Колектив

У Жмеринському вищому професійному училищі працює 88 особи, з них 10 – керівництво, 57 – педагогічнв працівники, 26 – решта працівників (завідувач господарства, бібліотека, бухгалтерія, відділ кадрів, секретарі, лаборанти, технічний персонал).
Викладачі – 27 осіб, з них:
Загальноосвітнього циклу –18
Спеціальних та загально-технічних дисциплін – 9
Спеціаліст І категорії – 7 осіб
Спеціаліст ІІ категорії – 2 осіб
Спеціаліст – 1 особа
Вища категорія – 17 осіб
Викладач методист – 6 осіб
Старший викладач – 7осіб
Методист вищої категорії – 1 особа
Майстри виробничого навчання – 25 осіб
Майстер виробничого навчання І категорії –12 осіб
Майстер виробничого навчання ІІ категорії – 2 особи
Педагогічні працівники відповідають займаним посадам, рівню кваліфікаційних характеристик, розроблених відповідно до типових та спрямованих до реальних умов.
Як і для педагогічних працівників, адміністрації так і для решти працівників розроблені та затверджені посадові інструкції відповідно до наказу Міністерства освіти і науки.
У штатному розкладі передбачені педагогічні посади, такі як художній керівник, бібліотекар, практичний психолог, соціальний педагог, сестра медична. Ці посади займають особи, які мають відповідну освіту.
Штатний розпис працівників училища складається і затверджується разом із загальною кількістю штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати відповідно до чинного законодавства.