Правила прийому 2020р

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до державного професійно – технічного навчального закладу

“Жмеринське вище професійне училище” 2020 р.

                                                      Правила розроблені на підставі наказу Міністерства

                                                  Освіти і науки України № 499 від 14.01.2013 року

                                                “Про затвердження Типових правил прийому до

                                                            професійно – технічних навчальних закладів України”,

                                                 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

                             29 травня 2013 року за № 823/23355

1. Загальна частина

       1.1. Правила прийому до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” на    2020 рік розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

1.2 До професійно-технічних навчальних закладів приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3.1. Особливості прийому до професійно-технічних навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року № 795/28925.

1.3.2. Особливості прийому до професійно-технічних навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за №907/29037.

1.4. Прийом до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за ліцензією серія АЕ № 458634 та згідно витягу з рішення Акредитаційної комісії (додаток № 2 від 17 листопада 2015 року. Протокол № 119).

№ з/п Код за ДК Повна назва професій План прийому у 2020 році Ліцензійний обсяг
На базі 9 класів  
    Залізничний транспорт   160  
1 9332 4211 4211 5112 Прийомоздавальник вантажу та багажу Касир квитковий; Касир багажний; Провідник пасажирського вагону регіональне замовлення 30 90
2 7233 8311 8311 Слюсар з  ремонту рухомого складу; Помічник машиніста електровоза; Помічник  машиніста тепловоза державне замовлення 30 60
3 7233 8311   Слюсар з  ремонту рухомого складу; Помічник машиніста електровоза державне замовлення 25 60
4 7241 Електромонтер контактної мережі регіональне замовлення 25 60
5 7233 7233 Слюсар з  ремонту рухомого складу; Оглядач вагонів регіональне замовлення 25 30
6 7129 7233 7129 Монтер колії; Слюсар  з ремонту колійних машин та механізмів; Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колії та штучних споруд державне замовлення 25 30
    Громадське харчування   30  
7 5122 5123 5123 Кухар; Офіціант; Бармен регіональне замовлення 30 90
    Сфера послуг   25  
8 5141 Перукар (перукар – модельєр); Манікюрник регіональне замовлення 25 30
Всього 215  

– Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з регіонального бюджету  або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у регіональному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних закладах державної та комунальної власності.

– Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

  • Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”  здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”  на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі згідно Типових правил прийому та затверджуються керівником ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” не пізніше 01 грудня поточного року.

 2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

–  перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

– вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

– планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

–  форми та ступеневість навчання;

– обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

–  порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

– порядок проходження медичного огляду вступників до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”, що проводять підготовку фахівців до галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6.  Прийом на навчання до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”  здійснюється до 28 серпня 2020 року. 

  • Документи до вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання до якої додають:

– документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 8 кольорових фотокарток розміром 3х4;

– ксерокопію паспорту громадянина України та прописку до нього;

– ксерокопію військового квитка;

– ксерокопію індефікаційного кода;

– довідка з місця проживання та про склад сім’ї.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України “про захист персональних даних”.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

  • Умови прийому

    4.1. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу “Жмеринське вище професійне училище” проводиться шляхом  конкурсного відбору вступників на навчання:

– за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню

   освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

– за результатами співбесіди.

  • Зарахування

          5.1. Зараховуються до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”  поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону  України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу  третього атестаційного рівня за відповідними професіями, спеціальністю;

– особи, які вступають до  ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”

за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів  конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” на навчання за рахунок видатків з регіонального бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у регіональному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення. 

  • Прикінцеві положення

 6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше  ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому професійно-технічними навчальними закладами незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою.

http://mon-covid19.info/vstup-pto?fbclid=IwAR2enwt4gypFspZlPWIMWN6vRewjMidxNsxrYzK6eIVNCVyUJU8Woq6Spxo