Жмеринське ВПУ

Перейти к содержимому

Главное меню

Соціальний педагог

Психологічна служба

Савчук
Ольга Миколаївна
соціальний педагог

Соціа́льна педаго́гіка - галузь педагогіки, що вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та надособовому рівні. Соціальна педагогіка є галуззю педагогіки. Основна категорія яку вона розглядає — соціалізація особистості (входження особистості в соціальне середовище, прийняття норм, цінностей та правил цього середовища).

Метою діяльності соціального педагога є: створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, інтелектуального), надання комплексної соціально - педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист дитини (соціальна, психолого - педагогічна, етична) в його життєвому просторі.


Основні напрями роботи соціального педагога:
1. Перевірка відвідування занять учнями.
2. Складання соціального паспорта сімей учнів.
3. Профілактичні бесіди з учнями, які знаходяться на посиленому психолого – педагогічному супроводі та їх батьками.
4. Участь в роботі Ради профілактики, адміністративних нарадах, семінари, педради і т.д.
5. Взаємодія з відповідними службами ( ЦСССДМ, ССД, КМ).
6.Допомога у розвитку індивідуальних здібностей учнів.
7.Надання соціально - психологічної допомоги та підтримки учням, батькам.
8.Охорона і захист прав неповнолітніх.
9.Вивчення умов життя і розвитку дітей, планування та аналіз результативності соціально - педагогічної роботи.
10.Соціально - правова просвіта вчителів, учнів і їх батьків, профілактика конфліктів, правопорушень.
11.Проведення благодійних акцій, надання матеріальної, соціальної, педагогічної, консультативної допомоги сім'ям.
12.Виявлення і робота з неблагополучними сім'ями.
13. Вирішення проблем сирітства та опікунства.
14.Організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій у канікулярний період.
Отже, здійснюються заходи щодо соціального захисту дітей і соціального розвитку особистості дитини у школі.

Соціальний педагог працює з різними категоріями:
• Малозабезпечені, багатодітні сім’ї;
• Сім’ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах;
• Учні, які знаходяться на посиленому психолого – педагогічному супроводі
• Учні, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
• Діти - сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування
• Діти — інваліди
• Діти, батьки яких працюють за кордоном (або іншому регіоні країни)
• Діти, що мають проблеми в навчанні, труднощі в спілкуванні, адаптації
• Талановиті та обдаровані

В своїй соціально-педагогічної діяльності я керуюся такими основними нормативно-правовими документами:

- Конвенцією ООН про права дитини;
- Конституцією України;
- Цивільним, Сімейним, Кримінальним кодексом;
- Законом України "Про освіту";


Пам'ятайте: "Кожна людина - це книга, треба тільки зуміти прочитати її".


                

Корисні поради:


учням   
                                      
батькам  
                                  
вчителям та майстрам в/н

Назад к содержимому | Назад к главному меню