Психологічна служба

Блог практичного психолога ДПТНЗ “Жмеринське ВПУ” Ружицької Надії Іванівни

Психологічна служба Жмеринського вищого професійного училища


Психологічна служба Жмеринського ВПУ підпорядковується адміністративно директору навчального закладу; методично – методисту психологічної служби НМЦ  ПТО у Вінницькій області.

Головною метою діяльності психологічної служби Жмеринського ВПУ є забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів. Діяльність психологічної служби  включає в себе створення психологічно та соціально комфортних умов, що забезпечують духовний розвиток кожної дитини, її душевний комфорт, який є основою психологічного здоров’я.

Завдання психологічної служби Жмеринського ВПУ реалізуються практичним психологом та соціальним педагом.

Психологічна служба забезпечує своєчасне та систематичне вивчення психофізичного та соціального розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку і самовиховання, сприяє виконанню освітніх й виховних завдань навчального закладу.
Діяльність психологічної служби Жмеринського ВПУ здійснюється за двома напрямами:
актуальний, орієнтований на розв’язання поточних проблем, подолання труднощів навчання та виховання, порушень поведінки, спілкування та діяльності;
перспективний має метою розвиток індивідуальності, формування готовності до самостійного життя, створення умов для розвитку кожної дитини.
У своїй діяльності психологічна служба Жмеринського ВПУ керується: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Цивільним, Сімейним, Кримінальним кодексом та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Етичним кодексом, Положенням про психологічну службу в системі освіти України та посадовими обов’язками її працівників.
Основні завдання на навчальний рік:
сприяння повноцінному розвитку особистості учнів;
* забезпечення індивідуального супроводу дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, вимушених внутрішніх мігрантів, біженців, родичів загиблих в АТО тощо та надання їм необхідної психологічної, соціально-педагогічної допомоги;
* попередження ризикованої та суїцидальної поведінки учнівської молоді;
* профілактика та подолання явищ ксенофобії, жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень, вживання алкогольних і наркотичних речовин дітьми та підлітками;
* первинна профілактика та запобігання торгівлі дітьми;
* профілактика ВІЛ/СНІДу;
* психологічна просвіта педагогічних працівників та батьків з питань «стрес», «криза», «травма та її прояви у психіці, поведінці дитини», «ресурс» тощо…
* психологічний супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків;
* створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку;
* формування сприятливого психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах;
* удосконалення науково-методичної роботи щодо підвищення професійного рівня.

В навчальному закладі надається безкоштовна психологічна допомога, консультації з питань формування життєстійкості та збереження психічного здоров’я в умовах війни, здійснюється психологічна та психосоціальна підтримка всіх учасників освітнього процесу.

В блозі практичного психолога розміщена добірка платформ, каналів та контактів безоплатної психологічної допомоги під час війни, «гарячі лінії», а також інформаційні матеріали «Вчимося жити у війні». Посилання на блог:

http://wnotespsychologist.blogspot.com