Колектив

У Жмеринському вищому професійному училищі працює 94 особи, з них 9 – керівництво, 57 – інженерно-педагогічні працівники, 28 – решта працівників (завідувач господарства, бібліотека, бухгалтерія, відділ кадрів, секретарі, лаборанти, технічний персонал).
Викладачі – 31 особа, з них:
Загальноосвітнього циклу –21
Спеціальних та загально-технічних дисциплін – 10
Спеціаліст І категорії – 3 особи
Спеціаліст ІІ категорії – 8 осіб
Спеціаліст – 2 особи
Вища категорія – 18 осіб
Викладач методист – 6 осіб
Старший викладач – 7осіб
Методист вищої категорії – 1 особа
Майстри виробничого навчання – 26 осіб
Майстри з вищою освітою – 12 осіб
Майстри з вищою освітою (І-ІІ рівня акредитації) – 14 осіб
Майстер виробничого навчання І категорії –10 осіб
Майстер виробничого навчання ІІ категорії – 4 особи
Педагогічні працівники відповідають займаним посадам, рівню кваліфікаційних характеристик, розроблених відповідно до типових та спрямованих до реальних умов.
Як і для педагогічних працівників, адміністрації так і для решти працівників розроблені та затверджені посадові інструкції відповідно до наказу Міністерства освіти і науки.
У штатному розкладі передбачені педагогічні посади, такі як художній керівник, бібліотекар, практичний психолог, соціальний педагог, сестра медична. Ці посади займають особи, які мають відповідну освіту.
Штатний розпис працівників училища складається і затверджується разом із загальною кількістю штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати відповідно до чинного законодавства.
Слайд5
Слайд6
Слайд8
Слайд10
Слайд11
Слайд12
Слайд14
к
Слайд4
Слайд3
Слайд4
психолог
а
в
і
Слайд6
ф
Слайд5
ц
Слайд6
Слайд7
Слайд9
Слайд10
Слайд6
Слайд4
Слайд5
Слайд19
Слайд3
Слайд1
Слайд2
Слайд3
Слайд4
Слайд5
Слайд6
Слайд7
Слайд8
Слайд9
Слайд10
Слайд11
Слайд12
Слайд13
Слайд14
Слайд15
Слайд16
Слайд17
Слайд18
Слайд19
Слайд27
Слайд20
Слайд21
Слайд22
Слайд23
Слайд24
Слайд25
Слайд26

Previous
Next

Детальніше про кадровий склад