Виховна робота

блог Заступника директора  з ВР Перепечай О.О.
 
Організація навчально-виховної роботи здійснюється і контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи у відповідності до річного плану виховної роботи.  
В  2018-2019 н.р. училище спрямувало роботу на  виконання  виховної проблеми: «Здоровий спосіб життя»
Для втілення виховної проблеми в життя училище працює  над відповідними регіональними програмами, які забезпечуть втілення в життя виховної проблеми, профілактики злочинності та правопорушень учнів, реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,  боротьби з  незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та реалізації Конвенції ООН про права дитини» та здійснює програму «Репродуктивне здоров’я нації».
 Основне  завдання,  яке  об’єднувало  всі  напрями  виховної  діяльності,  було  спрямоване  на  формування  особистості  учня  і  підготовки  його  до  життя.
Річний  план виховної  роботи  доповнюється Планами: планом  роботи  учнівського  самоврядування; планом  Ради  з правоосвітньої  та  профілактичної  виховної  роботи; планом  взаємодії  училища з відділом  у справах  дітей  УСПС;    планом  співпраці  із лікарнями з медико-санітарної  роботи; планом  батьківського  комітету  училища; планом  гуртків; планом бібліотеки; планом психолога та соціального педагога; планом методоб’єднання  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання.
Школою  педагогічної  майстерності  для  класних  керівників  та  майстрів  виробничого  навчання  були  відкриті  уроки  та  виховні  заходи,  а  також  засідання  методоб’єднання  класних  керівників.
В організації виховної роботи використовуються інноваційні підходи:
1) Виховна  діяльність в  училищі розподілена  за  періодами (по місяцях) відповідно всім напрямам виховної роботи. Кожен  місяць  має  тематичне  спрямування. Розроблені методичні бюлетені.
2) Кожен тиждень  має  своє  виховне  призначення:
– 1-й тиждень – збори  в групах;
– 2-й тиждень – година класного  керівника;
– 3-й тиждень – виховна  година  майстра  виробничого  навчання;
– 4-й тиждень – робота учнівського  самоврядування.
3) Сплановані  загальноучилищні  заходи  та  відкриті  виховні  заходи  в  групах.
4) Працюють сім центрів учнівського самоврядування та гуртки: тематичні, предметні, технічної творчості та гуртки за інтересами.
5) Класні керівники ведуть журнали виховної роботи, де сплановано всі ділянки роботи.
6) Проведені тематичні тижні: «Хочеш бути громадянином України – навчись бути громадянином свого училища»;  «Безпека дорожнього руху»; «Здоров’я»; «Незалежності України»;  «Берегині книжкового скарбу»; «Милосердя і турботи»; «Тиждень права»; «Антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди»; «Пам’яті жертв  Голодомору»;  «39-45. Ніколи знову!».
В училищі проведено такі тематичні місячники:
 1. Сприяння творчому розвитку особистості – вересень
 2. Трудового виховання та формування здорового способу життя – жовтень.
 3. Морально-правового, превентивного виховання – листопад
 4. Громадянського та військово-патріотичного виховання – грудень
 5. Національно – патріотичного виховання – січень
 6. Художньо – естетичного виховання – лютий
 7. Родинно – сімейного виховання – березень
 8. Екологічного виховання – квітень
 9. Патріотичного виховання – травень
 Тематичні  тижні : «Історія нашого училища»; «Безпека дорожнього руху»; тиждень здоров’я; Незалежності України;  «Берегині книжкового скарбу»; «Милосердя і турботи»; «Природо охоронної акції»; «Прав людини»; «Антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди»; «Пам’яті жертв  голодомору»; «Тиждень права»;  «Здоров’я »; «Пам’ятайте, оберігайте, дорожіть».
У виховній роботі основна увага приділялась морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередженню негативних явищ серед молоді. Працювала Рада з профілактики правопорушень.
     На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Спільно з класними керівниками та майстрами виробничого навчання контролюється питання проживання учнів на квартирах.
З  метою  профілактики  та попередження  злочинності  і  правопорушень  в  училищі  були розроблені  наступні  заходи:
– спланована  робота  штабу  з профілактики (засідання  проводяться  один  раз  на місяць  і в разі потреби);
– розроблені  спільні заходи з кримінальними відділами  у справах  неповнолітніх;
– традиційно проводились дні  правових  знань  із  залученням  працівників  правоохоронних  органів;
–  працював  клуб  правових  знань  «Людина  і  Закон»;
– ретельно  велись  протоколи  засідань  штабу.
Розроблені  заходи  щодо  запобігання  дитячої  бездоглядності, ведеться облік  роботи з важковиховуваними  учнями  та  психолого-педагогічне  спостереження. Проводились  зустрічі  з працівниками  кримінальної поліції. В кожному  кабінеті  є правові  куточки  з необхідними  бюлетенями.
Робота Ради з профілактики здійснюється відповідно до нормативно-правових документів:
 1. Конституція України;
 2. Концепції превентивного виховання дітей та молоді;
 3. Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки;
 4. Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року №895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»;
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2006 р. №229  «Про схвалення Концепції  Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-20016 роки»»;
 6. Регіональна програма по профілактиці злочинності та правопорушень учнів професійно-технічних навчальних закладів