у нім» - 9.10, Гніца Н.М.
3) Урок мужності «Хоробрі серця нашого сьогодення» - Печуляк О.В.
4) «Здоров'я – найвища цінність»  – Бондар О.В.
5)Усний журнал «Бути на землі людиною» - 25.10, Зворикіна І.П.,
Ружицька Н.І.
6) «Слабка ланка» - 25.10 Твердохліб О.В.
7) Наукова конференція «Наше спільне майбутнє» - 26.10, Печуляк О.В.
3.4. У листопаді:
1) Злочин і підліток (круглий стіл) – 04.11 – Зворикіна І.П.
2) Педрада-круглий стіл «Профілактична робота з попередження правопорушень, що ведуть до нещасних випадків та суїцидальної поведінки серед учнівської молоді» - 04.11. – Перепечай О.О.
3) Відкрита виховна «Назад в майбутнє» - 05.11.- Левченко І.О.
4) Конкурс учнівських презентацій та стіннівок професії «монтер колії» - 05.11. – каф. Монтер колії
5) «Збережи у серці доброту» - 11.11. – Молчанюк І.А.
6) Конкурс професійної майстерності з професії «лицювальник-плиточник» - 12.11. – Лисиця, Франчук
7) Конкурс майстерності зі спеціальності «електромонтер контактної мережі» - 19.11. – кафедра
8) Конкурс знавців української мови ім.. П. Яцика – 23.11.- каф. Літератури
9) Усний журнал «Наша мова солов’їна» - 24.11. – Бондар Л.В.
10)Конкурс на кращого бармена – 24.11. – Підгаєць Н.І.
11) Конкурс на кращого офіціанта – 25.11. – Підгаєць С.І.
12) Мовно-літературний конкурс «Люби та знай свій рідний край» - 25.11 – Котляр Т.В.
13) Брей-ринг з української мови «Лексика і Фразеологія» - 25.11 –
Свистун Т.А., Мосейчук О. А.
14) Відкритий захід «Етикет сучасного чайного столу» - 26.11. – Білоконь С.А.
15) Літературно-музична композиція «З Україною в серці» - 26.11. – Шевчук Т.В.
16) Година-реквієм «Життя, мов спалах» вшануванню пам’яті загиблих воїнів АТО – 27.11. – Свистун Т.А., Мосейчук О.А.
3.5. У грудні:
1) Година спілкування «СНІД – загроза людству» -15.12.17 – Котляр П.П.
2) Година спілкування «Що треба знати про право і закон» - 18.12.17 – Гніца Н.М.


ІV. За участю учнівського самоврядування проведено такі заходи
4.1. У вересні:

1) акція: «Ми за мир»;
2) організовано похід на виставу Львівського Драм театру;  
3) зустріч з правоохоронними органами (Шихов В.Ю.); 4) засідання старостату; 5) засідання Ради з профілактики правопорушень;  6) конкурс плаката: «Вітаємо з Днем Захисника України»; 7) екскурсія в музей училища учнів І курсу; 8) Сонячні листи воїнам АТО; 9) рейд «Турбота» та  Милосердя», присвячені міжнародному Дню  людей похилого віку; 10) Робота центрів учнівського самоврядування; 11) День без куріння – 15.09; 12) День чистоти і порядку.
4.2. У жовтні:
1) рейд «Турбота» та «Милосердя» - (День ветерана, Міжнародний День похилого віку – слайди про проведену роботу)
2) конкурс плакатів «Ми за здоровий спосіб життя».
3) екскурсії в музей училища та міста.
4) засідання старостату
5) засідання Ради штабу з профілактики.
6) конкурс фотоаматорів «Моя Україна».
7) лекція «Згубна дія алкоголю, наркотичної речовини та паління на молодий організм» - Перепечай О.О.
8) сонячні листи воїнам АТО
9) конкурс плакатів «Вітаємо з Днем Захисника України»
10) перевірка правових куточків та учнівського самоврядування
11) звіт за протоколами зборів груп по підсумках навчання, поведінки та пропусків уроків
4.3. У листопаді:
1) Участь в обласному святі до дня студента (Кузьміна Наталя виборола І місце)
2) Заходи до Міжнародного дня боротьби з палінням
3) Конкурс плакатів «Молодь проти СНІДу»
4) Провели збори в групах (1 тиждень місяця)
5) Звіти центрів про роботи в групі (4 тиждень місяця)
6) Зустрічі з правоохоронним органами  
7) Провели рейд «Турбота та милосердя»
8) Взяли участь в предметних тижнях та тижнях професій
9) Провели засідання старостату та штабу з профілактики
4.5. У грудні:
1) Організували проведення благодійної акції «Нам свято дарує Святий Миколай»
2) Провели благодійну акцію до дня Святого Миколая «Зроби добро»
3) Провели конкурс новорічних композицій «Зима пора чудес»
4) Організували благодійну акцію по збору одягу для учнів з малозабезпечених сімей
Проведено за ІІ семестр
Січень
Година спілкування Бесіди в групах (класні керівники):
«День СоборностіУкраїни: погляд в історію»
«Нас єднає стяг держави»
17.01  Любчак  І.О., Вілімчук -Мій край –моя істория жива
22.01 Маковей-Шлях до Соборності
22.01 Підгаєць.Н.І-Моя активна життєва позиція
23.01 Білоконь-День Соборності України-погляд в історію
23.01 Бевз Н.М-Моя життєва позиція
25.01 Цимбал Я.В- Гра конкурс (відкрито). Ми живемо в Україні
29.01 Крайнік –Понад Крутами –вічність у сурми сурмлять (відкрито)
Лютий
Бесіди в групах (класні керівники)
Бесіди до Дня визволення Афганістану, річниці Майдану та подій АТО
Захід присвячений Дню Героїв Небесної Сотні (20.02)
Бесіда: «Я, Родина –Україна» /До Дня рідної мови/
Бесіди в групах (майстри в)
Година спілкування «Річниця Майдану та подій АТО»
Бесіда присвячена трагічним подіям та долям людей  які були насильно вивезені з територій окупантів.
Заходи щодо захисту дітей від усіх форм насильства
01.02-95 Річчя Жмеринського ВПУ
12.02 Крайнік – Я Родина -України –Подорож
12.02 Петлик  Інна Володимирівна –Зустріч з працівником місцевої прокуратури
14.02 Шевчук Т.В.-Бесіда присвячена .Грай поділлям та долями людей,які були насильно вивезені з території  окупованої  України
15.02 –Конкурс Агітбригад «Ми за здоровий…»
16.02 Котляр Т.В.-Революція гідності «Як це було …»(відкрито)
19.02 Лужних-Герої небесної сотні (відкрито)
26.02 Ружицька –Небесна Сотня .Герої не вмирають  (відкрито)
20.02 Ковальчук –Творці науки –Конференція (відкрито)
26.02 Ковальчук –Конкурс –гра «Життя –Енергія …»(відкрито)
21.02 Свистун ,Шевчук –День рідної мови .Наша мова калинова (відкрито)
22.02 Лисиця-Дивовижний світ креслення –Конкурс змагання (відкрито)
22.02 Чукін –Герої не вмирають
23.02 Усний журнал Марценюк –Символіка незалежної  України
Березень
Бесіди в групах (класні керівники)
«Без сім’ї – нема щастя на землі» (зустріч з родинами). 2-й тиждень
Бесіда до річниці Т.Г. Шевченка
Конференція: «Героям Небесної Сотні та учасникам АТО»
Бесіди в групах (майстри в)
Бесіда присвячена пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасникам АТО
«Мати – символ добра на землі»
Бесіда до Дня визволення Жмеринки від німецько-фашистських загарбників.
6.03 Маковей (відкрито).Змагання «Кулінарне шоу з Фізики»
6.03 Мосейчук (відкрито) «Шевченків світ»
13.03 Любчак І.О. Конференція «Героя Небесної Сотні  та учасників АТО присвячено
13.03  Чукін - Конференція (відкрито)-Мирний та немирний атом
14.03 Дунаєвська О.А.-Гра –Змагання 2Чисельник чи знаменник (відкрито)
14.03 Молчанюк –Без сім*ї  -Нема щастя на землі (відкрито)
19.03 Бондар-Історія перукар мистецтва-презентація зачісок
19.03 Радзівіл-Процедури для волосся
20.03 Волкова-Майстер – клас з фарбування волосся
21.03 Позняк –Фарбування волосся
28.03 Ружицька (відкрито)- Відеолекторії «Станція Призначення життя»
28.03 Яворський Я.П. Кафарська Л.В.- Зустріч-ВІЛ-СНІД  Вінницький обланий клінічний центр профілактики і б-би зі СНІДУ
Квітень
Бесіди в групах (класні керівники)
Виховний захід «Збережемо красу землі для наших нащадків».
Зустріч з учасниками Чорнобильської трагедії  на тему: «Уроки Чорнобиля»
Бесіди в групах (майстри в)
Природа – наша мати, треба  її  оберігати
Здолаємо байдужість до екологічного лиха
3.04 Ковальчук – Вибухонебеспечні  речовини та поводження з ними
3.04 Шихова В.Ю. Федорук Д.О (Ружицька ,Савчук,Котляр )-Зустріч з  органами  
4.04 Підгаєць С.І.-Приготування та подача гарячих напоїв (Відкрито)
11.04 Котляр П.П.-Брейн-ринг знавці історії
12.04 Перепечай О.О.-Всі групи І-ІІ курси Попередження тютюнопаління
24.04 Макогонюк Н.В.-Толерантність
Травень
Бесіди в групах (класні керівники)
Урок патріотизму: «Збережемо пам'ять про подвиг»
Круглий стіл «Порозуміння заради майбутнього України»
Бесіди в групах (майстри в)
Виховна година «Мужність і відвага крізь покоління»
«Волю не дають, а здобувають»
-День матері
-Покладання вінків біля братських могил з нагоди 73річчя. Перемога над нацистами у Другій світовій війні.

Роботі з сиротами велику увагу приділяє психологічна служба.
Упорядкована  документація,  яка  підтверджує  статус  дитини. Всі  учні-сироти  забезпечені  єдиним  квитком, гарячим  харчуванням,  сухими  пайками.
Всього  у поточному році у Жмеринському ВПУ навчалось 10 учнів -сиріт.  Перехідної категорії – 6 чол.
На обліку  в поліції - 5 учнів.
На  внутріучилищному  обліку - 12 учнів.

Проводилась  цілеспрямована  правова  виховна  робота  з учнями  та батьками:
1. Залучено всіх  важковиховуваних  учнів до роботи  в гуртках, клубах, секціях.
2. За  графіком проводились  зустрічі  з  працівниками  правоохоронних  органів.
3. Кожен третій  вівторок  місяця  працював  клуб  правових  знань.
4. Раз  на місяць (1-й тиждень місяця) проводяться  збори  в групах  по  підсумках  навчання, поведінки, попусків  уроків (результати  фіксуються  у протоколах  зборів  та  висвітлюються  на стенді  «Прес-центр учнівського  самоврядування.»
5. Кожен  останній  вівторок  місяця  проводилось  засідання  штабу  з профілактики  правопорушень (за планом).
6. Проводилось   засідання б/к училища  з питань покращення  морального  виховання  учнів (необхідно покращити цю ділянку роботи).
7. На  методоб’єднанні  класних  керівників  заслуховувались  звіти про роботу  з  важковиховуваними  учнями,  їх  зайнятість  в  позаурочній  роботі.
8. Проводились  Брейн-ринги  з  превентивного  виховання.
9. Проводилась  робота  з  опікунами  дітей-сиріт  та з батьками  неблагонадійних  сімей  про  завдання  і  обов’язки  батьків  і  осіб,  що  їх  замінюють.
10. Класним  керівникам, майстрам  виробничого  навчання  надавалась  методична  допомога  в  організації  правоосвітньої  та  профілактичної  роботи  з учнями  та  батьками.
11. Працював  педфакультет  для  батьків  з  правоосвітнім  напрямком.
12. Педколектив працював над програмою «Школа сприяння здоров'ю та трьома регіональними програмами».

V. Методична робота
Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», «Положенням про вище професійне училище», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2020 рр.», наказів Міністерства освіти і науки України, обласних програм «Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій», «Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників».

Методичну роботу в училищі організовано згідно з Положенням про методичну роботу в професійно - технічних навчальних закладах.
Методичну роботу з педагогічними кадрами спрямовано на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

З метою стимулювання методичної роботи та підвищення її ефективності в училищі запроваджено нагородження педагогічних працівників почесними грамотами, Дипломами та грошовими винагородами  за перемоги у конкурсах педагогічної майстерності, методичних виставках різних рівнів, за активну участь у методичних заходах, за перемоги учнів в обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах і конкурсах тощо.

Методична робота в училищі здійснюється за планом, узгодженим із перспективним планом роботи педагогічного колективу, який працював над реалізацією єдиної методичної проблеми: «Застосування інноваційних методів роботи як засіб реалізації особистісно  зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів».
Протягом навчального року в училищі плідно працювали 8 методичних комісій і методичне об’єднання класних керівників, а саме:

       Члени методичних комісій виконали всі заплановані задачі, провели цікаві і    змістовні відкриті уроки, виховні години, заходи в рамках предметних тижнів і тижнів професій.
        Робота методичних комісій постійно контролювалась, впроваджувались в їх роботу нестандартні форми і методи роботи, було посилено увагу до взаємовідвідування уроків і самоосвіти викладачів і майстрів в/н .
   Для організації методичної роботи було створено Методичну раду училища, сплановано її роботу.
   З метою вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду викладачі і майстри виробничого навчання протягом навчального року підготували і провели:
29 відкритих  нестандартних уроків з використанням інноваційних, особистісно орієнтованих педагогічних технологій: інтерактивних методів, комп’ютерних технологій, інтегрованого, проблемного і проектного навчання учнів (13 – викладачі, 9 – майстри виробничого навчання);
      Слід відмітити високий  рівень проведення    відкритих уроків:
 майстрами виробничого навчання: Підгаєць Н.І., Волковою Т.В., Полібзою Н.М., Марценюком В.В., Бевз О.І., Підгаєць С.І.
 викладачами: Маковей Т.М., Ліщишиною К.І., Котляром П.П., Чичкаленко О.Є., Бондар Л.В., Свистун Т.А., Шевчук Т.В., Котляр Т.В., Печуляк О.В., Каспруком Г.Є.
  Відповідно до річного плану методичної роботи протягом 2017 – 2018 н. р.
проведено:
 7 чергових засідань педагогічної ради та 2 позачергових;
 5 засідання атестаційної комісії;
 11 засідань Методичної ради училища;
 11 засідань методичних комісій;
  Конкурс «Фестиваль педагогічних ідей – 2017» - листопад-грудень 2017 р.;
 Конкурс «Майстер в/н року – 2018» - 24.01.2018 р.
 Конкурс «Учитель року – 2018» - 07.02. 2018 р.
 Конкурс «Кращий навчальний кабінет чи виробнича лабораторія- 2018» - 16.05. 2018 р.
 Конкурс «Методична комісія року – 2018» - 20.06.2018 р.
 Конкурс «Краща навчальна група року – 2018» (серед груп ІІІ курсу) – 20.06.2018 р.;
 4 методичні виставки- лютий, березень, травень, червень;
 Методичний тиждень з 03.01. по 11.01.2018 р.
 Зимові педагогічні читання «Оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів засобами сучасних освітніх технологій» - 09.01.2018 р.
 Заняття психолого-педагогічного семінару-практикуму «Інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі».
 Звіт-презентація роботи творчих груп та школи ППД – 21.02.2018 р.

На основі результатів діагностування педагогічних працівників проведено:
 3 заняття проблемного психолого-педагогічного семінару - 1
Тема: «Науково-теоретична підготовка» - березень, квітень, травень 2018 р.;
 3 заняття проблемного педагогічного семінару-практикуму - 3
Тема: «Знання методики навчального процесу» - січень-лютий 2018 р.
 3 заняття проблемної динамічної групи - 1
Тема: “Уміння вести необхідну плануючу документацію: плани самоосвіти, план роботи гуртка і план роботи кабінету» - вересень, жовтень 2017 р.;
 3 заняття проблемної динамічної групи - 2
Тема: “Підготовка до атестації педагогічних працівників”- грудень 2017 р.;
 5 занять проблемного педагогічного семінару-практикуму-2
Тема: «Знання та використання інноваційних педагогічних технологій» - листопад 2017 р.


     З метою  вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду  в навчально-виховний процес в училищі організовано роботу:
• Школи ППД Чичкаленко О.Є..:  «Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу».
•   Творчої групи – 1  з вивчення ППД викладача фізики Маковей Т.М.
Тема досвіду:  «Застосування ігрових методів на уроках та в позаурочній роботі з метою творчого розвитку учнів ПТНЗ».  
• Творчої групи – 2  з вивчення ППД викладача української мови та літератури Шевчук Т.В.:
Тема досвіду:  «Національно-патріотичне виховання учнів на уроках української мови та літератури і  в позаурочній роботі з учнями ПТНЗ»
Роботу даних творчих груп та школи ППД  сплановано. Перспективний досвід вивчено, узагальнено, описано.  21.02. 2017 року на засіданні педагогічної ради  проведено звіт-презентацію роботи творчих груп та школи ППД.             

На високому рівні в училищі проведено «Фестиваль педагогічних ідей - 2017», який проходив  з  01.11. по 23.12.2017 року.  
              За рішенням журі перемогу отримали:

- в номінації «Кращий урок спецдисциплін»: Чичкаленко О.Є.,  Ліщишина К.І. - викладачі спецдисциплін;
-   в номінації «Кращий урок виробничого навчання»: Підгаєць Н.І., Волкова Т.В. -  майстри виробничого навчання професій сфери послуг;
-  в номінації «Кращий урок предметів загальноосвітнього циклу»: Маковей Т.М. – викладач фізики;
-  в номінації «Кращий захід  в рамках тижня»:  Підгаєць Н.І., Підгаєць С.І., Бевз О.Д., Крупчук В.С. - майстри виробничого навчання;
-  в номінації «Краща виховна година»: Крупчук В.С., Волкова Т.В., Марценюк В.В. - майстри виробничого навчання та Любчак І.О. – викладач історії;
-  в номінації «Кращий конкурс професійної майстерності учнів»: Бевз Н.М., Западинський О.А. - майстри  виробничого навчання;
-  в номінації «Кращий тиждень Фестивалю»: тиждень інтегрованої професії «Кухар; офіціант; бармен»  (голова методичної комісії Слободянюк Н.О.).

 
З метою вивчення і впровадження в роботу педагогічного колективу перспективного педагогічного досвіду в училищі проводились методичні виставки:
• Методична виставка «Кращі зразки комплексно-методичного забезпечення уроків - 2018» з 01.02  по 28.02. 2018 р.
- Диплом І ступеня отримали: Бевз О.І., Бевз О.Д., Ліщишина К.І.,  Маковей Т.М., Марценюк В.В.,  Чичкаленко О.Є.
-  Диплом ІІ ступеня : Шевчук Т.В., Мосейчук О.А., Свистун Т.А., Штус В.А.
• Методична виставка «Краще портфоліо - 2018» - 27.03. 2018 р.
Почесними Дипломами переможців нагороджено:
- викладачів: Маковей Т.М., Чичкаленко О.Є.
- майстрів виробничого навчання: Бевз О.Д., Крупчук В.С.
•  Методична виставка «Матеріали заходів, проведених в рамках предметних тижнів і тижнів  професій протягом 2017-2018 н. р.» - з 04.05. по 28.05.2018 р.
За висновками журі перемогли:
-  викладачі Маковей Т.М., Кочмарук І.М. та майстер в/н Полібза Н.М.
в номінації «Краще оформлення плану відкритого уроку»;
- викладач Печуляк О.В., майстер в/н  Полібза Н.М. в номінації «Краще оформлення заходу, проведеного  в рамках тижня»;
-  голови методичних комісій Свистун Т.А., Слободянюк Н.О. та майстер в/н Крупчук В.С. в номінації «Краще оформлення матеріалів  тижня».   
•  Методична виставка матеріалів до конкурсу «Краща навчальна група року – 2018» - червень 2018 р.
За висновками журі:
- І місце – група № 15 (майстер в/н Западинська С.І., класний керівник Мосейчук О.А.).
- ІІ місце – група № 21 (майстер в/н Западинський О.А., класний керівник Червоняк Г.В.)
- ІІІ місце – групи № 4 та № 7 (майстри в/н Олійник А.Є., Бевз О.І., класні керівники Крайник О.А., Гулик І.О.)

З метою вивчення і впровадження в роботу педагогічного колективу перспективного педагогічного досвіду в училищі проводились конкурси професійної майстерності серед педагогічних працівників :
• Конкурс «Майстер в/н року – 2018» - 24.01.2018 р.
Дипломи переможців Конкурсу і звання «Майстер виробничого навчання року – 2018» отримали:
- в номінації «Кухар; офіціант; бармен» - Підгаєць Н.І.
- в номінації «Перукар – модельєр; манікюрник» - Волкова Т.В.
• Конкурс «Учитель року – 2018» - 07.02. 2018 р.
Дипломи переможців Конкурсу і звання «Учитель року – 2018» вибороли:
- в номінації «Фізика» - викладач Маковей Т.М.
- в номінації  «Українська мова та література» - викладач Свистун Т.А.
- в номінації  «Англійська мова» - викладач Крайник О.А.
• Огляд – конкурс «Кращий кабінет та виробнича лабораторія - 2018» - 16.05. 2018 р.
За рішенням журі перемогу отримали:
Серед кабінетів загальноосвітніх предметів:
- кабінет зарубіжної літератури № 211  (завідувач Свистун Т.А.);
Серед кабінетів загальнотехнічних  предметів:
- кабінет  інформаційних технологій (завідувач Червоняк Г.В.)
Серед кабінетів професійної підготовки:
- кабінет вагонного господарства та курсової підготовки №219 (завідувач Тесленко І.М.);
- кабінет професії «Провідник пасажирського вагону» (завідувач Полібза Н.М.)
    Серед кабінетів спецдисциплін:
  - кабінет № 111 професії «Кухар; офіціант; бармен» (завідувач  Слободянюк Н.О.);
- кабінет № 310 професії «Перукар; Перукар-модельєр; Манікюрник» (завідувач  Бондар Л.В.).
   Серед навчальних виробничих лабораторій:
- виробнича лабораторія професії «Електромонтер контактної мережі» (завідувач Западинський О.А.);
- професії «Штукатур; лицювальник-плиточник; монтажник гіпсокартонних конструкцій» (завідувач Крупчук В.С.).
• конкурс «Краща навчальна група року – 2018» - 20.06.2018 р.
За висновками журі:
- І місце – група № 15 (майстер в/н Западинська С.І., класний керівник Мосейчук О.А.).
- ІІ місце – група № 21 (майстер в/н Западинський О.А., класний керівник Червоняк Г.В.)
- ІІІ місце – групи № 4 та № 7 (майстри в/н Олійник А.Є., Бевз О.І., класні керівники Крайник О.А., Гулик І.О.)
•  Конкурс «Методична комісія року – 2018» - 20.06.2018 р.
За висновками журі:
І місце:
-  методична комісія викладачів спецдисциплін та майстрів в/н професій сфери послуг (голова методикомісії Слободянюк Н.О.);
- методична комісія викладачів спецдисциплін та майстрів в/н  професій будівельного профілю (голова методикомісії Ліщишина К.І.);
- методична комісія викладачів предметів філологічного циклу (голова методикомісії Свистун Т.А.).
ІІ місце:
- методична комісія викладачів спецдисциплін та майстрів в/н  інтегрованої професії «Провідник пасажирського вагону; касир квитковий; касир багажний; прийомоздавач вантажу і багажу» (голова методикомісії Макогонюк Н.В.);
- методична  комісія викладачів предметів природничо - математичного циклу (голова методикомісії Твердохліб О.В.).


Протягом навчального року  проводилась системна робота з обдарованими і здібними учнями відповідно до програми роботи педагогічного колективу Жмеринського ВПУ із здібними та обдарованими учнями «Творча обдарованість», плану роботи училища на 2017 - 2018 н. р. та графікам проведення заходів в училищі, а саме:
• предметні олімпіади;
• училищні конкурси ім. П. Яцика та ім. Т. Шевченка;
• 7 предметних тижнів, 7 тижнів професій;
• 9 конкурсів професійної майстерності серед учнів училища;
• 53 заходи в рамках предметних тижнів і тижнів професій;
• організовано гурткову роботу;
• організовано проведення загально-училищних розважальних конкурсів і конкурсів художньої самодіяльності груп;
• організовано участь учнів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках  та олімпіадах.
Учні Жмеринського ВПУ:
• Охотюк Владислав отримав ІІ місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу ім. Т. Шевченка (викладач Шевчук Т.В.)
• Шпак Анастасія виборола ІІІ місце в обласному етапі міжнародного конкурсу з української мови  ім. П. Яцика (викладач Котляр Т.В.)
• Диплом І ступеня за перемогу  в обласному фестивалі «Подільські зорі» - Кузьміна Наталія.
• Диплом ІІІ ступеня у обласному етапі конкурсу малюнків “Здай кров заради життя” – Сайгук Олег.
• Диплом І ступеня у обласному конкурсі великодніх композицій  “Воскресни писанко” – Тимофішина Іванна, Скрипник Аліна)
• Диплом ІІ ступеня у обласному конкурсі “Знай і люби свій край” – Голуб Юліан.
• І місце у 17-му Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням під гаслом “Об’єднаймося ж, брати
  мої” – Охотюк Владислав.
• Диплом Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області за ІІІ місце у обласному учнівському конкурсі з іноземної мови «Світ моїх захоплень» серед учнів закладів ПТНЗ - Водзінська Інна.


Протягом навчального року педагогічними працівниками проводилась видавнича робота:
- до друку у збірнику науково - методичних  праць «Вісник  профтехосвіти Вінниччини» № 12 за 2017 р. підготували статті викладачі: Маковей Т.М., Шевчук Т.В.;  до № 13 за 2018 рік ввійшли роботи викладачів Чичкаленко О.Є., Мосейчук О.А., Молчанюк І.А., Любчака В.П. та майстрів в/н Підгаєць Н.І., Крупчук В.С., Марценюка В.В.


Організовано допомогу педагогічним працівникам, які працювали над створенням авторських матеріалів: статей, методичних посібників, підручників тощо, що дало можливості представлення даних матеріалів на обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках та конкурсах інноваційних розробок:
- у  2017 році на виставці - презентації, яка проходила в рамках VIIІ Міжнародного форуму «Інновації в сучасній освіті - 2017» було представлено роботи:
 викладачів: Чичкаленко О.Є., Ліщишиної К.І., Шевчук Т.В., Маковей Т.М.
 майстра виробничого навчання  Крупчук В.С.
            Матеріали авторського колективу викладачів отримали  Диплом ІІ ступеня  та Срібну медаль у конкурсі з тематичних номінацій (Боровська О.Г., Чичкаленко О.Є., Ліщишена К.І.).
       - у 2018 році на Дев’ятій міжнародній виставці – презентації «Сучасні заклади освіти – 2018» було представлено роботи:
 майстрів в/н: Марценюка В.В., Бевз О.Д., Бевз О.І.
 викладачів: Любчака В.П., Мосейчук О.А., Свистун Т.А., Штуса В.А.
       Матеріали авторського колективу викладачів отримали Диплом І ступеня та Золоту медаль у конкурсі з тематичних номінації (Боровська О.Г., Любчак В.П.).
16. Організовано та сплановано роботу  атестаційної комісії училища. У 2017 – 2018 н. р. проатестовано 6 викладачів і 6 майстрів виробничого навчання.
За результатами атестації:
- присвоєно вищу категорію і педагогічне звання «Старший викладач» Маковей Т.М.
- присвоєно педагогічне звання «Викладач –методист» Чичкаленко О.Є. та Шевчук Т.В.
- присвоєно педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії» Крупчук В.С.
- підтверджено відповідність раніше присвоєній категорії і педагогічному званню викладачам: Любчаку В.П., Лисиці О.П., Стрельбицькому В.І. та майстрам в/н: Бевз О.Д., Марценюку В.В., Підгаєць Н.І.
- підвищено тарифний розряд майстрам в/н:  Петровській М.М., Волковій Т.В.

Організовано роботу з самоосвіти та вчасне проходження курсів підвищення  кваліфікації педагогічними працівниками училища.
      Протягом І семестру 2017 – 2018 н. р.  пройшли курси підвищення кваліфікації:
• на базі НМЦ ПТО у Вінницькій області – 6 викладачів спецдисциплін та 2 майстри виробничого навчання.
• на базі Київського інституту менеджменту освіти – 1 заступник директора з НР.
18. Методичний кабінет перенесено в нове приміщення. Роботу методичного кабінету училища організовано так, щоб він став інформаційно – методичною базою для удосконалення професійної кваліфікації та самоосвіти викладачів і майстрів виробничого навчання. Постійно поповнюється банк даних програмно – методичної, нормативно – правової і науково – технічної інформації. Створено нові інформаційні стенди:
«Організація методичної роботи»                   «Фотогалерея уроків і заходів»
«Перспективний педагогічний досвід»           «Атестація»


VІ. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність
Виконання фінансово-господарської роботи забезпечено кваліфікованими, досвідченими бухгалтерами, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.
За 2017 - 2018 роки заборгованості по заробітній платі, нарахуваннях на заробітну плату, по стипендіях, по оплаті комунальних послуг немає.VІІ. Ефективне використання та збереження державного майна.
Навчальні корпуси, майстерні, господарські приміщення за адресою Київська 13 та Київська 6.
Завдяки постійному догляду всі будівлі знаходяться в задовільному стані, постійно експлуатуються, опалюються централізовано. Налагоджено водопостачання та відведення стоків.
За збереження майна несуть адміністративну відповідальність директор, завгосп, інженер з охорони праці, закріплені за навчальними приміщеннями педагоги.
Навантаження навчальних приміщень становить 100 %.


VІІІ. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.
За звітний період проведена значна робота з відновлення навчально-матеріальної бази училища.
Щороку проводиться косметичний ремонт всіх кабінетів, майстерень, спортивної зали, господарських приміщень зовні та всередині.
В училищі постійно працює бібліотека. Придбано 331 підручник та проведено підписку на 28 періодичних видань. .
Постійно поповнюються навчальні кабінети та лабораторії новітніми технічними засобами та демонстраційними матеріалами
Поступово здійснюється ремонт навчальних корпусів: опоряджуються стіни та стелі, оновлюється підлога.
В училищі працює навчальна лабораторія-їдальня, заплановано додаткове придбання необхідних засобів навчання.

VІІІ. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.
За звітний період проведена значна робота з відновлення навчально-матеріальної бази училища.

Щороку проводиться косметичний ремонт всіх кабінетів, майстерень, спортивної зали, господарських приміщень зовні та всередині.

Постійно поповнюються навчальні кабінети та лабораторії новітніми технічними засобами та демонстраційними матеріалами

Поступово здійснюється ремонт навчальних корпусів: опоряджуються стіни та стелі, оновлюється підлога.

В училищі працює навчальна лабораторія-їдальня, заплановано додаткове придбання необхідних засобів навчання.

ІХ. Якісний склад педагогічних працівників.
У Жмеринському вищому професійному училищі працює 99 осіб, з них 6 - керівництво, 62 – інженерно-педагогічні працівники, 31 – решта працівників (завідувач господарства, бібліотека, бухгалтерія, відділ кадрів, секретарі, лаборанти, технічний персонал).
Навчальний процес в училищі забезпечується 70 педагогічними працівниками, в тому числі:
Викладачі – 34 осіб, з них:
Загальноосвітнього циклу –21
Спеціальних та загально-технічних дисциплін - 13

Категорія:
Спеціаліст І категорії – 6 осіб
Спеціаліст ІІ категорії – 8 осіб
Спеціаліст – 2 особи
Вища категорія – 18 осіб
Викладач методист – 6 осіб
Старший викладач – 7осіб
Методист вищої категорії – 1 особа

Майстри виробничого навчання – 28 осіб
З них:
Майстри з вищою освітою – 12 осіб
Майстри з вищою освітою (І-ІІ рівня акредитації) – 16 осіб

Педагогічне звання:
Майстер виробничого навчання І категорії –10 осіб
Майстер виробничого навчання ІІ категорії – 4 особи


Педагогічні працівники відповідають займаним посадам, рівню кваліфікаційних характеристик, розроблених відповідно до типових та спрямованих до реальних умов.

Як і для педагогічних працівників, адміністрації так і для решти працівників розроблені та затверджені посадові інструкції відповідно до наказу Міністерства освіти і науки.

У штатному розкладі передбачені педагогічні посади, такі як художній керівник, бібліотекар, практичний психолог, соціальний педагог, сестра медична. Ці посади займають особи, які мають відповідну освіту.

Штатний розпис працівників училища складається і затверджується разом із загальною кількістю штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

Протягом 2017-2018 років звільнилося з різних причин 15 педагогічних працівників (пенсія – 2, пенсія за вислугу років - 2 перехід на інше місце роботи – 1, за власним бажанням - 4, за згодою сторін - 1).
Скорочення чисельності працівників – 5.


Х. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.

Умови праці педпрацівників Жмеринського ВПУ організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:
-  Закон України «Про освіту»;
-  Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
-  Закон України «Про охорону дитинства»;
- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»;
- Постанова Верховної ради «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» від 03.04.2003 р. № 699;
-  Постанова KM України «Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад» від 05.08.1998 р. № 1240.  


ХІ Стан виконавчої дисципліни.

За звітний період робота всіх підрозділів училища перевірялася відповідними органами згідно графіків планових перевірок. Перевірки проводились щодо дотримання державних законодавчих норм в усіх напрямках діяльності.
За звітний період заходи адміністративного впливу по відношенню до директора училища не застосовувались.

ЗВІТ
директора

Жмеринського вищого професійного училища
Кузьміна В.В.
за 201
6-2017
навчальний рік

I. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу
Училище діє на підставі Статуту, затвердженого заступником Міністра освіти і науки України П.Б.Полянським №280 від 31.03.2014 p., зареєстрованого в головному управлінні статистики у Вінницькій області, код ЄДРПОУ 02539861 від 12.06.2007р.
Робота ДПТНЗ з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться  відповідно до плану роботи Жмеринського вищого професійного училища. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.


План роботи містить 13 розділів це:

- вступ;
- організаційні заходи;
- теоретична підготовка;
- професійно-практична підготовка;
- виховна робота;
- фізична підготовка;
- контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
- методична робота;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- охорона праці;
- удосконалення навчально-матеріальної бази;
- профорієнтаційна робота;
- фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу у Жмеринському вищому професійному училищі є:
- робочі навчальні плани за професіями професійно-технічної освіти;
- робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
- перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр;
- плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
- плани навчально-виробничої діяльності на семестр;
- плани уроків;
- розклад занять;
- розклад гуртків.
Освіта в Жмеринському ВПУ включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.
Жмеринське вище професійне училище є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 25.11.2014 р., протокол № 113  (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 р. № 3090л). Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на базі базової середньої освіти — термін навчання 3 роки, на базі повної загальної середньої освіти — термін навчання 1 – 1,5 роки, а також ведеться курсова підготовка
Учні, що прийняті на навчання на базі базової середньої освіти разом з професією одержують повну загальну середню освіту.
За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ відповідають заступники директора з навчально-виробничої, з виховної; навчальної роботи. Заступник директора з навчальної роботи складає розклад занять  відповідно до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені з замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО у Вінницькій області та затверджені директором Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

Навчання учнів ведеться у відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямах:
1. Особисто–орієнтоване навчання та виховання;
2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів;
3. Формування  професійних вмінь та навичок;
4. Використання  технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.
5. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес.

ІІ. Теоретична підготовка

Навчальний процес в училищі здійснюється відповідно до нормативних документів чинного законодавства на базі повної загальної середньої освіти і базової середньої освіти і організований таким чином, щоб було здійснено поєднання загальноосвітньої та професійної підготовки учнів.
Розклад занять має раціональний характер і змінюється протягом  навчального семестру згідно навчального плану.
Перед початком навчального року була затверджена плануюча документація, календарно
тематичні та поурочні  плани, план роботи кабінетів теоретичного навчання, план самоосвіти викладачів, план роботи гуртків, паспорти кабінетів та інша документація.
Для здійснення моніторингу якості знань учнів з основних предметів, які вони  отримали у школі, на початку І семестру були проведені діагностичні контрольні  роботи для учнів І курсу з української мови (диктант), математики, історії (наказ № 148 від 08.09.2016 р.). та проводилися заходи з усунення прогалин в знаннях учнів.
Для  запобігання та ліквідації неуспішності учнів та підготовці їх до державної кваліфікаційної атестації проводились додаткові заняття та консультації. Для цього був складений розклад консультацій.
У жовтні підготували і провели предметні олімпіади із загальноосвітніх предметів: української мови і літератури, англійської мови, історії, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, географії,  інформатики, інформаційних технологій  (наказ №166 від 23.09.2016 р), в результаті яких проведений аналіз (наказ №204 від 31.10.2016р.).  

Учні І,ІІ, ІІІ курсів взяли участь в  сьомому всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч».
Проводився І етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика та І етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Переможець конкурсу учень групи № 4 Охотюк Владислав В
ячеславович посів  ІІ місце в ІІІ етапі конкурсу імені Тараса Шевченка та ІІІ місце в ІІІ етапі конкурсу імені Петра Яцика. За перемогу в конкурсах учень нагороджений дипломами 2 та 3 ступеню Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
У І та ІІ семестрах 2016-2017 н. р. проведено директорські контрольні роботи з професійно
теоретичних, загально технічних дисциплін та загальноосвітніх предметів для учнів І, ІІ, ІІІ курсів і груп ТУ (накази №13 від 18.01.2017р.,  №45 від 10.02.2017р., №55 від 03.03.2017р., №76 від 12.04.2017р., №207 від 02.11.2016 р.), та їх  аналіз (наказ № 1 від 03.01.2016 р.).  
У зв
язку із завершенням загальноосвітньої підготовки та згідно робочого навчального плану та програми, методичними комісіями була проведена підготовка до проведення державної підсумкової атестації в групах ІІІ курсу (накази №237 від 09.12.2016 р., №54 від 03.03.2017р., №65 від 24.03.2017р., №71 від 03.04.2017р., №83 від 19.04.2017р.). Результати проведення ДПА обговорені на засіданнях методичних комісій та педагогічній раді.
За підсумками ДПА успішність учнів з української мови:
- високий рівень
5,6 %
- достатній рівень
51,7 %
- середній рівень
42,2 %
- початковий рівень
0,5 %
За підсумками ДПА успішність учнів з математики:
- високий рівень
6,5 %
- достатній рівень
38 %
- середній рівень
55 %
- початковий рівень
0,5 %
За підсумками ДПА успішність учнів з іноземної мови:
- високий рівень
3,4 %
- достатній рівень
40 %
- середній рівень
55,6 %
- початковий рівень
1 %
          Найвища успішність знань із спецпредметів професії «Провідник пасажирського вагона, касир квитковий, касир багажний, прийомоздавальник вантажу та багажу», «Перукар (модельєр), манікюрник», «Слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста електровоза, помічник машиніста тепловоза», «Кухар, бармен, офіціант», «Електромонтер контактної мережі».

За результатами аналізу успішності учнів 3-го курсу визначено претендентів на нагородження золотою  медаллю. Так, відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»,  на нагородження золотою медаллю претендують двоє учнів, зокрема учениця групи № 18 Ільницька Олександра та учениця групи № 28 Голюк Надія, які досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану.

З метою контролю виконання навчальних планів і програм перевірялися журнали теоретичного навчання (накази № 203 від 31.10.2016р., №7 від 13.01.2017р., №95 від 04.05.2017р.).  
Протягом звітного періоду здійснювалася перевірка стану викладання предмету «Історія », «Правознавство», «Фізика».

Інженерно педагогічний колектив училища слідкує за новими наказами, листами НМЦ ПТО, в навчальний процес постійно впроваджує інноваційні технології та досягнення передової педагогічної сучасної науки.
         


ІІІ. Навчально-виробнича діяльність

Всього в училищі - 557 учнів
Бюджет – 547 учнів
Контракт - 10 учнів
І курс - 207 учнів
ІІ курс - 168 учнів
ІІІ курс - 182 учні

Курсова підготовка 42 учні

Випуск учнів за 2016 - 2017 навчальний рік - 278
На базі 9 класів - 182
На базі 11 класів - 96

Курсова підготовка - 94

Золота медаль - 2 учні
Диплом з відзнакою - 46

Організація та проведення робітничої практики учнів випускних груп

  Укладено договір № 1 від 01.09.2016 р. про надання навчально - виробничих ділянок для проходження учнями училища виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах між Жмеринським ВПУ та Південно - Західною залізницею та приватними підприємцями для професій "Перукар (перукар - модельєр); Манікюрник" , "Кухар; Офіціант; Бармен", "Штукатур; Лицювальник - плиточник".

Група № 24, 25
"Помічник машиніста електровоза; Слюсар з ремонту рухомого складу"
Випуск всього - 49 учнів
Проходження практики з 09.02.2017 р. - 21.03.2017 р.
ТЧ 4 - 34 учні
ТЧ 5 - 7 учнів
ТЧ 2 - 8 учнів

Група № 2, 3
"Слюсар з ремонту рухомого складу; Помічник машиніста електровоза; Помічник машиніста тепловоза"
Випуск всього - 47 учнів
Проходження практики з 30.03.2017 р. - 21.06.2017 р.
ТЧ 4 - 36 учнів
ТЧ 5 - 11 учнів

Група № 17, 18
"Провідник пасажирського вагона; Касир квитковий; Касир багажний; Прийомоздавальник вантажу та багажу"
Випуск всього - 50 учнів
Проходження практики з 17.04.2017 р. - 21.06.2017 р.
ВЧ 2 ст. Жмеринка - 21 учень
ВЧ 3 ст. Хмельницький - 29 учнів

Група № 27
"Провідник пасажирського вагона"
Випуск всього - 30 учнів
Проходження практики з 16.02.2017 р. - 21.06.2017 р.
ВЧ 2 ст. Жмеринка - 21 учень
ВЧ 3 ст. Хмельницький - 9 учнів

Група № 20
"Електромонтер контактної мережі"
Випуск всього - 21 учень
Проходження практики з 23.01.2017 р. - 21.06.2017 р.
ЕЧ 3 Дистанція електропостачання ст. Жмеринка - 12 учнів
Електромонтажний потяг - 9 учнів

Група № 23, 28
"Кухар; Офіціант; Бармен"
Випуск всього - 46 учнів
Проходження практики з 20.04.2017 р. - 21.06.2017 р.
Кафе "Козак" - 5 уч.
Кафе "Людмила" - 2 уч.
Кафе "ПАБ" - 3 уч.
Кафе "Уют" - 4 уч.
Кафе "Стоп - експресс" - 3 уч.
Кафе "Круїз" - 5 уч.
Кафе "Піраміда" - 3 уч.
Ресторан "Ермітаж" - 2 уч.
Кафе "Здоров'я" - 4 уч.
Кафе "Жмеринбург" - 3 уч.
Кафе "Любава" - 3 уч.
Кафе "Любава" - 2 уч.
Кафе "Бонус" - 2 уч.
Кафе "Хуторок" - 3 уч.
Кафе "Дубовий гай" - 2 уч.

Група № 11
"Монтер колії; Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів; Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колії та штучних споруд мережі"
Випуск всього - 18 учнів
Проходження практики з 18.05.2017 р. - 21.06.2017 р.
ПМС 79 - 11 учнів
ПЧ-9 - 7 учнів

Група № 9
"Перукар (перукар – модельєр); Манікюрник"
Випуск всього - 17 учнів
Проходження практики з 18.05.2017 р. - 21.06.2017 р.
Перукарня "Глорія" - 1 уч.
Перукарня "Каньон" - 2 уч.
Перукарня "Чайка" - 2 уч.
Перукарня "Анюта" - 4 уч.
Перукарня "Стіль" - 4 уч.
Перукарня "Естель" - 4 уч.

Перелік укладених договорів між Жмеринським ВПУ
та підприємствами, установами, організаціями, замовниками кадрів
у 2017 р.План державного замовлення на 2017 р.

на професійну підготовку робітничих кадрів на базі 9 класівПлан державного замовлення на 2017 р. на професійну підготовку робітничих кадрів

на базі 11 класів
(Контрактна форма навчання)ІV. Виховна  робота
Організація навчально-виховної роботи здійснюється і контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи у відповідності до річного плану виховної роботи.  В  2016-2017 н.р. училище спрямувало роботу на  виконання  виховної проблеми: «Співпраця  училища  і  сім’ї в  питаннях  національно-патріотичного виховання»
Виховна  робота  у  навчальному закладі  здійснюється  за  такими напрямами:  громадянське  виховання,  родинно-сімейне, військово-патріотичне, трудове (професійне), художньо-естетичне,  моральне, екологічне, формування  здорового  способу  життя, сприяння  творчому  розвитку особистості, правове (превентивне)  виховання.
 
Для втілення виховної проблеми в життя училище працює  над відповідними регіональними програмами, які забезпечуть втілення в життя національно-патріотичного виховання, профілактики злочинності та правопорушень учнів, реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,  боротьби з  незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та реалізації Конвенції ООН про права дитини» та здійснює програму «Репродуктивне здоров'я нації».
Основне  завдання,  яке  об’єднувало  всі  напрями  виховної  діяльності,  було  спрямоване  на  формування  особистості  учня  і  підготовки  його  до  життя.


Річний  план виховної  роботи  доповнюється Планами
планом  роботи  учнівського  самоврядування;
планом  Ради  з правоосвітньої  та  профілактичної  виховної  роботи;
планом  взаємодії  училища з відділом  у справах  дітей  УСПС;  
планом  співпраці  із лікарнями з медико-санітарної  роботи;
планом  батьківського  комітету  училища;
планом  гуртків;
планом бібліотеки;
планом психолога та соціального педагога;
планом методоб’єднання  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання.

Школою  педагогічної  майстерності  для  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання  були  відкриті  уроки  та  виховні  заходи,  а  також  засідання  методоб’єднання  класних  керівників.

З метою профілактики та попередження злочинності і правопорушень в  училищі розроблені відповідні заходи.

Проводяться  зустрічі  з працівниками  кримінальної поліції. В кожному  кабінеті  є правові  куточки, куточки з державною символікою, куточки учнівського самоврядування.

В організації виховної роботи використовуються інноваційні підходи:

1) Виховна  діяльність в  училищі розподілена  за  періодами (по місяцях) відповідно всім напрямам виховної роботи. Кожен  місяць  має  тематичне  спрямування. Розроблені методичні бюлетені.
2) Кожен тиждень  має  своє  виховне  призначення:
- 1-й тиждень – збори  в групах;
- 2-й тиждень – година класного  керівника;
- 3-й тиждень – виховна  година  майстра  виробничого  навчання;
- 4-й тиждень – робота учнівського  самоврядування.
3) Сплановані  загальноучилищні  заходи  та  відкриті  виховні  заходи  в  групах.
4) Працюють сім центрів учнівського самоврядування та гуртки: тематичні, предметні, технічної творчості та гуртки за інтересами.
5) Класні керівники ведуть журнали виховної роботи, де сплановано всі ділянки роботи.
6) Проведені тематичні тижні: «Хочеш бути громадянином України – навчись бути громадянином свого училища»;  «Безпека дорожнього руху»; «Здоров'я»; «Незалежності України»;  «Берегині книжкового скарбу»; «Милосердя і турботи»; «Тиждень права»; «Антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди»; «Пам’яті жертв  Голодомору»;  
«39-45. Ніколи знову!».

Відповідно плану проводяться загальноучилищні заходи та тематичні  тижні:
1. Загальноучилищні заходи
2. Тематичні тижні
У виховній роботі основна увага приділялась морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередженню негативних явищ серед молоді. Працювала Рада з профілактики правопорушень.
    На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Спільно з класними керівниками та майстрами виробничого навчання контролюється питання проживання учнів на квартирах.

Добре організована спортивна робота.
Діє 8 спортивних секцій. Гуртківці протягом року брали активну участь в обласних конкурсах, проектах і в результаті  отримали дипломи, грамоти і нагороди
.

Протягом 2016-2017 навчального року були проведенні спортивні заходи:
В вересні місяці згідно плану був проведений захід «День Здоров'я», в якому приймали участь 758 учнів.До программи змагань входило 13 видів змагань,було розіграно 66 грамот.Також у вересні відбулись змагання серед учнів груп 1,2,3 курсів та груп ТУ.Участь прийняло 19 учасників,із нихпризові місця між собою розділили дівчата груп №6,№31 ,№8.Переможці серед юнаків стали учні груп№14,21,З.У змаганнях з настільного тенісу прийняло участь 19 учнів,серед них здобули призові місця учні груп №1,2,13,27,17,32.
У жовтні місяці була проведена першість училища з волейболу серед юнаків та дівчат,участь прийняло 16 команд,призові місця здобули групи №20,37,7,31,17,15.Також в жовтні місяці були проведені «Козацькі забави»,де прийняли участь всі учні училища ,а переможцями змагань стали найсильнішЩе учні груп №1,3,15,27,9,8,20.У змаганнях з шашок серед юнаків прийняли участь 20 учасників,перемогу здобув учень групи №14 Галайчук Олександр.
У листопаді місяці були проведені змаганню з баскетболу серед учнів училища,участь приймали 20 команд,але перемогу здобули серед юнаків група№16,а серед дівчат група№27.Вперше в цьому році був організован турнір з футболу,присвячений ветерану
футболуУкраїни Володимиру Степаненко.Були запрошені 4 команди і перемогу здобула команда Жмеринського ВПУ.
У грудні місяці були проведені змагання з міні -футболу ,де прийняло участь 18 команд,із них 6 команд дівчат.Призові місця здобули команди груп№22,1,27,9,15,6.
В лютому місяці була проведена першість училища з важкої атлетики,де прийняли участь 43 учасника,із них 7 дівчат.Переможцями стали Мельник Валерій група№3,Корінь Тетяна група №9.
В березні місяці були проведені змагання з футзалу серед юнаків та дівчат.Прийняли участь 10 команд,із них 4 команди дівчат.Переможцями стали учні груп №21,9.
В квітні місяці були проведені змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат.Переможцями стали Кузьміна Наталія учениця групи №6,а серед юнаків Маренчук Дмитро учень групи №5.
Протягом навчального року учні училища приймали участь в Обласній Спартакіаді серед учнів професійно-технічних навчальних закладах.У змаганнях з баскетболу серед юнаків вийшли у полуфінал і здобули 8 місце.Дівчата здобули 3 місце у своїй зоні. У змаганнях з волейболу серед юнаків здобули 3 місце в зональних змаганнях. Дівчата також здобули 3 місце в зональних змаганнях. У змаганнях з фут залу (юнаки) в своїй зоні стали призерами,здобули трете місце.У фінальних змаганнях з шахів серед дівчат здобули 8 командне місце із 20 команд.А юнаки в цьому році стали переможцями ,це учень групи №3 Дуднік Віталій,учень групи№5 Самоєдов Олександр.
У лютому місяці протягом двох тижнів учні нашого училища приймали участь у Спартакіаді залізничників Жмеринського вузла.Серед 6 команд ,команда ВПУ зайняла 5 місце. Переможцями в Спартакіаді стали ,як учні так і викладачі нашого училища.2 місце в своїй ваговій категорії здобув викладач Стрельбицький В.І.,також 2 місце здобув учень групи №3 Мельник Валерій. У змаганнях з шахів 1 місце здобув учень групи №3 Дуднік Віталій і 2 місце здобув викладач училища Макогонюк О.В.
Протягом навчального року кафедра фізичного виховання працювала злагоджено,цілеспрямовано ,про що свідчать результати роботи.

Протягом року учнівський колектив приймав участь в обласних конкурсах, заходах та акція
х.
1. Участь у гала-концерті «Подільські зорі» -Кузьміна Наталя (кер. Мінтус Л.В.)
2. «Моя Батьківщина - Україна» - Голюк Надія (кер. Котляр Т.В.)
3. «Моя Україна –ти гордість моя » -Кузьміна Наталя (кер. Мінтус Л.В.)
4. «Моя країна – незалежна Україна» - Барціцька Мирослава (кер. Котляр П.П.)
5. «Я -європеєць» -  (кер. Котляр Т.В.)
6. «Україна та НАТО. Сучасний погляд української молоді» відеоролик - гр№21 (Червоняк Г.М., Западинський О.)
7. «Слово у душі – душа у слові» (Котляр Т.В.)
8. «Знай і люби свій край»
9. Конкурс малюнків «Здай кров заради життя»
10.  Конкурс вітальних газет до 8 березня
11. «Моральний вчинок» - відеоролик- гр№21 (Червоняк Г.М., Западинський О.)
12.  «Молодь обирає здоров'я»
13. «Наш пошук і творчість тобі, Україна»
14.  «Гумор і сміх об’єднує всіх»
15.  «Відповідальність починається з мене»
16. «Серце до серця»
17. «Нам свято дарує Святий Миколай»
18. «Скажи наркотикам-Ні!»
19. «Даруймо радість дітям»
20.  «А ми тую славу збережемо»
21. «Життя без ВІЛ/СНІДу»

Роботі з сиротами велику увагу приділяє соціальний педагог Савчук О.М.
Упорядкована  документація,  яка  підтверджує  статус  дитини. Всі  учні-сироти  забезпечені  єдиним  квитком, гарячим  харчуванням,  сухими  пайками.  
Всього  у поточному році у Жмеринському ВПУ навчалось 24 учні-сироти.  
На обліку  в  ІСН  - 2 учні.
На  внутріучилищному  обліку  - 12 учнів.
Ведеться роботи з батьками. За планом проводяться загальноучилищні та батьківські збори груп.

V. Методична робота
Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», «Положенням про вище професійне училище», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2020 рр.», наказів Міністерства освіти і науки України, обласних програм «Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій», «Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників».
Методичну роботу в училищі організовано згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах.
Методичну роботу з педагогічними кадрами спрямовано на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
Методична робота в училищі здійснюється за планом, узгодженим із перспективним планом роботи педагогічного колективу, який працює над єдиною методичною проблемою:
«Застосування інноваційних методів роботи як засіб реалізації особистісно  зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів». Над реалізацією цієї проблеми працювали 5 методичних комісій.

     


       Члени методичних комісій виконали всі заплановані задачі, провели цікаві і    змістовні відкриті уроки, виховні години, заходи в рамках предметних тижнів і тижнів професій.
        На засіданнях методичних комісій розглянуто і затверджено індивідуальні науково – методичні теми, над якими  працювали викладачі і майстри в/н, а також плани індивідуальної роботи з підвищення їх  професійно – методичного рівня  .
        Робота методичних комісій постійно контролювалась, впроваджувались в їх роботу нестандартні форми і методи роботи, було посилено увагу до взаємовідвідування уроків і самоосвіти викладачів і майстрів в/н .
   Для організації методичної роботи було створено Методичну раду училища, сплановано її роботу. За звітний період проведено 9 засідань Методичної ради.
   Забезпечує  навчально-виробничий і виховний процес педагогічний колектив, якісний склад якого на вересень 2016 року такий:
 «Спеціаліст ІІ категорії» - 7 викладачів + 1 ст. майстер;
  «Спеціаліст І категорії» - 13 викладачів + 2 майстри в/н;
  «Спеціаліст вищої категорії» - 16 викладачів + 1 майстер в/н + практичний психолог;
  педагогічне звання «Викладач – методист» -   8 викладачів;
  педагогічне звання «Старший викладач» -   8   викладачів + 1 майстер в/н;
  педагогічне звання «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 8 майстрів в/н;
  педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії» - 10 майстрів в/н.

Відповідно до річного плану методичної роботи на 2016 – 2017 н. р., протягом І семестру проведено:
 2 засідання педагогічної ради;
 3 засідання атестаційної комісії;
 5 засідань Методичної ради училища;
 5 засідань методичних комісій;
  Конкурс “Фестиваль педагогічної творчості”;
 Конкурс “Кращий навчальний кабінет чи виробнича лабораторія”;
 Методичну виставку “Матеріали заходів, проведених в рамках тижнів протягом І семестру2016 - 2017 н. р. ”;
 5 занять проблемної динамічної групи - 1
Тема: “Уміння вести необхідну плануючу документацію: плани самоосвіти, план роботи гуртка і план роботи кабінету”;
 4 заняття проблемної динамічної групи - 2
Тема: “Підготовка до атестації педагогічних працівників”.
  Протягом ІІ семестру проведено:
 4 засідання педагогічної ради;
 2 засідання атестаційної комісії;
 5 засідань Методичної ради училища;
 5 засідань методичних комісій;
 Зимові педагогічні читання на тему: «Сучасному уроку – наукову організацію і високу якість»;
 6 заняття проблемного педагогічного семінару – практикуму – 3:
«Знання методики навчального процесу»;
 5 занять проблемного психолого-педагогічного семінару – 1
«Науково-теоретична підготовка»;
 Методична виставка «Кращі зразки комплексно-методичного забезпечення процесу навчання»;
 Методична виставка «Краще портфоліо – 2017»
 Конкурс «Майстер в/н року – 2017»;
 Конкурс «Кращий урок року-2017»;
 Конкурс «Кращий виховний захід року-2017».

В Жмеринському ВПУ організовано вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду  в навчально-виховний процес. Протягом І семестру в училищі працювала Школа ППД Штуса В.А.:  «Використання сучасних методів оцінювання рівня знань учнів на уроках спецдисциплін».
      Крім того в училищі було створено 4 творчі  групи, члени яких вивчали і впроваджували   в роботу перспективний педагогічний досвід керівників творчих груп  Гулик І.О., Каспрука Г.Є., Котляра П.П., Твердохліб О.В.:
 Творча група – 1  з вивчення ППД викладача історії Каспрука Г.Є.
Тема досвіду:  «Розвиток критичного мислення з метою виховання активних членів суспільства»
 Творча група – 2 з вивчення ППД викладача математики Гулик І.О.
Тема досвіду:  «Використання комп’ютерних технологій в процесі навчання з метою творчого розвитку учнів»
 Творча група – 3 з вивчення ППД викладача біології  Твердохліб О.В.
Тема досвіду:  «Використання інноваційних методів навчання з метою підвищення ефективності навчального процесу»
 Творча група – 4 з вивчення ППД викладача історії та правознавства Котляра П.П.
Тема досвіду:  «Патріотичне виховання учнів на уроках та  в позаурочній роботі з учнями»
Роботу даних творчих груп та шкіл ППД  сплановано. Перспективний досвід вивчено, узагальнено, описано.  22.02. 2017 року на засіданні педагогічної ради проведено звіт-презентацію роботи творчих груп та шкіл ППД.  
          Крім того,  викладачі і майстри в/н підготували і провели 19 відкритих  нестандартних уроків з використанням інноваційних, особистісно орієнтованих педагогічних технологій: інтерактивних методів, комп’ютерних технологій, інтегрованого, проблемного і проектного навчання учнів (13 – викладачі, 6 – майстри в/н);
      Слід відмітити високий  рівень проведення    відкритих уроків:
 майстрами в/н: Вієцькою А.А., Крупчук В.С., Андріїшиною С.В., Сулімою І.І., Бевз О.І., Цимбал Я.В.
  викладачами: Кочмарук І.М., Ліщишиною К.І., Котляром П.П., Котляр Т.В., Каспруком Г.Є., Печуляк О.В., Гулик І.О., Твердохліб О.В., Маковей Т.М.

На високому рівні в училищі проведено «Фестиваль педагогічної творчості - 2016», який проходив  з  01.11. по 23.12.2016 року.  
За час Фестивалю було проведено:
• 2 предметних тижня: «Інформатики та інформаційних технологій», «Української мови та літератури; зарубіжної літератури»;
•  4 тижні професій: «Кухар; офіціант; бармен», «Електромонтер контактної мережі», «Монтер колії», «Штукатур; лицювальник – плиточник»;
•  7  конкурсів професійної майстерності серед учнів  « Кращий в професії - 2016»;
• 11 відкритих уроків;
• 16 відкритих виховних годин;
• 16 заходів в рамках предметних тижнів і тижнів професій: інтелектуальні конкурси,турніри (брейн - ринги, розумники та розумниці, мовознав-
чий турнір, усний журнал, аукціон, віртуальні подорожі, тощо).

      Переможці «Фестивалю педагогічної творчості – 2016» визначались за наступними номінаціями:

 Номінація «Кращий урок спец предмету»:
Переможець:  Ліщишина К.І. - викладач спецдисциплін
 Номінація  «Кращий урок виробничого навчання»:
Переможець:  Крупчук В.С. - майстер в/н
  Номінація  «Кращий урок загальноосвітнього предмету»:
Переможці:  Котляр П.П.- викладач історії та права, Каспрук Г.Є. – викладач історії, Печуляк О.В. – викладач біології та географії.
 Номінація  «Краща виховна година»:
Переможці: Бондар Л.В., Зворикіна І.П. – викладачі спецдисциплін, Андріїшина С.В., Суліма І.І., Тесленко І.М. – майстри в/н
 Номінація  «Кращий захід в рамках тижня»:
Переможці:   Мосейчук О.А., Свистун Т.А.- викладачі української мови та літератури, Слободянюк Н.О.- – викладач спецдисциплін, Бевз О.І., Западинський О.П. -  майстри в/н  
 Номінація  «Кращий конкурс професійної   майстерності серед учнів»:
Переможці:   Білоконь С.А. - майстер в/н
 краще оформлення фотозвіту тижня.
Переможці:   Червоняк Г.В., Слободянюк Н.О. – голови методичних комісій, Крупчук В.С. – майстер в/н
       Переможців «Фестивалю педагогічної творчості – 2016» відзначено почесними грамотами.

Конкурси професійної майстерності.
І. Конкурс-огляд «Кращий навчальний кабінет і виробнича лабораторія – 2016».

За рішенням журі:
 Серед виробничих лабораторій найбільшу кількість балів  (12 балів) та І місце отримали виробничі лабораторії:
• № 7 професії «Електромонтер контактної мережі» (завідувач Западинський О.А. );
• № 227 інтегрованої професії «Касир квитковий; касир багажний» (завідувач Цимбал Я.В.);
• № 219, № 220 інтегрованої професії «Провідник пасажирського вагону; касир квитковий; касир багажний; прийоздавальник вантажу та багажу» (завідуючі Тесленко І.М., Западинська С.І.);
• № 8 професії «Кухар» (завідувач Підгаєць Н.І.);
• № 9 інтегрованої професії «Бармен; офіціант» (завідувач Білоконь С.А.)
• № 5 інтегрованої професії «Штукатур; лицювальник – плиточник» (завідувач Крупчук В.С.)

 Серед кабінетів спецдисциплін 12 балів та  І місце отримали:
• кабінет локомотивного господарства № 108 (завідувач Довгалюк В.В.);
• кабінет кулінарії № 111 (завідувач Слободянюк Н.О.).

 Серед кабінетів загально – освітніх предметів 12 балів та І місце  отримав кабінет української мови та літератури № 211  (завідувач Свистун Т.А.).

  ІІ. 10.05.2017 року проведено конкурс «Кращий урок року – 2017».
      
Переможці:  
 Диплом І ступеня:  Маковей Т.М. – викладач фізики.
 Диплом ІІ ступеня: Ліщишина К.І., Крупчук В.С.

  ІІІ. 17.05.2017 року проведено конкурс «Кращий виховний захід року – 2017».
        
     Переможці:   
 Диплом І ступеня: Печуляк О.В. – викладач біології та географії.
 Диплом ІІ ступеня: Ліщишина К.І., Вієцька А.А., Тесленко І.М.

  ІV. 06.02.2017 року проведено конкурс «Майстер виробничого навчання року – 2017»
      
     Переможці:  
 І місце і звання «Майстер року – 2017»: Крупчук В.С. – майстер в/н професій будівельного профілю;
 ІІ місце: Білоконь С.А.- майстер в/н інтегрованої професії «Кухар; офіціант; бармен»;
 ІІІ місце:  Западинський О.А. – майстер в/н професії «Електромонтер контактної мережі».

Методичні виставки:

І. З 01.12. по 26.12.2016 року»  з метою висвітлення перспективного  педагогічного досвіду викладачів і майстрів в/н проводилась методична виставка «Кращі матеріали заходів, проведених в рамках предметних тижнів і тижнів професій у І семестрі 2016 -2017 н. р.

    Переможці:
 викладачі Ліщишина К.І., Котляр П.П. та майстер в/н Крупчук В.С. в номінації «Краще оформлення плану відкритого уроку»;
 викладач Печуляк О.В., майстер в/н Западинський О.А. в номінації «Краще оформлення заходу, проведеного  в рамках тижня»;
 голови методичних комісій Слободянюк Н.О. і  Червоняк Г.В. та майстер в/н Крупчук В.С. в номінації «Краще оформлення матеріалів  тижня».

ІІ. З 01.02. по 28.02. 2017 року проведено методичну виставку «Кращі навчальні посібники, презентації, проекти, статті».

          Переможці:
 Диплом І ступеня: Крупчук В.С - майстер в/н за кращий інноваційний проект.
 Диплом ІІ ступеня: Білоконь С.А., Вієцька А.А., Гулик І.О., Западинська С.І., Каспрук Г.Є., Котляр П.П., Коротун В.І., Ліщишина К.І., Підгаєць С.І. за активне впровадження інновацій у навчально-виховний процес.

ІІІ. 17 березня 2017 року проведено методичну виставку «Краще портфоліо - 2017»

Переможці:
 викладачі: Штус В.А., Гулик І.О. та Заболотна І.А.
  майстри в/н: Вієцька А.А.
  15.  Протягом навчального року проводилась системна робота з обдарованими і здібними учнями відповідно до програми роботи педагогічного колективу Жмеринського ВПУ із здібними та обдарованими учнями «Творча обдарованість». Відповідно  плану роботи училища на 2016 - 2017 н. р. та графікам проведення заходів протягом І семестру в училищі проведено:

• предметні олімпіади;
• училищні конкурси ім. П. Яцика та ім. Т. Шевченка;
• 3 предметні тижні, 5 тижнів професій;
• 8 конкурсів професійної майстерності серед учнів училища;
• організовано гурткову роботу;
• організовано проведення загально-училищних розважальних конкурсів і конкурсів художньої самодіяльності груп.
  Протягом ІІ семестру проведено:
• 4  предметні тижні;
• 3 тижні професій;
• 6 конкурсів професійної майстерності серед учнів різних професій;
• 18  позаурочних заходів в рамках тижнів;
• участь у 2 етапі обласного конкурсу майстерності серед учнів професії «Перукар».
Тема ”Вечірня зачіска” . 29 березня 2017.  м. Вінниця училище № 7;
• участь у міському конкурсі “ Перукар року ”  1 березня 2017 р.

          Систематична робота з обдарованими та здібними учнями принесла високі результати на обласному і всеукраїнському рівні:

Досягнення учнів викладача історії Каспрука Г.Є.:
 Диплом ІІІ ступеня  за перемогу в обласному етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя батьківщина – Україна» за напрямом «З попелу забуття», 2016 р.- учень Мельник Максим.
 Диплом ІІ ступеня за перемогу у в обласному літературно-краєзнавчому конкурсі «Золота спадщина Поділля» у номінації «Майстри подільського слова», 2016 р. - учениця Барцицька Мирослава.

Досягнення учнів викладача історії та правознавства Котляра П.П.:
 Диплом ІІІ ступеня за перемогу в обласному етапі ХVІ  Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося , брати мої!»  у номінації «Історія. Державотворення» - учениця Голюк Надія.
 Диплом ІІ ступеня за перемогу  в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу есе «Я-європеєць», 2017 р.- учениця Слободянюк Ольга.
 Диплом ІІІ ступеня за перемогу  в обласному літературно-краєзнавчому конкурсі «Золота спадщина Поділля» у номінації «Поділля, оспіване в рядках», 2016 р.- учениця Слободянюк Ольга.

Досягнення учнів викладача біології Твердохліб О.В.:
    Перемоги у Всеукраїнському конкурсі «Олімпіс -2017» з  біології, а саме:
 Диплом ІІ ступеня - учениця Голюк Надія;
  Диплом ІІ ступеня - учень Корженевський Олександр;
 Диплом ІІІ ступеня - учень Омельчук Олександр.
Досягнення учнів викладача  математики Гулик І.О.:

Перемоги у Всеукраїнському конкурсі «Олімпіс -2017» з  математики:
 Диплом ІІ ступеня - учень Корженевський Олександр;
  Диплом ІІІ ступеня» - учень Омельчук Олександр .

Досягнення учнів викладача української мови та літератури Шевчук Т.В.:
 ІІ місце у Міжнародному конкурсі ім. Т. Шевченка - учень Охотюк Владислав
 ІІІ місце у конкурсі ім. П.Яцика - учень Охотюк Владислав

Протягом навчального року проводилась активна видавнича робота. До друку у збірнику науково - методичних  праць «Вісник  профтехосвіти Вінниччини» № 9 за 2016 рік підготували статті:
 методист - Діденко В.В.;
 майстри в/н:  Андріїшина С.В., Бевз Н.М., Білоконь С.А.
До № 10 за 2017 рік увійшли статті:
 майстрів в/н: Вієцької А.А., Западинської С.І.
 викладачів: Гулик І.О., Каспрука Г.Є., Котляра П.П., Твердохліб О.В.

Організовано допомогу педагогічним працівникам, які працюють над створенням авторських матеріалів: статей, методичних посібників, підручників тощо, з метою підготовки  їх  до участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках і конкурсах інноваційних розробок. У  2016 році на виставці - презентації, яка проходила в рамках VIIІ Міжнародного форуму «Інноватика в освіті України - 2016» у м. Київ з 25 по 27 жовтня 2016 року було представлено роботи:
 викладачів: Кочмарук І.М.,  Червоняк Г.В.,  Іванець І.М.,  Ліщишиної К.І.,  Чичкаленко О.Є.,  Штуса В.А.
 майстрів в/н: БевзО.Д.,  Підгаєць Н.І.

     За підсумками виставки колектив Жмеринського ВПУ нагороджено Дипломом Міністерства освіти і науки України та Національної Академії педагогічних наук за  активну участь в інноваційній освітній діяльності.
  
У  2017 році на Восьмій Міжнародній виставці - презентації «Сучасні заклади освіти - 2017» у м. Київ з 25 по 27 жовтня 2016 року було представлено методичні матеріали:
 викладачів: Коротун В.І., Каспрука Г.Є., Котляра П.П., Ліщишиної К.І., Гулик І.О.
 майстрів в/: Вієцької А.А., Западинської С.І., Білоконь С.А., Підгаєць С.І., Крупчук В.С.

Організовано та сплановано роботу  з атестації педагогічних працівників училища:  
• створено атестаційну комісію, в яку входили члени адміністрації, методист, практичний психолог, голова профспілкового комітету, голови методичних комісій, члени яких атестуються у 2016 – 2017 н. р., представник НМЦ ПТО у Вінницькій області – Шуліка Н.І.
• розроблено план роботи атестаційної комісії, перспективний план курсової перепідготовки;
•  видано накази: «Про створення атестаційної комісії», «Про проведення атестації педагогічних працівників», «Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників – 2016-2017 н. р.»;
• проводились засідання атестаційної комісії, велась книга протоколів;
• викладачі, які претендували на присвоєння вищої категорії та майстри в/н, які претендують на присвоєння педагогічного звання провели відкриті уроки в присутності представників НМЦПТО у Вінницькій області.

У 2016 – 2017 н. р. атестацію пройшли 11 викладачів і 2 майстра в/н.

Присвоєно вищу категорію – 5 викладачам (Гулик І.О., Каспруку Г.Є., Котляру П.П., Твердохліб О.В., Ліщишиній К.І.), підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Старший викладач» - Штусу В.А.
Присвоєно педагогічне звання «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» Вієцькій А.А. Підвищено тарифний розряд  Брику С.В.
Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» викладачам Кочмарук І.М., Любчак І.О.  та Заболотній І.А.
Підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційні категорії «Спеціаліст І категорії» викладачу Журбелюку П.М. та «Спеціаліст ІІ категорії» викладачу Бондар Л.В.

Організовано роботу з самоосвіти та вчасне проходження курсів підвищення  кваліфікації педагогічними працівниками училища:
• протягом І семестру 2016 – 2017 н. р.  пройшли курси підвищення кваліфікації  на базі НМЦ ПТО у Вінницькій області – 2 викладачі загальноосвітніх предметів.
• у ІІ семестрі пройшли курси 3 викладачі спецдисциплін та 5 викладачів загальноосвітніх предметів.
19. З метою підвищення кваліфікації, вивчення і поширення ППД забезпечено участь викладачів і майстрів в/н у роботі обласних семінарів, у конкурсах професійної майстерності, а саме:

 Крупчук В.С. – майстер в/н професій будівельного профілю приймала участь і  виборола ІІ місце у обласному конкурсі «Майстер року – 2017»;
 Гулик І.О.   приймала  участь у Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель - обдарований учень»,  номінація «Урок»;
  Гулик І.О. отримала Сертифікат Всеукраїнського конкурсу «Олімпіс -2017» за перемоги учнів з  математики;
 Твердохліб О.В. отримала Сертифікат Всеукраїнського конкурсу «Олімпіс - 2017»  за перемоги її учнів з біології.
 Котляра П.П. нагороджено Дипломом Всеукраїнського конкурсу  навчально - методичних розробок з прав людини.

Роботу методичного кабінету училища організовано так, щоб він став інформаційно – методичною базою для удосконалення професійної кваліфікації та самоосвіти викладачів і майстрів в/н. Постійно поповнювався банк даних програмно – методичної, нормативно – правової і науково – технічної інформації. Створено нові інформаційні стенди:
 Організація методичної роботи.
 Перспективний педагогічний досвід.
 Фотогалерея уроків і заходів.
 Атестація

VІ. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність
Виконання фінансово-господарської роботи забезпечено кваліфікованими, досвідченими бухгалтерами, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.
За 2016 - 2017 роки заборгованості по заробітній платі, нарахуваннях на заробітну плату, по стипендіях, по оплаті комунальних послуг немає.

Фінансування з 01.07.16р по 31.12.16р

У 2016році фінансування за рахунорк місцевих бюджетів  7586,2тис.грн

Видатки з 01.07.16р по 31.12.16р (спецкошти)


Видатки з 01.01.17р по 30.04.17р (спецкошти)


Фінансування  обласне


VІІ. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.
За звітний період проведена значна робота з відновлення навчально-матеріальної бази училища.
Щороку проводиться косметичний ремонт всіх кабінетів, майстерень, спортивної зали, господарських приміщень зовні та всередині.
Постійно поповнюються навчальні кабінети та лабораторії новітніми технічними засобами та демонстраційними матеріалами
Поступово здійснюється ремонт навчальних корпусів: опоряджуються стіни та стелі, оновлюється підлога.
В училищі працює навчальна лабораторія-їдальня, заплановано додаткове придбання необхідних засобів навчання.


Фінансування з 01.07.16р по 31.12.16р

У 2016році фінансування за рахунорк місцевих бюджетів  7586,2тис.грн

Видатки з 01.07.16р по 31.12.16р (спецкошти)

Видатки з 01.01.17р по 30.04.17р (спецкошти)


Фінансування  обласне
VIІІ. Якісний склад педагогічних працівників.
У Жмеринському вищому професійному училищі працює 109 осіб, з них 6 - керівництво, 72 – інженерно-педагогічні працівники, 31 – решта працівників (завідувач господарства, бібліотека, бухгалтерія, відділ кадрів, секретарі, лаборанти, технічний персонал).
Навчальний процес в училищі забезпечується 78 педагогічними працівниками, в тому числі:
Викладачі – 37 осіб, з них:
Загальноосвітнього циклу – 25
Спеціальних та загально-технічних дисциплін - 12

Категорія:
Спеціаліст І категорії – 8 осіб
Спеціаліст ІІ категорії – 8 осіб
Спеціаліст – 3 осіб
Вища категорія – 18 осіб
Викладач методист – 6 осіб
Старший викладач – 7 осіб
Методист вищої категорії – 1 особа

Майстри виробничого навчання – 35 осіб
З них:

Майстри з вищою освітою – 12 осіб
Майстри з вищою освітою (І-ІІ рівня акредитації) – 23 особи

Педагогічне звання:
Майстер виробничого навчання І категорії – 10 осіб
Майстер виробничого навчання ІІ категорії – 7 осіб


Педагогічні працівники відповідають займаним посадам, рівню кваліфікаційних характеристик, розроблених відповідно до типових та спрямованих до реальних умов.
Педагогічний стаж більше п’яти років мають 70 педагогічних працівників (87,5%), п’ять років – 10 осіб (12,5%).
Як і для педагогічних працівників, адміністрації так і для решти працівників розроблені та затверджені посадові інструкції відповідно до наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» №665 від 01 червня 2013 року.

У штатному розкладі передбачені педагогічні посади, такі як художній керівник, бібліотекар, практичний психолог, соціальний педагог, сестра медична. Ці посади займають особи, які мають відповідну освіту.
Штатний розпис працівників училища складається і затверджується разом із загальною кількістю штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати відповідно до чинного законодавства.
Протягом 2016-2017 років звільнилося з різних причин 12 педагогічних працівників (пенсія – 3, перехід на інше місце роботи – 2, зміна місця проживання – 1, за власним бажанням -4, за згодою сторін - 2).

ІХ. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.
Умови праці педпрацівників Жмеринського ВПУ організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:
-  Закон України «Про освіту»;
-  Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
-  Закон України «Про охорону дитинства»;
- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»;
- Постанова Верховної ради «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» від 03.04.2003 р. № 699;
-  Постанова KM України «Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад» від 05.08.1998 р. № 1240.  

Х. Ефективне використання та збереження державного майна.
Навчальні корпуси, майстерні, господарські приміщення за адресою Київська 13 та Київська 6.
Завдяки постійному догляду всі будівлі знаходяться в задовільному стані, постійно експлуатуються, опалюються централізовано. Налагоджено водопостачання та відведення стоків.
За збереження майна несуть адміністративну відповідальність директор, завгосп, інженер з охорони праці, закріплені за навчальними приміщеннями педагоги.
Навантаження навчальних приміщень становить 100 %.

ХІ Стан виконавчої дисципліни.
За звітний період робота всіх підрозділів училища перевірялася відповідними органами згідно графіків планових перевірок. Перевірки проводились щодо дотримання державних законодавчих норм в усіх напрямках діяльності.
За звітний період заходи адміністративного впливу по відношенню до директора училища не застосовувались.


ЗВІТ
директора

Жмеринського вищого професійного училища
Кузьміна В.В.
за 2015-2016

навчальний рік


I. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу
Училище діє на підставі Статуту, затвердженого заступником Міністра освіти і науки України П.Б.Полянським №280 від 31.03.2014 p., зареєстрованого в головному управлінні статистики у Вінницькій області, код ЄДРПОУ 02539861 від 12.06.2007р.
Робота ДПТНЗ з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться  відповідно до плану роботи Жмеринського вищого професійного училища. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.
План роботи містить 13 розділів це:
- вступ;
- організаційні заходи;
- теоретична підготовка;
- професійно-практична підготовка;
- виховна робота;
- фізична підготовка;
- контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
- методична робота;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- охорона праці;
- удосконалення навчально-матеріальної бази;
- профорієнтаційна робота;
- фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.
Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу у Жмеринському вищому професійному училищі є:
- робочі навчальні плани за професіями професійно-технічної освіти;
- робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
- перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр;
- плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
- плани навчально-виробничої діяльності на семестр;
- плани уроків;
- розклад занять.
Освіта в Жмеринському ВПУ включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку і здійснюється в 28 навчальних кабінетах. З них 13 професійно-теоретичної підготовки, згідно з ДСПТО професій залізничного  напрямку та напрямку сфери послуг, з яких 6 раціонально суміщені.
Жмеринське вище професійне училище є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 25.11.2014 р., протокол № 113  (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 р. № 3090л). Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на базі базової середньої освіти — термін навчання 3 роки, на базі повної загальної середньої освіти — термін навчання 1 – 1,5 роки, а також ведеться курсова підготовка
Учні, що прийняті на навчання на базі базової середньої освіти разом з професією одержують повну загальну середню освіту.
За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ відповідають заступники директора з навчально-виробничої, з навчально-виховної; навчальної роботи. Заступник директора з навчальної роботи складає розклад занять  відповідно до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені з замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО у Вінницькій області та затверджені директором Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.
Навчання учнів ведеться у відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямках:
1. Особисто–орієнтоване навчання та виховання;
2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів;
3. Формування  професійних вмінь та навичок;
4. Використання  технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.
5. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес.


ІІ. Теоретична підготовка
Основними формами теоретичної підготовки є: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття з  учнями, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних завдань (реферати, проекти, інші індивідуальні творчі роботи), тощо.
Загальноосвітня та професійна підготовка учнів забезпечена якісною роботою педпрацівників, що мають великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти, на достатньому рівні володіють державною мовою та інформаційно-комунікаційними технологіями.
На початку навчального року з метою діагностування рівня знань учнів, які вступили до училища, проводяться діагностичні контрольні роботи з математики, української мови та фізики.
Щорічно учні ВПУ беруть участь в міських, а переможці — в обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів, в конкурсах знавців української мови ім. Петра Яцика, мовно-літературних конкурсах ім. Тараса Шевченка; конкурсах майстерності з робітничих професій.
В кінці семестру, навчального року проводяться директорські контрольні роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.
Щорічно проводиться реєстрація учнів випускних груп, які виявили бажання взяти участь у пробному і основному ЗНО.
Крім того, на засіданнях методичної ради  розглядаються питання організації навчально-виробничої діяльності, організації виробничої практики, питання допуску до ДПА та ДКА, підводяться підсумки навчальних семестрів, відрахувань учнів, стану викладання предметів Захист Вітчизни, Біологія, основи екології і Хімія, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації профорієнтаційної роботи училища тощо. Протоколи засідань і педагогічних рад ведуться у паперовому вигляді. На протязі навчального року проводилися заняття предметних гуртків, предметних тижнів та інших позаурочних заходів, що сприяли покращенню теоретичної підготовки учнів та розширенню і поглибленню знань здібних учнів.
У зв’язку із завершенням загальноосвітньої підготовки та з метою узагальнення інформації щодо результатів проведення ДПА та згідно робочих навчальних планів, програм, методичними комісіями була проведена підготовка до проведення державної підсумкової атестації в групах ІІІ курсу (наказ № 35 від 18.02.2016 р., наказ № 65 від 08.04.2016 р, наказ № 60 від 23.02.2015 р.). Результати проведення ДПА були обговоренні на засіданнях методичних комісій та педагогічній раді. Та здано аналіз ДПА у НМЦ ПТО
Найвища успішність знань  із спецпредметів професії «Провідник пасажирського вагона, касир квитковий, касир багажний, прийомоздавальник вантажу та багажу», «Перукар (модельєр), манікюрник», «Слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста електровоза, помічник машиніста тепловоза», «Кухар, бармен, офіціант», «Електромонтер контактної мережі».
Успішність із спеціальних предметів  складає – 99,4 %
Успішність із загально технічних предметів становить – 99, %
Успішність з загальноосвітніх предметів  складає – 99,1  %
Успішність з фізичної культури складає – 100 %


ІІІ. Навчально-виробнича діяльність
Інформація щодо наповненості навчальних груп І курс , прийнятих за державним замовленням  у 2015 році

Станом на  10.05.2016 р. учнів в училищі.

Всього в училищі: 722
Всього бюджет: 685
Контрактна форма навчання: 18
Курсова підготовка -19 учні
І курс - 266
ІІ курс -191
ІІІ курс- 228

Випуск учнів за 2015- 2016 навчальний рік – 370 учнів
    На базі 9 класів – 228 учні
    На базі 11 класів – 82 учні
    Курсова підготовка -60 учні

Атестат (золота медаль) -1 учень
Дипломів кваліфікованого робітника з (відзнакою )-48 учні

Організація та проведення виробничої практики  учнів випускних груп
Укладено договір про надання навчально - виробничих ділянок для проходження учнями училища виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах між Жмеринським ВПУ та Південно – Західною залізницею.
від 02.09.2015 р. договір № ПЗ/НОК – 158032/НЮ
та приватними підприємцями для професій «Перукар», «Конторський службовець», «Кухар; Офіціант; Бармен»
Група № 36-37
«Помічник машиніста електровоза; Слюсар з ремонту рухомого складу»
Проходження практики з 08.12.15 р. – 29.01.16 р.
Випуск всього 44 учнів:
 ТЧ – 4   - 36 учні
 ТЧ – 5  - 7 учнів
 Локомотивне депо «Хрестинівка»  - 1 учень
Група № 1, 5
«Слюсар з ремонту рухомого складу; Помічник машиніста електровоза; Помічник машиніста тепловоза»
Проходження практики з 28.03.16 р. – 17.06.16 р.
Випуск всього 52 учні:
 ТЧ – 4   - 50 учні
 ТЧ – 5  - 2 учнів
Група № 12
«Слюсар з ремонту рухомого складу; Оглядач вагонів»
Проходження практики з 10.05.16 р. – 17.06.16 р.
Випуск всього 21 учнів:
 Експлуатаційне депо ст. Жмеринка  - 21 учнів
Група №  26, 32
«Провідник пасажирського вагона; Касир квитковий; Касир багажний; Прийомоздавальник вантажу та багажу»
Проходження практики з 11.04.16 р. – 17.06.16 р.
Випуск всього 46 учнів:
 ВЧ – 2 ст. Жмеринка - 26 учнів
 ВЧ – 3 ст. Хмельницький - 20 учнів
Група № 27
«Провідник пасажирського вагона»
Проходження практики з 15.02.16 р. – 17.06.16 р.
Випуск всього  учні: 25
 ВЧ – 2 ст. Жмеринка - 19 учнів
 ВЧ – 3 ст. Хмельницький - 6 учнів
Група № 22, 29
«Електромонтер контактної мережі»
Проходження практики з 19.01.15 р. – 19.06.15 р.
Випуск всього 47 учнів:
 ЕЧ – 3 ст. Дистанція електропостачання станції Жмеринка -  31 учнів
 Служба електропостачання Будівельно - монтажний поїзд 392 -  4 учень
 Електро - монтажний потяг 707 -  8 учні
 Жмеринська ЕМ – 1 учень
Комунальне підприємство КП «Одесміськелектротранс» – 1 учень
«Вінницяобленерго» Чечельницькі електричні мережі– 1 учень
«Віницька транспортна компанія» м.Вінниця – 2 учень
Група № 16
«Штукатур; Лицювальник - плиточник»
Проходження практики з 4.04.16 р. – 17.06.16 р.
Випуск всього 15 учнів:
 ТОВ «Центер послуг» - 4 учнів
 КП «Жмеринкокомунсервіс» - 5 учнів
 БМЕУ № 3 ст. Жмеринка - 6 учнів
Група № 31
«Кухар; Офіціант; Бармен»
Проходження практики з 25.04.16 р. – 17.06.16 р.
Випуск всього 25 учнів:
• Кафе «Козак – 1
• Кафе «Людмила» - 1
• Кафе «ПАБ» - 3
• Кафе «Уют» - 2
• Кафе «Стоп-Експрес» - 2
• Ресторан «Ермітаж» - 1
• Їдальня Жмеринське ВПУ – 3
• Кафе «Піраміда» м. Жмеринка – 1
• Кафе «Круїз» - 2
• Кафе «Здоров’я» м.Жмеринка – 2
• Кафе «Жмеринбург» -2
• Кафе «Любава» м. Жмеринка – 3
• Кафе «Бонус» м. Жмеринка – 1
• Кафе «Хуторок» - 1
Група №8
«Конторський службовець (бухгалтерія)»
Проходження практики - 28.03.16-17.06.16
Випуск всього 20 учнів:
• Жмеринська РСС – 2
• АТ «Ощадбанк» - 2

• Залізнична санстанція – 2
• ПП «НЮСТ» - 1
• БМЕУ – 3 – 2
• ВАТ «ОТП батон» - 2
• Комбінат кооперативної промисловості – 2
• Жмеринська  районна рада – 2
• Жмеринське комунальне підприємство – 2
• КМС-79 – 2
• В/частина А – 2656 (м. Вінниця) - 1
Група №10
«Перукар; Манікюрник»
Проходження практики - 16.05.16р -17.06.16р
Випуск всього 22 учнів:
• Перукарня «Глорія» - 8
• Перукарня «Каньйон» - 4
• Перукарня «Чайка» - 5
• Перукарня «Анюта» - 3
• Перукарня « Каньйон» - 4

ІV. Виховна  робота
Організація навчально-виховної роботи здійснюється і контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи у відповідності до річного плану виховної роботи.  В  2015-2016 н.р. училище спрямувало роботу на  виконання  виховної програми: «Співпраця  училища  і  сім’ї в  питаннях  національно-патріотичного виховання»
Виховна  робота  у  навчальному закладі  здійснюється  за  такими напрямами:  громадянське  виховання,  родинно-сімейне, військово-патріотичне,  професійне, художньо-естетичне,  моральне, екологічне, формування  здорового  способу  життя, сприяння  творчому  розвитку особистості, превентивне  виховання.   
Для втілення виховної проблеми в життя училище працює  над відповідними регіональними программами, які забезпечуть втілення в життя національно-патріотичного виховання, профілактики злочинності та правопорушень учнів, реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,  боротьби з  незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та реалізації Конвенції ООН про права дитини» та здійснює програму «Репродуктивне здоров'я нації».
Основне  завдання,  яке  об’єднувало  всі  напрями  виховної  діяльності,  було  спрямоване  на  формування  особистості  учня  і  підготовки  його  до  життя.
Річний  план виховної  роботи  доповнювався планом  роботи  учнівського  самоврядування; планом  штабу  з правоосвітньої  та  профілактичної  виховної  роботи; планом  взаємодії  училища з відділом  у справах  дітей  УСПС;  планом  співпраці  із лікарнями з медико-санітарної  роботи; планом  батьківського  комітету  училища; планом  гуртків; Планом бібліотеки; планом методоб’єднання  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання.
Школою  педагогічної  майстерності  для  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання  були  відкриті  уроки  та  виховні  заходи,  а  також  засідання  методоб’єднання  класних  керівників.
З метою профілактики та попередження злочинності і правопорушень в  училищі розроблені наступні заходи:
- спланована  робота  штабу  з профілактики (засідання  проводяться  один  раз  на місяць  і в разі потреби);
- розроблені  спільні заходи з кримінальними відділами  у справах  неповнолітніх;
- традиційно проводяться дні  правових  знань  із  залученням  працівників  правоохоронних  органів;
-  працює  клуб  правових  знань  «Людина  і  Закон»;
- ретельно  ведуться  протоколи  засідань  штабу. Розроблені  заходи  щодо  запобігання  дитячої  бездоглядності, ведеться облік  роботи з важковиховуваними  учнями  та  психолого-педагогічне  спостереження. Проводяться  зустрічі  з працівниками  кримінальної міліції. В кожному  кабінеті  є правові  куточки  з необхідними  бюлетенями.

В організації виховної роботи використовуються інноваційні підходи:
1) Виховна  діяльність в  училищі розподілена  за  періодами (по місяцях). Кожен  місяць  має  тематичне  спрямування.
В училищі проведено такі тематичні місячники:
1. Сприяння творчому розвитку особистості – вересень
2. Трудового виховання та формування здорового  способу життя – жовтень.
3. Морально-правового, превентивного виховання – листопад
4. Громадянського та військово-патріотичного виховання – грудень
5. Національно - патріотичного виховання – січень
6. Художньо - естетичного виховання – лютий
7. Родинно -  сімейного виховання – березень
8. Екологічного виховання – квітень
9. Патріотичного виховання – травень
2) Кожен тиждень  має  своє  виховне  призначення:
- 1-й тиждень – збори  в групах  за  підсумками  успішності, поведінки  та  пропусків  занять;
- 2-й тиждень – година класного  керівника;
- 3-й тиждень – виховна  година  майстра  виробничого  навчання;
- 4-й тиждень – робота учнівського  самоврядування.
3) Сплановані  загально училищні  заходи  та  відкриті  виховні  заходи  в  групах.
4) Розроблені  методичні  бюлетні, які  мають  інформаційно-методичне  забезпечення  і  є  допоміжним матеріалом  для  самоосвіти, розвитку  учнівського  самоврядування, творчої  активності  учнів  та  формування  їх  особистості.
5) Розроблено  пам’ятку “На  допомогу  класному  керівнику”.
6) На  кожний напрямок  виховної  роботи  є  допоміжна  папка  із  розробками  бесід, сценаріїв, свят, конкурсів, вечорів, диспутів, тестів, КВК.
7) Розділи  журналу виховної  роботи  дають  можливість  сплануваи всі ділянки  роботи  з  учнівським  колективом,  а  також  прослідкувати  за  їх  виконанням.
Проведені тематичні  тижні : «Історія училища»;  «Безпека дорожнього руху»; «Здоров'я»; «Незалежності України»;  «Берегині книжкового скарбу»; «Милосердя і турботи»; «Прав людини»; «Антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди»; «Пам’яті жертв  Голодомору»; «Права»;  «39-45. Ніколи знову!».
Виховна робота була зорієнтована на систему позаурочної діяльності учнів, основною метою якої є максимальна реалізація потенціалу кожного виховного заходу в напрямі всебічного виховання та розвитку особистості. Основна увага приділялась морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередженню негативних явищ серед молоді, проводилась індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень. Працювала Рада з профілактики правопорушень. Напрацьовано певну систему виховної роботи з питань превентивного виховання.
       Розроблено спільні заходи щодо профілактики правопорушень разом з відділом кримінальної поліції та службою у справах неповнолітніх. Налагоджено тісну співпрацю з службою у справах дітей Жмеринської міської ради, постійно проводяться зустрічі з представниками відповідних служб.
На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Спільно з класними керівниками та майстрами виробничого навчання контролюється питання проживання учнів на квартирах. В училищі добре організовано роботу учнівського самоврядування. Працюють: гуртки тематичні, гуртки предметні, гуртки технічної творчості та гуртки за інтересами. Діє 8 спортивних секцій. Гуртківці протягом року брали активну участь в обласних конкурсах, проектах і в результаті  отримали дипломи, грамоти і нагороди.
На травневій  педраді куратори учнівського самоврядування  презентували роботу центрів: навчально-пізнавального, дисципліни та порядку, екологічного, дозвілля, прес-центру, здоров'я, роботу волонтерського руху та роботу лідерів.
Протягом року учнівський колектив приймав участь в акціях: «Відповідальність починається з мене», «Серце до серця», «Нам свято дарує Святий Миколай», «Скажи наркотикам-Ні!» та «Даруймо радість дітям».
Брали участь в обласних конкурсах патріотичної пісні, дитячої творчості, «Обєднаймося ж, брати мої», «Молодь обирає здоров'я», «Писанковий розмай», «Наш пошук і творчість тобі, Україно».
У обласноми фестивалі художньої самодіяльності «Подільськфі зорі» четверо учнів зайняли другі місця.
Учнівський колектив нагороджувався грамотами та подяками . За волонтерську роботу училище отримало 2  подяки, грамоту та медаль, яким нагороджена Волкова Тетяна Володимирівна
Робота з сиротами.
Упорядкована  документація,  яка  підтверджує  статус  дитини. Всі  учні-сироти  забезпечені  єдиним  квитком, гарячим  харчуванням,  сухими  пайками.  Всього  на кінець  року  23 сироти.
На обліку  в  ІСН  - 2 учні.
На  внутріучилищному  обліку  - 23 учні.
Ведеться роботи з батьками. Діє всеобуч для батьків. За планом проводяться загальноучилищні та батьківські збори груп.
Про роботу кафедри фізичного виховання за 2015-2016 н.р.
Протягом навчального року були проведенні наступні спортивні заходи:
В вересні місяці згідно плану був проведений захід «День Здоров'я»,в якому приймали участь 758 учнів.До программи змагань входило 13 видів змагань,було розіграно 66 грамот.Також у вересні відбулись змагання серед учнів груп 1,2,3 курсів та груп ТУ.Участь прийняло 19 учасників,із нихпризові місця між собою розділили дівчата груп №6,№31 ,№8.Переможці серед юнаків стали учні груп№14,21,З.У змаганнях з настільного тенісу прийняло участь 19 учнів,серед них здобули призові місця учні груп №1,2,13,27,17,32.
У жовтні місяці була проведена першість училища з волейболу серед юнаків та дівчат,участь прийняло 16 команд,призові місця здобули групи №20,37,7,31,17,15.Також в жовтні місяці були проведені «Козацькі забави»,де прийняли участь всі учні училища ,а переможцями змагань стали найсильнішЩе учні груп №1,3,15,27,9,8,20.У змаганнях з шашок серед юнаків прийняли участь 20 учасників,перемогу здобув учень групи №14 Галайчук Олександр.
У листопаді місяці були проведені змаганню з баскетболу серед учнів училища,участь приймали 20 команд,але перемогу здобули серед юнаків група№16,а серед дівчат група№27.Вперше в цьому році був організован турнір з футболу,присвячений ветерану
футболуУкраїни Володимиру Степаненко.Були запрошені 4 команди і перемогу здобула команда Жмеринського ВПУ.
У грудні місяці були проведені змагання з міні -футболу ,де прийняло участь 18 команд,із них 6 команд дівчат.Призові місця здобули команди груп№22,1,27,9,15,6.
В лютому місяці була проведена першість училища з важкої атлетики,де прийняли участь 43 учасника,із них 7 дівчат.Переможцями стали Мельник Валерій група№3,Корінь Тетяна група №9.
В березні місяці були проведені змагання з футзалу серед юнаків та дівчат.Прийняли участь 10 команд,із них 4 команди дівчат.Переможцями стали учні груп №21,9.
В квітні місяці були проведені змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат.Переможцями стали Кузьміна Наталія учениця групи №6,а серед юнаків Маренчук Дмитро учень групи №5.
Протягом навчального року учні училища приймали участь в Обласній Спартакіаді серед учнів професійно-технічних навчальних закладах.У змаганнях з баскетболу серед юнаків вийшли у полуфінал і здобули 8 місце.Дівчата здобули 3 місце у своїй зоні.У змаганнях з волейболу серед юнаків здобули 3 місце в зональних змаганнях. Дівчата також здобули 3 місце в зональних змаганнях. У змаганнях з футзалу(юнаки) в своїй зоні стали призерами,здобули трете місце.У фінальних змаганнях з шахів серед дівчат здобули 8 командне місце із 20 команд.А юнаки в цьому році стали переможцями ,це учень групи №3 Дуднік Віталій,учень групи№5 Самоєдов Олександр.
У лютому місяці протягом двох тижнів учні нашого училища приймали участь у Спартакіаді залізничників Жмеринського вузла.Серед 6 команд ,команда ВПУ зайняла 5 місце.Переможцями в Спартакіаді стали ,як учні так і викладачі нашого училища.2 місце в своїй ваговій категорії здобув викладач Стрельбицький В.І.,також 2 місце здобув учень групи №3 Мельник Валерій.У змаганнях з шахів 1 місце здобув учень групи №3 Дуднік Віталій і 2 місце здобув викладач училища Макогонюк О.В.
Протягом навчального року кафедра фізичного виховання працювала злагоджено,цілеспрямовано ,про що свідчать результати роботи.

V. Методична робота
Методичну  роботу було спрямовано на реалізацію методичної  проблеми: «Застосування інноваційних методів роботи як засіб реалізації особистісно  зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів». Над реалізацією цієї проблеми працювали 10 методичних комісій та методичне об’єднання класних керівників.

Особливо плідною була робота таких методичних комісій:
 методичної комісії викладачів спецдисциплін та майстрів в/н будівельних  професій (голова метод комісії Лисиця О.П.)
 методичної комісії викладачів предметів філологічного циклу (голова метод комісії Свистун Т.А.)
 методичної комісії викладачів предметів природничого циклу (хімії, біології, географії) (голова метод комісії Молчанюк І.А.)
 методичної комісії викладачів інформатики та інформаційних технологій (голова метод комісії Коротун В.І.).
   Забезпечував  навчально-виробничий і виховний процес педагогічний колектив, якісний склад якого на вересень 2015 – 2016 н. р. такий:
«Спеціаліст ІІ категорії» - 6 викладачів;
«Спеціаліст І категорії» - 15 викладачі;
«Спеціаліст вищої категорії» - 18 викладачів;
педагогічне звання «Викладач – методист» - 6 викладачів;
педагогічне звання «Старший викладач» - 12 викладачів;
педагогічне звання «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 10 майстрів в/н;
педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії» - 9 майстрів в/н.
      З метою вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду викладачі і майстри в/н підготували і провели:
• 23 відкриті  нестандартні уроки з використанням інноваційних, особистісно орієнтованих педагогічних технологій: інтерактивних методів, комп’ютерних технологій, інтегрованого, проблемного і проектного навчання учнів (10 – викладачі, 13 – майстри в/н);
• 51 відкритий позаурочний захід в рамках предметних тижнів і тижнів професій.
    Слід відмітити високий  рівень проведення    відкритих уроків та позаурочних заходів майстрами в/н: Ілюк С.В., Тесленко І.М., Коломієць А.В., Довгалюком В.В., Крупчук В.С., Франчук В.О., Западинською С.І., Вієцькою А.А., Білоконь С.А., Бевз О.І. , Западинським О.А., Підгаєць Н.І., Підгаєць С.І., та викладачами: Слободянюк Н.О., Кочмарук І.М., Ліщишиною К.І., Молчанюк І.А., Свистун Т.А. , Чичкаленко О.Є., Маковей Т.М., Котляр Т.В., Твердохліб О.В., Печуляк О.В. та ін.
  Відповідно до річного плану методичної роботи на 2015 – 2016 н. р., протягом звітного періоду проведено:
• 6 засідань педагогічної ради;
• 5 засідань атестаційної комісії;
• 10 засідань Методичної ради;
• 10 засідань методичних комісій;
• 5 занять психолого – педагогічного семінару;
• зимові педагогічні читання «Аукціон педагогічних ідей»;
•  Фестиваль педагогічної творчості;
• 6 методичних виставок;
• Заняття 3–х шкіл ППД;
• Заняття 4-х творчих  групи, члени яких вивчали і впроваджували   в роботу ППД :
• конкурс «Майстер виробничого навчання – 2016» ;
• конкурс  «Кращий виховний захід року – 2016»;
• конкурс «Кращий урок року – 2016»;
• конкурс «Кращий навчальний кабінет і виробнича лабораторія – 2016».
• конкурс «Методична комісія – 2016»;
• 3 заняття проблемного семінару – практикуму – 1:
Тема: Уміння вести плануючу документацію.
•  6 занять проблемного семінару – практикуму – 2:
Тема: Знання та використання інноваційних педагогічних технологій.
• 5 занять проблемного семінару – практикуму – 3:
Тема: Знання методики навчального процесу.
• 4 заняття динамічної групи
Тема: Підготовка до атестації педагогічних працівників.
• робота з обдарованими і здібними учнями;
• видавнича робота;
• участь у Міжнародних та республіканських виставках-презентаціях:
• проходження курсів підвищення  кваліфікації.
                 Більш докладно про проведену методичну роботу:
В Жмеринському ВПУ організовано вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду  в навчально-виховний процес. Протягом року в училищі працювали 3 Школи перспективного педагогічного досвіду:

Майстра в/н Білоконь С.А.  
Тема: “Використання інноваційних технологій при підготовці кваліфікованих робітників”;
Майстра в/н Западинського О.А.
Тема: “Використання матеріально-технічної бази та комплексно-методичного забезпечення виробничої лабораторії для якісної підготовки кваліфікованих робітників”;
Заступника директора з ВР Перепечай О.О.   
Тема: “Патріотичне виховання через призму учнівського самоврядування”.
  
      
Крім того в училищі було створено 4 творчі  групи, члени яких вивчали і впроваджували   в роботу персективний педагогічний досвід керівників творчих груп :

викладача української мови та літератури Свистун Т.А.
Тема: «Патріотичне виховання учнів на уроках української мови та літератури»;
викладача хімії Молчанюк І.А.                             
Тема: «Використання нестандартних уроків хімії з метою творчого розвитку учнів»;
методиста, викладача фізики Діденко В.В.   
Тема: «Демократизація та гуманізація процессу навчання на уроках фізики»;
заступника директора з МР, викладача зарубіжної літератури Мосейчук О.А.
Тема: «Проблемне навчання як один з шляхів активізації навчального процесу»
Роботу даних творчих груп та шкіл ППД  сплановано. Перспективний досвід вивчено, узагальнено, описано.  17.02. 2016 року на засіданні педагогічної ради проведено звіт-презентацію роботи творчих груп та шкіл ППД.          
       
«Фестиваль педагогічної творчості» проходив  з 02.11. по 23.12.2015 року
За цей час було проведено:
• 2 предметних тижня: «Інформатики та інформаційних технологій», «Української мови та літератури»;
•   5 тижнів професій: «Кухар; офіціант; бармен», «Електромонтер контактної мережі», «Монтер колії», «Штукатур; лицювальник – плиточник; монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Конторський службовець».
• 7 конкурсів професійної майстерності серед учнів « Кращий в професії - 2015».
•  9 відкритих уроків.
• 6  відкритих виховних годин.
• 12 заходів в рамках предметних тижнів і тижнів професій: інтелектуальні конкурси, віртуальна екскурсія, презентація дослідницького проекту, конкурси  учнівських презентацій,     усний журнал.
• Майстер – клас « Сучасні методи   контролю знань учнів».
Переможці «Фестивалю педагогічної творчості – 2015» визначались за наступними номінаціями:
Номінація «Кращий урок спец предмету»:
Переможець:  Кочмарук І.М. - викладач спецдисциплін
Номінація  «Кращий урок виробничого навчання»:
Переможець:  Крупчук В.С. - майстер в/н
Номінація  «Кращий урок загальноосвітнього предмету»:
Переможець:  Свистун Т.А. - викладач української мови та літератури
Номінація  «Краща виховна година»:
Переможці:   Шевчук Т.В.- викладач української мови та літератури. Напрям: «Патріотичне виховання учнів»;
Маковей Т.М.- викладач фізики.  Напрям: «Правове    виховання учнів»
Номінація  «Кращий захід в рамках тижня»:
Переможці:   
Крупчук В.С. - майстер в/н,  Лисиця О.П.- викладач  спецдисциплін за  презентацію дослідницького учнівського проекту «Мій дім – моя фортеця»;
Западинський О.П. -  майстер в/н  за  проведений майстер – клас « Сучасні методи контролю знань учнів».
Номінація  «Кращий конкурс професійної   майстерності серед учнів»: Переможці:   Бевз О.І.,  Марценюк В.В.,  Підгаєць С.І. - майстри в/н
краще оформлення фотозвіту тижня. Переможці:   Ліщишина К.І., Крупчук В.С., Чичкаленко О.Є.
 Конкурси професійної майстерності проводились  відповідно до графіка проведення з метою популяризації перспективного педагогічного досвіду, підняття престижу викладачів і майстрів в/н – учасників конкурсів:
конкурс професійної майстерності «Майстер виробничого навчання – 2016»   (10.02. 2016 р.).
Переможець: Западинський О.А. – майстер в/н професії «Електромонтер контактної мережі».
конкурс «Кращий виховний захід року – 2016» (09.03. 2016 р.)
Переможці:
 Грейц І.С.- майстер в/н, Печуляк О.В.- викладач біології та географії, Шевчук Т.В.- викладач української мови та літератури
номінації «Краща виховна година патріотичного спрямування».
 Маковей Т.М.- викладач фізики
І місце в  номінації «Краща виховна година з правового виховання».
 Твердохліб О.В., Білоконь С.А.
І місце в  номінації «Краща виховна година з морально-етичного виховання» .
 Котляр Т.В., Свистун Т.А.- викладачі української мови та літератури, Мосейчук О.А. викладач зарубіжної літератури
І місце в  номінації «Краща виховна година з творчого розвитку особистості».
Конкурс «Кращий урок року – 2016» (09.03.2016 р.)
Переможці:
 Кочмарук І.М.- викладач спецдисциплін
І місце в номінації «Кращий урок спецпредмету»
 Довгалюка В.В., Білоконь С.А. – майстри в/н
І місце в номінації «Кращий урок виробничого навчання»
 Молчанюк І.А. - викладач хімії  
І місце в номінації «Кращий урок загальноосвітнього предмету» .
конкурс «Методична комісія – 2016» (15.06. 2016 р.)   
Конкурс-огляд «Кращий навчальний кабінет і виробнича лабораторія – 2016».
Переможці:
 Серед виробничих лабораторій :
• виробнича лабораторія професії «Електромонтер контактної мережі» (завідувач Западинський О.А.);
•  виробнича лабораторія професії «Бармен» (завідувач Підгаєць Н.І.);
•  виробнича лабораторія інтегрованої професії «Штукатур; лицювальник-плиточник; монтажник гіпсокартонних конструкцій» (завідувач Крупчук В.С.).
 Серед кабінетів спецдисциплін:
• кабінет № 111 інтегрованої професії «Кухар; офіціант; бармен» (завідувач Чичкаленко О.Є.);
• кабінет № 108 професії «Помічник машиніста електровоза» (завідувач Довгалюк В.В.).
 Серед кабінетів загально – освітніх предметів:
• кабінет зарубіжної літератури № 211  (завідувач Свистун Т.А.);
• кабінет предмета «Захист Вітчизни» № 109 (завідувач Адамусик В.П.).    
Зимові педагогічні читання «Аукціон педагогічних ідей» було проведено 04.01. 2016 року. Тема педагогічних читань співзвучна  єдиній методичній проблемі, над реалізацією якої працював педагогічний колектив училища у 2015 – 2016 н. р.: «Сучасному уроку – наукову організацію і високу якість». У педагогічних читаннях взяли участь 10 педагогічних працівників (5 викладачів і 5 майстрів в/н). Цікаві і змістовні виступи супроводжувались підготовленими мультимедійними презентаціями.
 Методичні виставки проводились протягом року відповідно до  графіка з метою висвітлення перспективного  педагогічного досвіду викладачів і майстрів в/н:
виставка «Кращі навчальні посібники, презентації, проекти» (01.02. – 28.02. 2016 р.).
Переможці: Білоконь С.А., Вієцька А.А., Ловгалюк В.В., Діденко В.В., Тесленко В.В., Крупчук В.С.
виставка «Кращі матеріали з комплексно – методичного забезпечення уроків» (15.09. – 30.09.2015 р.)
Переможці: Чичкаленко О.Є., Слободянюк Н.О. - викладачі спецдисциплін.
виставка атестаційних матеріалів  - «Портфоліо» педагогічних працівників, які атестуються у 2015 – 2016 н. р. (17.03.2016 р.).
Переможці: майстри в/н Довгалюк В.В., Западинський О.А., Білоконь С.А.; викладачі  Мосейчук О.А., Свистун Т.А.; методист  Діденко В.В.
виставка «Кращий фотолітопис групи» (01.03. – 18.03. 2016 р.)
Переможці: Западинська С.І., Печуляк О.В. – керівники групи № 15
виставка «Кращі матеріали заходів, проведених в рамках предметних тижнів і тижнів професій у І семестрі 2015 -2016 н. р.» (01.12.- 26.12.2015 р.)
Переможці:
 Кочмарук І.М., Ілюк С.В.- майстри в/н
        Номінація «Краще оформлення плану  відкритого уроку».
 Западинський О.А.- майстер в/н
Номінація «Краще оформлення відкритого   позаурочного заходу».
 Марценюк В.В.- майстер в/н
Номінація «Краще оформлення конкурсу професійної   майстерності серед учнів».
виставка «Кращі матеріали заходів, проведених в рамках предметних тижнів і тижнів професій у ІІ семестрі 2015 -2016 н. р.» (04.05. – 28.05.2016 р.)
Переможець: Позняк О.В. – майстер в/ інтегрованої професії «Перукар – модельєр; манікюрник»
  Протягом 2015 – 2016 н. р. проводилась систематична  робота з обдарованими і здібними учнями, а саме:
• проведено предметні олімпіади;
• проведено училищні конкурси ім.. П. Яцика та ім. Т. Шевченка;
• проведено 8 предметних тижнів, 9 тижнів професій;
• проведено 14 конкурсів професійної майстерності серед учнів училища;
• організовано гурткову роботу.
 Протягом І семестру проводилась активна видавнича робота. До друку у збірнику науково - методичних  праць «Вісник  профтехосвіти Вінниччини» підготували:
 майстри в/н: Білоконь С.А., Западинський О.О., Довгалюк В.В., Карасенко О.М., Тесленко І.М. , Бевз Н.М.
 викладачі: Перепечай О.О. , Діденко В.В., Молчанюк І.А., Мосейчук О.А., Свистун Т.А.
 методист Діденко В.В.
  Педагогічні працівники Жмеринського ВПУ приймають участь у Міжнародних та республіканських виставках-презентаціях:
 Матеріали Перепечай О.О.- заступника директора з ВР отримали срібні медалі у виставках «Сучасні заклади освіти – 2015» та «Інноватика в освіті України - 2015».
 Матеріали методиста Діденко В.В., викладача інформатики Червоняк Г.В., викладача спецдисциплін Кочмарук І.М. приймали участь   у  Міжнародній виставці – презентації «Сучасні заклади освіти – 2016»  
Організовано та сплановано роботу  атестаційної комісії училища. Якісно проведено чергову атестацію педагогічних працівників училища. У 2015 – 2016 н. р. атестовано: 8  викладачів, 9 майстрів в/н.
   За результатами атестації: 2-м викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії», 3-м викладачам присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист», 2 майстрам в/н присвоєно педагогічне звання «Майстер в/н ІІ категорії». Решті педагогічних працівників було підтверджено відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням.
Організовано роботу з самоосвіти та вчасне проходження курсів підвищення  кваліфікації педагогічними працівниками училища. Протягом 2015 – 2016 н. р. пройшли курси підвищення кваліфікації 41 педагогічний працівник:
• на базі НМЦ ПТО у Вінницькій області – 30 майстрів в/н, 1 старший майстер,  6 викладачів спецдисциплін;
•  на базі Вінницького ОІПОПП (АНО) – 9 викладачів загальноосвітніх предметів,
•  на базі Київського інституту менеджменту освіти –1 заступник директора з МР
Педагогічні працівники постійно удосконалюють свою професійну майстерність, впроваджуючи  різноманітні нетрадиційні форми види уроків:
Урок-конференція; Практична конференція; Урок-практикум; Урок-дегустація; Теоретична конференція ; Урок-подорож; Урок – усний журнал та ін..
Протягом року проведено 30 відкритиих уроків із використанням інноваційних методів та технологій навчання.
Методична база Жмеринського ВПУ дозволяє здійснення методичної роботи відповідно до плану навчально-виробничого процесу.
План методичної роботи на поточний рік складається відповідно до аналізу методичної роботи за минулий навчальний рік, враховуючи результати діагностичного вивчення професійної компетентності педагогів училища. Всі плани роботи методичних комісій узгоджені, затверджені на засіданнях педради на початку навчального року.
В училищі створені 10 методичних комісій:
- методична комісія філологічного циклу– голова Свистун Т.А.;
- методична комісія природничоматематичного циклу– голова Молчанюк І.А.;
- методична комісія загально-технічних дисциплін – голова Ковальчук О.П;
- методична комісія суспільно-політичних дисциплін та фізичного виховання – голова Каспрук Г.Є.
- методична комісія будівельних професій – голова Ліщишена К.І.
- методична комісія професії «Провідник пасажирського вагона» - голова Макогонюк Н.В.
- методична комісія викладачів спецдисциплін і майстрів в/н з обслуговування рухомого складу залізниць – голова Штус В.А.
-методична комісія професій сфери послуг – голова Чичкаленко О.Є.
- методична комісія викладачів інформатики і інформаційних технологій – Коротун В.І.
- методична комісія класних керівників – голова Печуляк О.А.
Робота методичних комісій спрямована на вирішення загальних методичних проблем: підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, удосконалення навчально-виробничого процесу і зміцнення навчально-методичної бази училища. На засіданнях методкомісій вивчаються поточні нормативні документи, обговорюються відкриті уроки, слухаються доповіді щодо новітніх педагогічних технологій, розглядаються та затверджуються завдання до поетапних, тематичних атестацій, творчих дипломних завдань тощо. Розроблені програми та перелік навчальних робіт до всіх професій з урахуванням поетапної атестації на відповідний кваліфікаційний рівень, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик державних стандартів ПТО.
Молодим педагогам надається кваліфікована допомога досвідченими викладачами та майстрами виробничого навчання училища. Крім колективних форм методичної роботи широко застосовуються і індивідуальні методи роботи. Створено «Школу молодого викладача» та «Школу молодого майстра»
VІ. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність
Виконання фінансово-господарської роботи забезпечено кваліфікованими, досвідченими бухгалтерами, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.
За 2014 — 2015 роки заборгованості по заробітній платі, нарахуваннях на заробітну плату, по стипендіях, по оплаті комунальних послуг немає.

Збільшити надходження від виробничої практики, що створюють спецфонд, надзвичайно важко, адже керівники підприємств не бажають брати учнів на оплачувану виробничу практику. Для відпрацювання практичних навичок учнів постійно необхідні різні матеріали, вони купуються за гроші спецфонду.

VІІ. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.
За звітний період проведена значна робота з відновлення навчально-матеріальної бази училища.
Щороку проводиться косметичний ремонт всіх кабінетів, майстерень, спортивної зали, господарських приміщень зовні та всередині.
В училищі постійно працює бібліотека. Придбано 331 підручник та проведено підписку на 28 періодичних видань. .
Постійно поповнюються навчальні кабінети та лабораторії новітніми технічними засобами та демонстраційними матеріалами
Поступово здійснюється ремонт навчальних корпусів: опоряджуються стіни та стелі, оновлюється підлога.
В училищі працює навчальна лабораторія-їдальня ,заплановано додаткове придбання необхідних засобів навчання.

VIІІ. Якісний склад педагогічних працівників.

У Жмеринському вищому професійному училищі працює 117 осіб, з них 5 - керівництво, 80 – інженерно-педагогічні працівники, 29 – решта працівників (завідувач господарства, бібліотека, бухгалтерія, відділ кадрів, секретарі, лаборанти, технічний персонал).
Навчальний процес в училищі забезпечується 80 педагогічними працівниками, в тому числі:
Викладачі - 41 особа, з них:
Загальноосвітнього циклу – 25
Спеціальних та загально-технічних дисциплін - 16
Категорія:
Спеціаліст І категорії – 13 осіб
Спеціаліст ІІ категорії – 6 осіб
Спеціаліст – 7 осіб
Вища категорія – 13 осіб
Викладач методист – 5 осіб
Старший викладач – 8 осіб
Методист вищої категорії – 1 особа

Майстри виробничого навчання – 39 осіб
З них:

Майстри з вищою освітою – 13 осіб
Майстри з вищою освітою (І-ІІ рівня акредитації) – 26 осіб
Навчаються у ВУЗах – 2 особи
Педагогічне звання:
Майстер виробничого навчання І категорії – 10 осіб
Майстер виробничого навчання ІІ категорії – 10 осіб

Педагогічні працівники відповідають займаним посадам, рівню кваліфікаційних характеристик, розроблених відповідно до типових та спрямованих до реальних умов.
У штатному розкладі передбачені педагогічні посади, такі як художній керівник, бібліотекар, практичний психолог. Ці посади займають особи, які мають відповідну освіту.
У 2015 році у штатний розпис була введена штатна одиниця – сестра медична.
Педагогічний стаж більше п’яти років мають 70 педагогічних працівників (87,5%), п’ять років – 10 осіб (12,5%).
Штатний розпис працівників училища складається і затверджується разом із загальною кількістю штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати відповідно до чинного законодавства.
Протягом 2015-2016 років звільнилося з різних причин 8 педагогічних працівників (пенсія – 3, перехід на інше місце роботи – 3, закінчення терміну дії контракту – 1, за власним бажанням - 1).

ІХ. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.

Умови праці педпрацівників Жмеринського ВПУ організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:
-  Закон України «Про освіту»;
-  Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
-  Закон України «Про охорону дитинства»;
-  Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»;
-   Постанова Верховної ради «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» від 03.04.2003 р. № 699;
-   Постанова KM України «Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад» від 05.08.1998 р. № 1240.

Х. Ефективне використання та збереження державного майна.
Навчальні корпуси, майстерні, господарські приміщення за адресою Київська 13 та Київська 6
Завдяки постійному догляду всі будівлі знаходяться в задовільному стані, постійно експлуатуються, опалюються централізовано. Налагоджено водопостачання та відведення стоків.
За збереження майна несуть адміністративну відповідальність директор, завгосп, інженер з охорони праці, закріплені за навчальними приміщеннями педагоги.
Станом на 01.05.2016 р. В училищі навчається — 835 осіб.
Навантаження навчальних приміщень становить 100 %.
ХІ Стан виконавчої дисципліни.
За звітний період робота всіх підрозділів училища перевірялася відповідними органами згідно графіків планових перевірок. Перевірки проводились щодо дотримання державних законодавчих норм в усіх напрямках діяльності.
За звітний період заходи адміністративного впливу по відношенню до директора училища не застосовувались.

ЗВІТ за 2014-2015 навчальний рік

директора Жмеринського вищого професійного училища Кузьміна В.В.
Тільки творчо міркуючи, педагоги, які
знаходяться в постійному пошуку,
здатні в сучасних умовах здійснювати
основні цілі навчання та виховання.
I. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу
Училище діє на підставі Статуту, затвердженого заступником Міністра освіти і науки України П.Б.Полянським №280 від 31.03.2014 p., зареєстрованого в головному управлінні статистики у Вінницькій області, код ЄДРПОУ 02539861 від 12.06.2007р.
Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться  відповідно до плану роботи Жмеринського вищого професійного училища. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.
План роботи містить 13 розділів це:
- вступ;
- організаційні заходи;
- теоретична підготовка;
- професійно-практична підготовка;
- виховна робота;
- фізична підготовка;
- контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
- методична робота;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- охорона праці;
- удосконалення навчально-матеріальної бази;
- профорієнтаційна робота;
- фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.
Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу у Жмеринському вищому професійному училищі є:
- робочі навчальні плани за професіями професійно-технічної освіти;
- робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
- перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр;
- плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
- плани навчально-виробничої діяльності на семестр;
- плани уроків;
- розклад занять.
Освіта в Жмеринському ВПУ включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку і здійснюється в 28 навчальних кабінетах. З них 13 професійно-теоретичної підготовки, згідно з ДСПТО професій залізничного  напрямку та напрямку сфери послуг, з яких 6 раціонально суміщені.
Жмеринське вище професійне училище є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 25.11.2014 р., протокол № 113  (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 р. № 3090л). Видано ліцензію про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій, перепідготовки, професійно-технічного навчання за професіями:

№ з/п Код за ДК Назва професії Вид підготовки Ліцензійний обсяг послуг
1 7233
7233 Слюсар з ремонту рухомого складу
Оглядач вагонів ППП 30
2 5122
5123
5123 Кухар
Офіціант
Бармен ППП 60
3 7124
7129 Столяр будівельний
Монтажник гіпсокартонних конструкцій ППП 30
4 8311 Помічник машиніста тепловоза ПТН 30
5 5141
5141 Перукар (перукар-модельєр)
Манікюрник ППП 30
6 5141 Перукар (перукар-модельєр) ПТН 30
7 4112
4121 Оператор комп’ютерного набору
Конторський службовець (бухгалтерія) ППП 30
Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на базі базової середньої освіти — термін навчання 3 роки, на базі повної загальної середньої освіти — термін навчання 1 – 1,5 роки, а також ведеться курсова підготовка за професіями:
- Перукар (перукар-модельєр);
- Помічник машиніста тепловоза;
- Складач поїздів; Прийомозлавальник вантажу та багажу;
- Оглядач вагонів;
- Провідник пасажирського вагона;
- Касир квитковий; касир багажний.
Учні, що прийняті на навчання на базі базової середньої освіти разом з професією одержують повну загальну середню освіту.
Контингент учнів Жмеринського ВПУ станом на 01.06.2015 р. складає 835 учнів. Із них:
- 103 учня навчаються на базі повної загальної середньої освіти;
- 732 учні навчається на базі базової середньої освіти.
За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ відповідають заступники директора з навчально-виробничої, з навчально-виховної; навчальної та методичної роботи. Заступник директора з методичної роботи складає розклад занять  відповідно до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені з замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО у Вінницькій області та затверджені директором Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.
Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямках:
1. Особисто–орієнтоване навчання та виховання;
2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів;
3. Формування  професійних вмінь та навичок;
4. Використання  технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.
5. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес.
ІІ. Теоретична підготовка
Основними формами теоретичної підготовки є: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних завдань (реферати, проекти, інші індивідуальні творчі роботи), тощо.
Загальноосвітня та професійна підготовка учнів забезпечена якісною роботою педпрацівників, що мають великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти, на достатньому рівні володіють державною мовою та інформаційно-комунікаційними технологіями.
На початку навчального року з метою діагностування рівня знань учнів, які вступили до училища, проводяться діагностичні контрольні роботи з математики, української мови та фізики.
Щорічно учні ВПУ беруть участь в міських, а переможці — в обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів, в конкурсах знавців української мови ім. Петра Яцика, мовно-літературних конкурсах ім. Тараса Шевченка; конкурсах майстерності з робітничих професій.
Протягом останніх років учні училища традиційно займають призові місця у конкурсах знавців української мови ім. Петра Яцика (Бонсевич Крістина), мовно-літературних конкурсах ім. Тараса Шевченка (Огньова Олена)
В кінці семестру, навчального року проводяться директорські контрольні роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.
Щорічно проводиться реєстрація учнів випускних груп, які виявили бажання взяти участь у пробному і основному ЗНО.
Крім того, на засіданнях методичної ради  розглядаються питання організації навчально-виробничої діяльності, організації виробничої практики, питання допуску до ДПА та ДКА, підводяться підсумки навчальних семестрів, відрахувань учнів, стану викладання предметів Захист Вітчизни, Біологія, основи екології і Хімія, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації профорієнтаційної роботи училища тощо. Протоколи засідань і педагогічних рад ведуться у паперовому вигляді. На протязі навчального року проводилися заняття предметних гуртків, предметних тижнів та інших позаурочних заходів, що сприяли покращенню теоретичної підготовки учнів та розширенню і поглибленню знань здібних учнів (наказ № 43 від 09.02.2015 р.).
У зв’язку із завершенням загальноосвітньої підготовки та з метою узагальнення інформації щодо результатів проведення ДПА та згідно робочих навчальних планів, програм, методичними комісіями була проведена підготовка до проведення державної підсумкової атестації в групах ІІІ курсу (наказ № 67 від 03.03.2015 р., наказ № 61 від 23.02.2015 р, наказ № 60 від 23.02.2015 р.). Результати проведення ДПА були обговоренні на засіданнях методичних комісій та педагогічній раді та наданий звіт у НМЦ ПТО у Вінницькій області
Найвища успішність знань  із спецпредметів професії «Провідник пасажирського вагона, касир квитковий, касир багажний, прийомоздавальник вантажу та багажу», «Перукар (модельєр), манікюрник», «Слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста електровоза, помічник машиніста тепловоза», «Кухар, бармен, офіціант», «Електромонтер контактної мережі».
Успішність із спеціальних предметів  складає – 99,4 %94
Успішність із загально технічних предметів становить – 99, %
Успішність з загальноосвітніх предметів  складає – 99,1  %
Успішність з фізичної культури складає – 100 %
ІІІ. Навчально-виробнича діяльність
Організацію і контроль за навчально-виробничим процесом здійснюють заступник директора з навчально-виробничої роботи та старший майстер. Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення, про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».
Паспорти КМЗ предметів та професій складені відповідно до рекомендацій МОН України 2006 p., основні розділи постійно оновлюються.
Позитивним прикладом є розробка більшістю викладачів та майстрів виробничого навчання ЕЗН (електронних засобів навчання) для проведення уроків. Виробничу практику учні проходять на  базових підприємствах та організаціях: ДТГО «Південно-Західлна залізниця»; БМЕУ-3; П.П.»Вок-плюс»; П.П. «Пегаз»; ФАП Самборський; ТОВ «Центр послуг»; МФБП «Сільський будівельник»; Кафе «Камелот»; Кафе «Здоров’я»; Кафе «Любава»; Кафе «Круїз»; Кафе «Паб»; Кафе «Козак»; Перукарня «Каньйон»; Перукарня «Анюта»; Перукарня; Жмеринське відділення КБ «Хрещатик»; Комбінат кооперативної промисловості; «Радикал Банк»; споживче товариство «Северинівське»; Жмеринський військомат
Навчально-виробничий та навчально-виховний процес в училищі потребує постійного контролю, який здійснюється за графіком, складеним заступником директора з навчально-виробничої роботи та затвердженим директором Жмеринського ВПУ Графіком визначаються терміни проведення контрольних, перевірочних робіт, поетапних атестацій з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів з окремих тем робочої навчальної програми. З урахуванням підсумків проведення контрольних, перевірочних робіт, поетапних атестацій, вивчається та визначається якість проведення навчальної роботи педпрацівників. Підсумки вивчення роботи педагогічних працівників розглядаються на засіданні педагогічної ради та враховуються при їхній атестації.
Семестрові, річні атестації і заліки проводяться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами.
Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів за результатами перевірочних робіт, кваліфікаційних та державних кваліфікаційних атестацій здійснюється на всіх рівнях. Моніторинг навчальних досягнень учнів за останні 3 роки свідчить про достатній рівень підготовки учнів з професій. В середньому, рівень навчальних досягнень учнів з професій залізничної галузі — 8,5 балів. З метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів проводяться додаткові заняття з відстаючими та найбільш підготовленими учнями за індивідуальним графіком кожним викладачем та майстром виробничого навчання. Проводяться загальні збори, результати розглядаються на педагогічних радах (за підсумками семестрів та навчального року).
ІУ. Виховна  робота
Організація навчально-виховної роботи здійснюється і контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи у відповідності до річного плану виховної роботи.  В  2014-2015 н.р. виховна  система  Жмеринського  ВПУ  спрямована на  виконання  завдань, які  стояли  перед  педколективом  викладачів, майстрів  виробничого  навчання,  батьків  та  учнів.
Виховна  програма,  над  якою  працювали, це: «Співпраця  училища  і  сім’ї  в  питаннях  національно-патріотичного виховання»
Виховна  робота  у  навчальному закладі  здійснюється  за  такими  напрямками:  громадянське  виховання,  родинно-сімейне, військово-патріотичне,  професійне, художньо-естетичне,  моральне, екологічне, формування  здорового  способу  життя, сприяння  творчому  розвитку  особистості, превентивне  виховання.
Для втілення виховної проблеми в життя училище працює  над такими
Регіональними програмами:
1. Профілактика злочинності та правопорушень учнів на 2012-2015 роки
2. Концепція реалізації державної політики у сфері проти дії  поширенню наркоманії,  боротьби з  незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки.
3. «Національний план дій, щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.
4. «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року.
Основне  завдання,  яке  об’єднувало  всі  напрямки  виховної  діяльності,  було  спрямоване  на  формування  особистості  учня  і  підготовки  його  до  життя.
Річний  план виховної  роботи  доповнювався  планами:
- планом  роботи  учнівського  самоврядування;
- бібліотеки  училища,  як  основного  методичного  та  виховного  центру;
- планом  штабу  з правоосвітньої  та  профілактичної  виховної  роботи;
- планом  взаємодії  училища,  відділу  у справах  дітей  УСПС;
- планом  співпраці  училища  та  залізничної  лікарні  з  медико-санітарної  роботи;
- планом  батьківського  комітету  училища;
- планом  гуртків;
- планом методоб’єднання  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання.
Школою  педагогічної  майстерності  для  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання  були  відкриті  уроки  та  виховні  заходи,  а  також  засідання  методоб’єднання  класних  керівників.
В училищі проведено такі тематичні місячники:
1. Сприяння творчому розвитку особистості – вересень
2. Трудового виховання та формування здорового  способу життя – жовтень.
3. Морально-правового, превентивного виховання – листопад
4. Громадянського та військово-патріотичного виховання – грудень
5. Національно - патріотичного виховання – січень
6. Художньо - естетичного виховання – лютий
7. Родинно -  сімейного виховання – березень
8. Екологічного виховання – квітень
9. Патріотичного виховання – травень
Тематичні  тижні
1. «Історія нашого училища»;  «Безпека дорожнього руху»; тиждень здоров'я; Незалежності України;  «Берегині книжкового скарбу»; «Милосердя і турботи»; «Природо охоронної акції»; «Прав людини»; «Антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди»; «Пам’яті жертв  голодомору»; «Тиждень права»;  «Здоров’я »; «Шана живим, пам'ять померлим».
З метою профілактики та попередження злочинності і правопорушень в  училищі розроблені наступні заходи:
- спланована  робота  штабу  з профілактики (засідання  проводяться  один  раз  на місяць  і в разі потреби);
- розроблені  спільні заходи з кримінальними відділами  у справах  неповнолітніх;
- традиційно проводяться дні  правових  знань  із  залученням  працівників  правоохоронних  органів;
-  працює  клуб  правових  знань  «Людина  і  Закон»;
- ретельно  ведуться  протоколи  засідань  штабу. Розроблені  заходи  щодо  запобігання  дитячої  бездоглядності, ведеться облік  роботи з важковиховуваними  учнями  та  психолого-педагогічне  спостереження. Проводяться  зустрічі  з працівниками  кримінальної міліції. В кожному  кабінеті  є правові  куточки  з необхідними  бюлетенями.
Робота учнівського самоврядування.
Працюють різноманітні гуртки: тематичні, предметні, технічної творчості та гуртки за інтересами. Діє 8 спортивних секцій. Гуртківці протягом року брали активну участь в обласних конкурсах, проектах і в результаті  отримали дипломи, грамоти і нагороди.
В організації виховної роботи використовуються інноваційні підходи:
1) Виховна  діяльність в  училищі розподілена  за  періодами (по місяцях). Кожен  місяць  має  тематичне  спрямування.
2) Сплановані  загально училищні  заходи  та  відкриті  виховні  заходи  в  групах.
3) Кожен тиждень  має  своє  виховне  призначення:
- 1-й тиждень – збори  в групах  за  підсумками  успішності, поведінки  та  пропусків  занять;
- 2-й тиждень – година класного  керівника;
- 3-й тиждень – виховна  година  майстра  виробничого  навчання;
- 4-й тиждень – робота учнівського  самоврядування.
4) Розроблені  методичні  бюлетні, які  мають  інформаційно-методичне  забезпечення  і  є  допоміжним матеріалом  для  самоосвіти, розвитку  учнівського  самоврядування, творчої  активності  учнів  та  формування  їх  особистості.
5) Розроблено  пам’ятку “На  допомогу  класному  керівнику”.
6) На  кожний напрямок  виховної  роботи  є  допоміжна  папка  із  розробками  бесід, сценаріїв, свят, конкурсів, вечорів, диспутів, тестів, КВК.
7) Розділи  журналу виховної  роботи  дають  можливість  сплануваи всі ділянки  роботи  з  учнівським  колективом,  а  також  прослідкувати  за  їх  виконанням.
Робота з сиротами.
Упорядкована  документація,  яка  підтверджує  статус  дитини. Всі  учні-сироти  забезпечені  єдиним  квитком, гарячим  харчуванням,  сухими  пайками.  Всього  на кінець  року  24 сироти, з них випускників - 7  чол.
В  результаті проведеної  роботи  на  обліку  в  ІСН  ніхто не стоїть.
На  внутріучилищному  обліку  стояло  8 учнів.
На  кожного  з них  заведена  облікова  картка  у  психолога,  де  записуються  результати  поведінки  за  кожен місяць.
V. Методична робота
Методична робота педагогічного колективу спрямована на втілення інноваційних технологій у навчальний процес.
Оцінкою будь якої роботи є її кінцевий результат. Учні і педпрацівники училища постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах та конкурсах професійної майстерності, що проводяться в училищі та в області.
У 2015 році в обласному конкурсі фахової майстерності серед викладачів в номінації «ІТ-учитель» викладач Ліщишена К.І. посіла 4 місце
У внутріучилищному конкурсі «Учитель року» переможцями стали викладачі Котляр Т.В. та Ліщищена К.І.
У поточному році традиційно було проведено конкурс фахової майстерності «Майстер року» , в якому кращими виявилися майстри виробничого навчання Западинська С.І. – І місце; Бевз О.І. – ІІ місце та Тесленко І.М, - ІІІ місце
Протягом року з метою вдосконалення методичної майстерності педагогічних працівників в училищі проводився конкурс «Краща методична комісія року». Перемогу у цьому конкурсі здобули методичні комісії спеціального циклу з професій «Кухар, офіціант, бармен» (голова методичної комісії Чичкаленко О.Є.) та будівельних професій (голова Ліщишена К.І).
На високому рівні проводяться професійні та предметні тижні з усіх професій, в рамках яких організовуються  конкурси фахової майстерності .
У 2014-2015 н.р. проводився конкурс «Класний керівник 2015», за результатами якого були визначені кращі класні керівники (Шевчук Т.В., Ковальчук О.П. та Іванець І.М.)
Педагогічні працівники постійно удосконалюють свою професійну майстерність, впроваджуючи  різноманітні нетрадиційні форми види уроків:
Урок-конференція; Практична конференція; Урок-практикум; Урок-дегустація; Теоретична конференція ; Урок-подорож; Урок – усний журнал та ін..
Протягом року проведено 30 відкритиих уроків із використанням інноваційних методів та технологій навчання.
Методична база Жмеринського ВПУ дозволяє здійснення методичної роботи відповідно до плану навчально-виробничого процесу.
План методичної роботи на поточний рік складається відповідно до аналізу методичної роботи за минулий навчальний рік, враховуючи результати діагностичного вивчення професійної компетентності педагогів училища. Всі плани роботи методичних комісій узгоджені, затверджені на засіданнях педради на початку навчального року.
В училищі створені 10 методичних комісій:
- методична комісія філологічного циклу– голова Свистун Т.А.;
- методична комісія природничоматематичного циклу– голова Молчанюк І.А.;
- методична комісія загально-технічних дисциплін – голова Ковальчук О.П;
- методична комісія суспільно-політичних дисциплін та фізичного виховання – голова Каспрук Г.Є.
- методична комісія будівельних професій – голова Ліщишена К.І.
- методична комісія професії «Провідник пасажирського вагона» - голова Макогонюк Н.В.
- методична комісія викладачів спецдисциплін і майстрів в/н з обслуговування рухомого складу залізниць – голова Штус В.А.
-методична комісія професій сфери послуг – голова Чичкаленко О.Є.
- методична комісія викладачів інформатики і інформаційних технологій – Коротун В.І.
- методична комісія класних керівників – голова Печуляк О.А.
Робота методичних комісій спрямована на вирішення загальних методичних проблем: підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, удосконалення навчально-виробничого процесу і зміцнення навчально-методичної бази училища. На засіданнях методкомісій вивчаються поточні нормативні документи, обговорюються відкриті уроки, слухаються доповіді щодо новітніх педагогічних технологій, розглядаються та затверджуються завдання до поетапних, тематичних атестацій, творчих дипломних завдань тощо. Розроблені програми та перелік навчальних робіт до всіх професій з урахуванням поетапної атестації на відповідний кваліфікаційний рівень, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик державних стандартів ПТО.
Молодим педагогам надається кваліфікована допомога досвідченими викладачами та майстрами виробничого навчання училища. Крім колективних форм методичної роботи широко застосовуються і індивідуальні методи роботи. Створено «Школу молодого викладача» та «Школу молодого майстра»
VІ. Виконання обсягів державного замовлення.
Щорічно доводяться затверджені обсяги державного замовлення на прийом учнів на навчання  за відповідними професіями. В теперішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ЖмеринськогоВПУ набувають різноманітних змістовних, часто нестандартних форм і методів.
В училищі  створена агітбригада, яка на високому художньому рівні пропагандує всі професії, з яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників. Це обов’язкові виступи на днях профорієнтації в кожній школі міста. Участь в «Клубах — профі», конкурсах професійної орієнтації для випускників 9-х і 11-х класів загальноосвітніх шкіл міста.
В училищі створено наказ про закріплення педагогічних працівників за загальноосвітніми школами міста та регіонами області. Затверджений персональний план набору кожному педпрацівнику. Матеріали з пропаганди робітничих професій  друкуються в засобах масової інформації, демонструються по телебаченню протягом року. Буклети, візитки, оголошення, пам’ятки-складки – такі друковані засоби професійної орієнтації молоді роздаються випускникам шкіл. Всі ці заходи дають змогу виконувати державне замовлення.

Рік План прийому % виконання Випуск Контингент Відрахування
2012-2013 335 107 383 1043 27
2013-2014 330 88 397 997 27
2014-2015 275 130 361 840 16
Особлива увага приділяється питанню збереження контингенту, а саме:
- проводиться  аналіз причин втрати контингенту по групах;
- пропонуються заходи, щодо збереження кількості учнів;
- пропонуються методи заохочення керівників груп щодо збереження контингенту учнів.
Питання працевлаштування випускників завжди  знаходиться в пріоритеті. Два рази на рік це питання виноситься на обговорення педагогічної ради. Щорічно проводиться моніторинг закріплення випускників на робочих місцях, зустрічі з роботодавцями, ярмарки-вакансії та інші заходи для покращення роботи по закріпленню випускників на робочих місцях. Так у 2013 році при випуску 487 фахівця, було працевлаштовано 404 особи.
За результатами моніторингу, закріплення на робочому місці поки ще низьке, воно має причини, а саме:
-         низький рівень заробітків;
-         відсутність соціальних гарантій;
-         ненормовані робочі зміни.
Питання працевлаштування та закріплення випускників на робочих місцях необхідно покращувати, бо це є першочерговим показником роботи колективу.
VІІ. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність
Виконання фінансово-господарської роботи забезпечено кваліфікованими, досвідченими бухгалтерами, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.
За 2014 — 2015 роки заборгованості по заробітній платі, нарахуваннях на заробітну плату, по стипендіях, по оплаті комунальних послуг немає.
Дані по фінансово-господарській діяльності ВПУ  за 2014 – 2015 роки.
(тис.гр)
№ Показники Бюджет  Спец кошти  Всього
1 Заробітна плата 3702.2 252,1 3954,3
2 Нарахування на заробітну плату 1325,1 100,6 1425,7
3 Допомога сиротам на одяг та взуття 11,2  11,2
4 Предмети, матеріали 6 64 70
5 медикаменти 3 - 3
6 харчування 290,2 - 290,2
7 Оплата послуг (крім комунальних) 10,3 24,3 34,6
8 відрядження 1,4 - 1,4
9 Оплата теплопостачання 700,7 15,5 716,2
10 Оплата водопостачання 26,4 1,1 27,5
11 Оплата електроенергії 105 2,3 107,3
12 Стипендія 2698,5 - 2698,5
13 Допомога сиротам при працевлаштуванні 80 - 80
14 Інші податки  0,6 0,6
Всього 8960 406,5 9420,5
Збільшити надходження від виробничої практики, що створюють спецфонд, надзвичайно важко, адже керівники підприємств не бажають брати учнів на оплачувану виробничу практику. Для відпрацювання практичних навичок учнів постійно необхідні різні матеріали, вони купуються за гроші спецфонду.
VІІІ. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.
За звітний період проведена значна робота з відновлення навчально-матеріальної бази училища.
Щороку проводиться косметичний ремонт всіх кабінетів, майстерень, спортивної зали, господарських приміщень зовні та всередині.
В училищі постійно працює бібліотека. Придбано 331 підручник та проведено підписку на 28 періодичних видань. .
Більшість навчальних кабінетів оснащено комп’ютерною технікою, комп’ютери підключені до мережі Інтернет за допомогою кабелів або системи Wi-Fi. Є в наявності ліцензовані програми. Зберігається гостра необхідність оновлення обладнання комп’ютерного класу. Для спортивних занять поповнюється спортивний інвентар. У 2014 році придбано меблі для навчальної лабораторії кухарів , а саме столи нержавіючі – 6 шт., стільці – 32 шт., проектор, екран, телевізор та стенди (6 шт).
Постійно поповнюються навчальні кабінети та лабораторії новітніми технічними засобами та демонстраційними матеріалами
Поступово здійснюється ремонт навчальних корпусів: опоряджуються стіни та стелі, оновлюється підлога.
В училищі працює навчальна лабораторія-їдальня ,заплановано додаткове придбання необхідних засобів навчання.
V. Наявність колективного договору та додержання його умов.
Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу 30.08.2012 року Термін дії колективного договору – 5 років
Колективний договір підписаний в двосторонньому порядку — від адміністрації директором Жмеринського ВПУ Кузьміним В. В., від профспілкової організації головою профкому Коваль О.А.
До складу колективного договору увійшли документи: «Правила та додатки про матеріальне забезпечення працівників»; «Правила внутрішнього розпорядку для працівників Жмеринського ВПУ».
Колективний договір Жмеринського вищого професійного училища пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований міським управлінням праці та соціального захисту населення №129 від 10.09.2012 р.
VI. Якісний склад педагогічних працівників.
Навчальний процес в училищі забезпечують 82  педпрацівника, та 8 осіб керівного складу, з них:
-    старший викладач — 14;
-     викладач-методист - 6
-    спеціаліст вищої категорії — 19;
-    спеціаліст першої категорії — 15;
-    спеціаліст другої категорії - 6;
-    майстер виробничого навчання I категорії – 9.
-     майстер виробничого навчання ІІ категорії - 10
Вищу освіту мають 14 майстрів виробничого навчання, молодшого спеціаліста – 25 , здобувають вищу освіту - 2 педпрацівників,
Щорічно складається кадровий резерв на керівника навчального закладу. Особи, що зараховані до кадрового резерву, проходять підвищення кваліфікації згідно з графіком, мають відповідну освіту та стаж роботи в системі ПТО. Всі призначення на керівні посади здійснюються тільки з дозволу та погодженням Департаментом освіти і науки Вінницької ОДА.
Педагогічні працівники училища проходять атестацію відповідно до графіку. Атестаційна комісія проводить атестацію у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 р. № 930. За звітний період підвищили кваліфікацію 17 педагогічних працівників
ІХ. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.
Умови праці педпрацівників Жмеринського ВПУ організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:
-  Закон України «Про освіту»;
-  Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
-  Закон України «Про охорону дитинства»;
-  Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»;
-   Постанова Верховної ради «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» від 03.04.2003 р. № 699;
-   Постанова KM України «Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад» від 05.08.1998 р. № 1240.  
Х. Ефективне використання та збереження державного майна.
Навчальні корпуси, майстерні, господарські приміщення за адресою Київська 13 та Київська 6
Завдяки постійному догляду всі будівлі знаходяться в задовільному стані, постійно експлуатуються, опалюються централізовано. Налагоджено водопостачання та відведення стоків.
За збереження майна несуть адміністративну відповідальність директор, завгосп, інженер з охорони праці, закріплені за навчальними приміщеннями педагоги.
Станом на 01.06.2015 р. В училищі навчається — 835 осіб.
Навантаження навчальних приміщень становить 100 %.
ХІ Стан виконавчої дисципліни.
За звітний період робота всіх підрозділів училища перевірялася відповідними органами згідно графіків планових перевірок. Перевірки проводились щодо дотримання державних законодавчих норм в усіх напрямках діяльності.
За звітний період заходи адміністративного впливу по відношенню до директора училища не застосовувались.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ДИРЕКТОРА
Жмеринського ВПУ Кузьміна Владислава В’ячеславовича
з 2009 по 2014 роки


Педагогічний колектив Жмеринського ВПУ для забезпечення статутних завдань та здобуття учнями професійної та загальної освіти та робочих спеціальностей на рівні державних стандартів керується Законом України «Про освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, власним Статутом.
У Жмеринському ВПУ підготовка кваліфікованих робітників здійснюється з 11-ти професій, 9 з яких - інтегровані, відповідно до наявної навчально-матеріальної бази, ліцензійним обсягом та потребою регіону в робітниках.
Колектив училища на 100% виконує план набору та державне замовлення на підготовку робітничих кадрів.
Крім цього в училищі працюють групи слухачів курсової підготовки з професій: «Касир квитковий», «Провідник пасажирського вагону», «Оглядач-ремонтник вагонів», «Помічник машиніста тепловоза» для забезпечення кваліфікованими працівниками Жмеринської та Хмельницької відділень пасажирських перевезень.
Планування навчально-виробничого процесу в училищі здійснюється згідно з Перспективним планом роботи педагогічного колективу Жмеринського ВПУ розробленого відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 419 розглянутого та ухваленого на засіданні педагогічної ради , затвердженого директором
Навчальний процес здійснюються відповідно до затверджених навчальних планів і програм та впроваджених державних стандартів з професій. Уроки теоретичного навчання проводяться в спеціально обладнаних кабінетах. За звітній період на 5 навчальних кабінетів збільшилось:
кабінет «Правил технічної експлуатації» – Петренко І.П.
кабінет спецдисциплін з професії «Столяр» - Лисиця О. П.
кабінет «Англійської мови» - Заболотна І.А.
кабінет «Загальний курс залізниць» - Ліщишена К.І
кабінет спецдисциплін з професії «Монтер колії» - Бевз Н. М.
Практична підготовка проводиться в навчально-виробничих майстернях, лабораторії і на базових підприємствах.
За 5 років майстерні, лабораторії значно матеріально удосконалені.
Для задоволення потреб суспільства і держави в освітніх послугах з урахуванням вимог сучасного ринку праці, інтересів та здібностей виникає необхідність підготовки кваліфікованих робітників нового типу. Тому, училище отримало ліцензії на підготовку нових професій, а саме:
• Кухар, офіціант, бармен;
• Столяр будівельний, монтажник гіпсокартонних конструкцій;
• Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
• Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець;
• Перукар (перукар-модельєр), Манікюрник;
• Слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач вагонів.
Ефективно використовуються навчально-методичний інструментарій (інноваційні методи навчання) для розвитку мислення і здібностей учнів.
Матеріально-технічна база училища постійно удосконалюється, що забезпечує підготовку робітників з усіх професій. Проводиться активна робота по удосконаленню робітничих цехів та лабораторій. Створені нові лабораторії для професій з галузі сфери послуг: «Перукар», «Манікюрник», «Бармен. Офіціант», «Конторський службовець (бухгалтерія). Все це забезпечує теоретичне навчання учнів.
Велика робота проведена по благоустрою території училища: покладена бруківка перед входом у навчальні корпуси № 1 і № 2, заасфальтовано спортивний майданчик.
За звітній період було закуплено:
Комп’ютери – 3
Монітори – 14
Принтери – 7
Ноутбуки – 3
Системні блоки – 17
Проектори – 2
Відеокамера -1
Цифровий фотоапарат – 1
Телевізор -1
Холодильник – 2
Газонокосарка -1
Кондиціонер – 1
Система відео спостереження – 1
Меблі: крісла перукарські – 4 шт, крісла – 2 шт.
Станок для плитки – 1
Вибростіл - 1
Навчальні плани та програми з усіх предметів теоретичної і практичної підготовки протягом п’яти років виконувались повністю.
Всі учні 1го курсу проходять виробниче навчання з усіх професій в учбових майстернях училища, які за останні п’ять років значно поліпшили матеріальну базу.
Учні 2 і 3 курсу проходять практику на базових підприємствах Південно –Західної залізниці та підприємствах міста.
Налагоджені зв’язки з адміністраціями всіх дирекцій, організацій та установ Південно-Західної та Одеської залізниць. Це сприяє безперешкодному проходженню виробничої практики та працевлаштуванню випускників училища.
Слід відзначити, що показники з виробничого навчання та практики за останні 5 років зросли:
високий рівень - 15,5% - 25,5%
достатній - 45% - 55%
середній - 25% - 15%
початковий – 0,5% - 0,2%
Всі учні протягом звітного періоду підтверджують розряд та кваліфікацію. Слід відзначити, що порушень техніки безпеки та нещасних випадків не було.
Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення ВПУ визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України.
Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників ВПУ, у межах обсягів державного замовлення, здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету.
Протягом 5 років за училище немає заборгованості по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборам та обов’язковим платежам, комунальним послугам.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Вінницької області» від 04.08.2005 р. № 463 професійно-технічне училище № 1 м. Жмеринки перейменоване на ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖМЕРИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ».
У зв’язку з впровадженням у навчально-виховний процес державних стандартів з інтегрованих професій створені та обладнані лабораторії, які відповідають сучасним вимогам. Лабораторії облаштовані новими меблями, забезпечені комп’ютерною та мультимедійною технікою.
Удосконалена сучасна лабораторія «Контактної мережі», яка відповідає всім вимогам для проведення теоретичних та практичних занять.
Проведений капітальний ремонт кімнати майстрів. Придбано нові меблі.
Проведена реставрація училищного музею.
Обладнаний педагогічний кабінет.
Удосконалені кабінети інформатики сучасними комп’ютерними та мультимедійними приладами, програмним забезпеченням.
Велика робота проведена по благоустрою території училища: покладена бруківка перед входом у навчальні корпуси № 1 та № 2, насаджені дерева та заасфальтовано спортивний майданчик.
Бібліотека училища укомплектовується новими друкованими та електронними підручниками  з загальноосвітніх та спецдисциплін. Також у бібліотеці Жмеринського ВПУ встановлено комп’ютери, які підключені до мережі "Інтернет", де учні можуть скористатися відповідною інформацією та електронними підручниками. Бібліотека училища пропонує до уваги 55 назв газет та журналів річної підписки. Розроблено програму єдино бібліотечної комп’ютерної сітки, введено програму ИРБИС. Налагоджені тісні зв’язки з видавництвами «Дельта», «Осе», «Кондор» (м. Київ), «Компанія СМІТ» (м. Харків) та багато інших.
З метою розвитку ділової активності учнів, в училищі працює творча група з впровадження інноваційних комп'ютерних технологій в навчальний процес. У результаті такої співпраці були розроблені, апробовані та впроваджені в навчальний процес:
- контролюючі програми з правил технічної експлуатації та інструкцій (для учнів залізничних професій), хімії, біології, математики, інформатики, економіки;
- електронний підручник з будови та експлуатації контактної мережі (для викладача) та електронний підручник з будови та експлуатації контактної мережі (для учнів).
З 28.01 по 07.02.2009 р. брав участь у форумі в рамках програми «Освіта без кордонів», який відбувся у Dopravna academia Trencin (Словакія).
Велику увагу училище приділяє профорієнтаційній роботі. З цією метою створені демонстраційні стенди професійного спрямування, розроблена презентація професій, налагоджені зв’язки з засобами масової інформації, існує тісний зв'язок з іншими навчальними закладами вищих рівнів акредитації та партнерів зі сфери виробничої та професійної діяльності через систему Інтернет.
На високому рівні проводиться  виховна робота. З метою покращення дисципліни та зовнішнього вигляду учнів запроваджується учнівська форма. Проводиться постійна робота з профілактики правопорушень, створений сприятливий психологічний клімат, існують центри учнівського самоврядування.
Створена училищна телестудія, яка забезпечена відповідною апаратурою, що дає можливість висвітлювати всі заходи, проведені відповідно до річного плану роботи училища: предметні тижні, олімпіади, відкриті уроки, позакласні заходи, засідання педагогічних рад та методичних комісій.
З метою покращення трудової дисципліни та дотримання правил внутрішнього розпорядку навчальні корпуси №1 і №2 обладнані відео спостереженням, центр якого розміщений кабінеті директора.
В училищі працює 131 чол. З них: керівництво 6 чол., інженерно-педагогічних працівників 91 чол., змінено 1 заступника директора та введено посаду заступника директора з методичної роботи
Викладачів на кінець 2013 р. – 47 чол.
Майстрів в/н  - 42 чол.
Відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації педпрацівників Жмеринського ВПУ на 2011-2016 рік були подані замовлення на проходження планових, додаткових курсів при ІПОІПП м. Вінниці. Згідно з графіками, наданих інститутами післядипломної педагогічної освіти в поточному навчальному році 7 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали посвідчення.

Роки  Викладачі Майстри виробничого навчання
всього З них всього З них
 Викладач методист, старший викладач Вища категорія І категорія ІІ категорія Спеціаліст  І категорія ІІ категорія
2010 50 9 12 16 13 8 43 4 13
2011 53 12 15 14 12 9 43 7 11
2012 53 13 15 16 8 12 45 7 11
2013 48 12 13 19 4 11 42 9 8
2014 47 13 14 13 18 4 43 10 9
У 2012 – 2013 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Застосування інноваційних методів як засіб реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів»
Методична робота в училищі проводиться в колективній та індивідуальній формі на діагностичній основі.
Ряд педагогів розробили свої власні концепції навчання та виховання молоді, які є особистісно-орієнтованими. Широко використовувався метод проектів та презентацій при навчанні, коли учні під керівництвом педагогів створювали власні проекти на практиці. Для здійснення науково-методичної роботи була створена методична рада, працювали методичні комісії викладачів та майстрів виробничого навчання
Педагогічна рада в училищі координує питання навчально-виховної, методичної і виробничої діяльності, об'єднує зусилля інженерно-педагогічних працівників на поліпшення якості навчання, виховання учнів
Методичні матеріали (розробки уроків, методичні рекомендації та методичні посібники, опорні конспекти) систематично демонструються на Всеукраїнських виставках «Сучасні заклади освіти» у м. Києві. Розробки та статті педагогічних працівників училища постійно друкуються у професійних виданнях, зокрема у Віснику профтехосвіти.
Училище щороку бере активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставках. Результатами є:
- 2013 року училище посіло ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти;
- 2014 року навчальний заклад відзначений дипломом за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти.
Навчальний процес в училищі чітко організований, спланований, систематично здійснюється внутріучилищний контроль.
В Жмеринському ВПУ ведеться належна робота з обдарованими учнями. Результатом чого є неодноразові перемоги у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови:
- 2011 рік - учень Артем Висідалко зайняв почесне ІІ місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика
- 2013 рік учень Олександр Чепелюк зайняв почесне ІІ місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика
- 2014 рік учениця Олена Огньова зайняла І місце в обласному етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
Гарних результатів досягають учні в конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ:
- 2013 року учень Блащук Владислав посів ІІ місце в обласному конкурсі професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Офіціант»
- 2014 рік команда нашого училища зайняла ІІ місце в обласному конкурсі професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу».
З метою підвищення фахового рівня майстри виробничого навчання училища також беруть активну участь у конкурсах професійної майстерності серед майстрів професійно-технічних навчальних закладів області:
- майстер виробничого навчання з професії «кухар, офіціант, бармен» Підгаєць Світлана Іванівна зайняла ІІІ місце у 2 етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів з професії офіціант;
- 29 жовтня 2013 року на базі Жмеринського училища було проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед майстрів ПТНЗ з професії лицювальник-плиточник, у якому майстер виробничого навчання Крупчук Вікторія Степанівна посіла ІІІ місце.
Виходячи з результатів навчально-виробничої та виховної роботи училища за останні 5 років, з вищезазначених нормативних документів про професійно-технічний навчальний заклад, враховуючи інтереси учнів і батьків, головними завданнями училища є :
- реалізація прав громадян на здобуття професійної освіти, робітничої професії (п.1 «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах»)
- забезпечення соціального захисту учнів (ст.21 Закону України «Про загальну середню освіту»), створення безпечних умов для навчання, соціально-психологічної реабілітації учнів, запобігання негативним проявам серед учнівської молоді;
- забезпечення професійної освіти на принципах гуманістичної особистісно-зорієнтованої педагогіки, демократизму, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств;
- виховання національно свідомого громадянина України;
- вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування; збагачення та осучаснення навчально-матеріальної бази училища;
- поєднання професійно-технічної та повної загальної середньої освіти
- посилення роботи щодо профілактики та запобігання в учнівському середовищі негативних проявів, недопущення соціального сирітства. Активно залучати до цієї роботи фахівців органів внутрішніх справ, органів охорони здоров'я, працівників культури та мистецтв, соціально-психологічних служб та практичних психологів.
- особистісна орієнтація змісту освіти в проекції на розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахування інтересів і нахилів.
- впровадження та використання у навчально-виховному процесі новітніх технологій, розширення використання експериментальних педагогічних програм.
- забезпечення виконання заходів впровадження профільного навчання
- стимулювання інтересу батьків до змін у сучасному освітньому просторі, створення атмосфери спільності інтересів педагогів і батьків, взаємопідтримки, взаємопроникнення партнерів у проблеми одне одного.
-  забезпечення права дітей на здобуття повної середньої освіти через вжиття заходів щодо повного охоплення дітей та підлітків різними формами навчання.
- формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.


Директор Жмеринського ВПУ      В.В.Кузьмін

 

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ДИРЕКТОРА
Жмеринського ВПУ
ЗА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


1.    
Підведення підсумків за навчальний рік.
Педагогічний колектив Жмеринського ВПУ для забезпечення статутних завдань та здобуття учнями професійної та загальної освіти та робочих спеціальностей на рівні державних стандартів у 2012 - 2013 навчальному році керувався Законом України «Про освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, власним Статутом.
Підготовка кваліфікованих робітників здійснювалась з 11-ти професій, 9 з яких - інтегровані, у відповідності з наявною навчально-матеріальною базою, ліцензійним обсягом та потребою регіону в робітниках. Колектив училища на 100% виконав державне замовлення на підготовку робітничих кадрів.
У 2012 – 2013 навчальному році в училищі було укомплектовано 19 груп.
Працевлаштування випускників за державним замовленням становить 100%.
2.     За якими професіями здійснюється підготовка у ПТНЗ.
В 2012 – 2013 навчальному році училище здійснювало підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями:
Слюсар з ремонту рухомого складу; Помічник машиніста електровоза; Помічник машиніста тепловоза
Слюсар з ремонту рухомого складу; Оглядач вагонів
Провідник пасажирського вагона; Касир квитковий, Касир багажний; Прийомоздавальник вантажу і багажу
Електромонтер контактної мережі
Монтер колії
Столяр будівельний;
Штукатур; лицювальник-плиточник;
Кухар; Офіціант; Бармен
Оператор комп’ютерного набору ; конторський службовець (бухгалтерія)
Перукар (перукар модельєр); Манікюрник.
Провідник пасажирського вагона
Слюсар з ремонту рухомого складу; Помічник машиніста електровоза
3. Планування навчально-виробничого процесу
        Планування навчально-виробничого процесу в училищі здійснювалось згідно до Перспективного плану роботи педагогічного колективу Жмеринського ВПУ розробленого відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 419 розглянутого та ухваленого на засіданні педагогічної ради , затвердженого директором
4.     Господарська робота
Потребує зміцнення та осучаснення матеріальна база училища, хоча за 2012-2013 н.р. зроблено багато:
- проведено ремонтні роботи в майстернях, а саме заміна дверей, вікон,  влаштування підлоги (плитка), ремонт системи опалення.
- проведено ремонт системи опалення в навчальному корпусі.
- встановлення сантехніки, ремонт туалетів.
- замінено вхідні двері
- облицьовано керамічною плиткою центральний вхід до училища
- виконано поточний ремонт навчального корпусу
- виконано ремонт даху
5.     Проведення виховної роботи серед учнів навчального закладу.
Виховна робота проводилась відповідно до «Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності», «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти», плану роботи училища та планів роботи класних керівників.
Виховна робота була зорієнтована на систему позаурочної діяльності учнів, основною метою якої є максимальна реалізація потенціалу кожного виховного заходу в напрямі всебічного виховання та розвитку особистості. Основна увага приділялась морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередженню негативних явищ серед молоді, проводилась індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень. Працювала Рада з профілактики правопорушень. Напрацьовано певну систему виховної роботи з питань превентивного виховання.
        Розроблено спільні заходи щодо профілактики правопорушень разом з відділом кримінальної міліції та службою у справах неповнолітніх. Налагоджено тісну співпрацю з службою у справах сім’ї та молоді, постійно проводяться зустрічі з представниками відповідних служб.
На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Спільно з класними керівниками та майстрами виробничого навчання контролюється питання проживання учнів як в гуртожитку так і на квартирах. В училищі добре організовано роботу учнівського самоврядування.
7.     Навчання дітей пільгових категорій.
        Станом на 10.04.2013 року в Жмеринському ВПУ навчалось 32 учнів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
9. Фінансування
Державний професійно – технічний навчальний заклад  "ЖМЕРИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ" фінансується із державного бюджету. Затверджено кошторисом бюджетних асигнувань на 2013 рік   на  загальну суму – 1 0722,4 тис. грн. у тому числі  у розрізі  КЕКВ:
•  оплата праці 4 514, 5 тис.грн.
•  нарахування на оплату праці  1638,0 тис.грн.
•  предмети, матеріали, обладнання та інвентар 24,2 тис. грн.
•  медикаменти  та перев'язувальні матеріали  4,3 тис.грн.
•  продукти харчування   428,0 тис.грн.
•  оплата послуг 8,9 тис.грн.
•  оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1 120,0 тис.грн.
• соціальне забезпечення   2 984,5 тис. грн.    
        За 2012–2013 навчальний рік видатки  по загальному фонду профінансовано в повному обсязі :
• на оплату праці   3650,5 тис.грн.
• на оплату комунальних послуг  921,9 тис.грн.
     в т.ч. на оплату теплопостачання 810,1 тис.грн.
               на оплату електроенергії  80,9 тис.грн.
               на оплату водопостачання та водовідведення 29,7 тис. грн.
               оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття та дератизація  приміщень)                            1,2 тис. грн.
• на виплату стипендії та інших виплат учням з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  3071,3 тис.грн.
• витрати на харчування учням з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на суму  461,0 тис. грн.
• інші видатки: предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування; медикаменти та перев’язувальні матеріали  39,8 тис. грн.
            На протязі 2012 – 2013 навчального року дебіторської та кредиторської заборгованості не виникало. Виплати по оплаті праці, стипендії та соціальних виплат учням з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування проводились своєчасно і в повному обсязі.
В Жмеринському училищі відкрито спеціальний рахунок.
На спеціальний рахунок за звітній період надійшло коштів, отриманих, як плата за навчання учнів на суму  632,7тис.грн.
З них витрачено на:
• оплату праці 345,4тис.грн.
• нарахування на оплату праці  125,4тис.грн.
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування;           27,0тис.грн.
• оплату послуг зв'язку, банківських послуг, переоформлення ліцензій, реклам щодо набору учнів на новий навчальний рік, обов'язкове страхування транспортних засобів, проведення заміни електролічильників у навчальному корпусі та  виробничих майстернях, вивіз сміття, дератизація приміщень училища  17,4 тис. грн.

Враховуючи зростаючий попит у кваліфікованих робітничих кадрах на регіональному ринку праці у Жмеринському училищі з 01 вересня 2012 року відкрито нові професії:
• Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника.
• Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (бухгалтерія)
• Перукар. Манікюрниця.
         Для нових професій обладнано дві лабораторії, поповнено бібліотечного фонду за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами ( від отриманих благодійних внесків) на загальну суму 117,4 тис. грн.
10.   Кадрове забезпечення педагогічним колективом (підвищення кваліфікації, атестації).
        В 2012-2013 навчальному році навчальний процес здійснюють  102 педагогічних працівника. З них директор -1, заступники директора – 4, методист -1,  викладачів – 52, майстрів виробничого навчання – 45, а також керівник фізичного виховання та старший майстер.
        В 2012-2013 навчальному році відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами та доповненнями), згідно графіка та вимог  проведена   атестація педпрацівників училища. В поточному році атестації підлягали 19 педагогічних працівників. Згідно з рішенням обласної атестаційної комісії 2 викладача визнано такими, що відповідають раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист», 2 педагогічних працівника отримали категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач» , 2 майстра в/н відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання ІІ категорії» та 2 майстрам в/н присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»
        Відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації педпрацівників Жмеринського ВПУ на 2011-2016 рік були подані замовлення на проходження планових, додаткових курсів при ІПОІПП м.Вінниці. Згідно графіків, наданих інститутами післядипломної педагогічної освіти в поточному навчальному році 7 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали посвідчення.
       У 2012 – 2013 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Застосування інноваційних методів як засіб реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів»
Методична робота в училищі проводилась в колективній та індивідуальній формі на діагностичній основі.
 Ряд педагогів розробили свої власні концепції навчання та виховання молоді, які є особистісно-орієнтованими. Широко використовувався метод проектів та презентацій при навчанні, коли учні під керівництвом педагогів створювали власні проекти на практиці. Для здійснення науково-методичної роботи була створена методична рада, працювали методичні комісії викладачів та майстрів виробничого навчання В училищі працював психолого-педагогічний семінар «Від творчого вчителя до творчого учня», школа педагогічної майстерності, школа майстра виробничого навчання, творчі групи. Педагогічна рада в училищі координує питання навчально-виховної, методичної і виробничої діяльності, об'єднує зусилля інженерно-педагогічних працівників на поліпшення якості навчання, виховання учнів.
11.   Перспективи розвитку навчального закладу.
Виходячи з результатів навчально-виробничої та  виховної роботи училища за рік, з вище зазначених нормативних документів про професійно-технічний навчальний заклад, враховуючи інтереси учнів і батьків, головними завданнями училища є :
           - реалізація прав громадян на здобуття професійної освіти, робітничої професії (п.1 «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах»)
        - забезпечення соціального захисту учнів (ст..21 Закону України «Про загальну середню освіту»), створення безпечних умов для навчання, соціально-психологічної реабілітації учнів, запобігання негативним проявам серед учнівської молоді;
        - забезпечення професійної освіти на принципах гуманістичної особистісно-зорієнтованої педагогіки, демократизму, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств;
        - виховання національно свідомого громадянина України;
        - вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування; збагачення та осучаснення навчально-матеріальної бази училища;
        - поєднання професійно-технічної та повної загальної середньої освіти
-  посилення роботи щодо   профілактики   та   запобігання   в учнівському середовищі негативних проявів, недопущення соціального сирітства.  Активно  залучати  до  цієї  роботи  фахівців  органів внутрішніх справ,  органів охорони здоров'я,  працівників культури та   мистецтв,   соціально-психологічних   служб   та   практичних психологів.
- особистісна орієнтація змісту освіти в проекції на розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахування інтересів і нахилів.
- впровадження та використання у навчально-виховному процесі новітніх технологій, розширення використання експериментальних педагогічних програм.
- забезпечення виконання заходів впровадження профільного навчання
- стимулювання інтересу батьків до змін у сучасному освітньому просторі, створення атмосфери спільності інтересів педагогів і батьків, взаємопідтримки, взаємопроникнення партнерів у проблеми одне одного.
-  забезпечення права дітей на здобуття повної середньої освіти через вжиття заходів щодо повного охоплення дітей та підлітків різними формами навчання.
- формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.
        Вивчення рівня розвитку ринку праці регіону зумовило відкриття нової професії відповідно до потреб населення, а саме в 2012 – 2013 навчальному році «Перукар (перукар-модельєр); манікюрник»

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню