Методична робота

Методичну роботу в училищі організовано згідно з Положенням про методичну роботу в професійно – технічних навчальних закладах.
Методичну роботу з педагогічними кадрами спрямовано на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес.